Press & Comms

 • #všetky
 • #sociálny dialóg
 • #tlačové správy
 • #EÚ
 • #životné prostredie
 • #legislatíva
 • #vzdelávanie
 • #WorkTransitionCEE
 • #digitalizácia
 • #covid-19
 • #energetická kríza
 • #celoživotné vzdelávanie
 • #Ukrajina
 • #projekty
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Novinárske otázky môžete posielať na e-mail: press@ruzsr.sk.
Ďaľší členovia tímu
Martin Hošták
generálny sekretár Martin Hošták je od roku 2006 tajomníkom RÚZ – v roku 2023 sa stal generálnym sekretárom RÚZ – slove...
Katarína Marenčák
projektová manažérka Absolvovala Fakultu manažmentu Univerzity Komenského. V RÚZ pôsobí od roku 2020 na pozícii Projektov...
Petra Podhorcová
hovorkyňa Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s pr...

Sociálny dialóg počas pandémie viazne - výsledkom je menej kvalitná legislatíva

#sociálny dialóg
Zatiaľ čo Slovensko zápasí so zásadnou zdravotnou a spoločenskou výzvou v podobe pandémie COVID-19, pozornosť sa upiera najmä na účinnosť vládnych opatrení, ktoré ju majú pomôcť prekonať. Negatívne dopady na zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré tieto mimoriadne opatrenia neraz majú, však zostávajú pomerne prehliadaným aspektom. Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), pritom upozorňujú, že popri samotnom úsilí prekonať pandémiu, je kľúčové aj to, aby ostali podnikateľské príležitosti a jednotlivé pracovné miesta zachované – práve tie totiž zabezpečia stabilitu ekonomiky aj po opätovnom uvoľnení protiepidemických opatrení.

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia SR

#tlačové správy
Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia – diskutovali o kľúčovej európskej klimatickej reforme a balíku opatrení „Fit for 55“, možnostiach zlepšenia systému recyklácie i vzdelávaní

Odvrátená tvár gastrolístkov

#tlačové správy
Výzva poslancom NR SR: Zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!

Výzva poslancom NR SR

Zamestnávatelia vyzývajú poslancov parlamentu: zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny

Zamestnávatelia upozorňujú na možnú destabilizáciu energetického sektora – k prijímaniu novej legislatívy majú viaceré výhrady

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s obavami vnímajú proces prijímania zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Upozorňujú, že skutočnosť, že vláda opäť obchádza štandardný legislatívny proces a zákon prijíma bez riadneho pripomienkového procesu je výrazom nerešpektovania predvolebných sľubov a záväzkov členov vládnej koalície, ale aj základných princípov právneho štátu. RÚZ preto vyzýva kompetentných, aby návrh zákona stiahli z rokovania parlamentu a spoločne so všetkými dotknutými subjektmi začali čo najskôr rokovať o systémových riešeniach zvyšovania cien energií.

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

#tlačové správy
Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona. Od zmien si sľubuje predovšetkým výrazné zvýšenie kvality vzdelávania, ktoré sa má prejaviť na lepšom uplatnení sa absolventov na trhu práce a celkové zatraktívnenie štúdia na slovenských vysokých školách (VŠ).

Najvýznamnejší zamestnávatelia, politické špičky a zástupcovia odborných organizácií na jednom mieste: aj o tom bol Snem RÚZ

#tlačové správy
Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnil Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ spoločne zhodnotili nielen výsledky svojej činnosti v uplynulom období, no zároveň stanovili nové strategické priority organizácie na najbližšie obdobie. Za účasti najvyšších predstaviteľov politického života, štátnych, vládnych i odborných inštitúcií taktiež spoločne diskutovali o aktuálnych témach a vhodných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu skvalitňovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a zaistia, i v súčasnej situácii, stabilitu podmienok pre domáce podniky.

Aj keď v okresanej podobe, no predsa – zamestnávatelia vítajú prijatie novely vysokoškolského zákona

#tlačové správy
Koniec prázdnych fráz - novela vysokoškolského zákona sa stala skutočnosťou – schválili ju totiž poslanci parlamentu. I keď zákon bol schválený v obmedzenej podobe, zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) jeho prijatie napriek tomu vítajú. Rozhodnutie poslancov považujú za dobrý začiatok pre vrátenie kvality a dôvery v slovenské vysoké školstvo (VŠ), ako aj k perspektívnemu zníženiu odlivu slovenských študentov do zahraničia.

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Zamestnávatelia podporujú odporúčania Konzília odborníkov – dokedy ešte chcú kompetentní čakať?

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú odporúčania, ktoré dnes predstavilo Konzílium odborníkov. Epidemická situácia v krajine sa rapídne zhoršuje a v počte nakazených Slovensko deň čo deň láme nové rekordy. Napriek a tomu, že RÚZ už pred niekoľkými mesiacmi upozorňovala na to, že je potrebné sa na tento scenár s predstihom pripraviť, a tiež poučiť sa z chýb predošlých dvoch vĺn pandémie.

Zamestnávatelia žiadajú účinnejšie nástroje kontroly zamestnancov

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požadujú účinnejšie nástroje na kontrolu zaočkovanosti svojich zamestnancov. Firmám tiež chýba vyhodnotenie efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení a na jeho základe tiež komplexná stratégia boja proti pandémii.

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.

Kde skončí 33 miliárd eur? Vláda v čerpaní eurofondov výrazne zaostáva – Slovensko môže prísť o miliardy

#tlačové správy
Len v najbližších piatich rokoch má slovenská vláda zabezpečiť čerpanie príspevkov vo výške viac ako tridsať tri miliárd eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ). Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), však upozorňujú, že niekoľkomiliardový balík, ktorý ma byť použitý na rozvoj Slovenska, sa pri súčasnom nastavení systému vláde pravdepodobne nepodarí vyčerpať. Pre príliš prísne kontrolné a prehnane administratívne náročné procesy či pomalé čerpanie môže Slovensko prísť o miliardy eur.

Stredoeurópski zamestnávatelia prijali spoločnú deklaráciu k energo kríze: vyzývajú na urýchlené prijatie systémových riešení

#tlačové správy
Vojnový konflikt na Ukrajine a s ňou súvisiaci masívny nárast cien energií negatívne ovplyvňuje celý európsky priemysel. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so zástupcami partnerských priemyselných a zamestnávateľských federácií z Rakúska, Česka, Maďarska, Chorvátska a Slovinska preto spoločne prijali spoločnú deklaráciu v ktorej vyzývajú EÚ a vlády jednotlivých členských krajín, aby čo najskôr prijali potrebné opatrenia, ktoré ochránia európsky priemysel a minimalizujú rozsiahle negatívne dopady energetickej krízy na jednotlivé podniky.

Zamestnávatelia vítajú politickú dohodu na zrušení koncesionárskych poplatkov

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú politickú dohodu na zrušení koncesionárskych poplatkov. Práve RÚZ dlhodobo verejne upozorňovala, že výber koncesionárskych poplatkov je neefektívny, administratívne náročný a pre podnikateľský sektor i výrazne škodlivý – zamestnávatelia totiž museli poplatky roky povinne platiť i napriek tomu, že televíziu na pracovisku oni ani ich zamestnanci nepoužívali.

Zamestnávatelia naliehavo volajú po spoločnom riešení energo krízy na celoeurópskej úrovni

Dnes sa v Štokholme, na pozvanie švédskej konfederácie podnikov, zišli prezidenti štyridsiatich členských zamestnávateľských organizácií z celej Európy, združení v BusinessEurope (BE). Na podujatí vystúpili popredné osobnosti európskej politickej scény. Svoje zastúpenie tu malo aj Slovensko – domácich zamestnávateľov v Štokholme reprezentovali zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

#legislatíva
Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Spoločná deklarácia európskych zamestnávateľov k balíku opatrení „Fit for 55“

#tlačové správy
Slovenskí zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), prijali spoločne s rakúskymi, maďarskými, českými, slovinskými a chorvátskymi zamestnávateľskými organizáciami stredoeurópsku deklaráciu k zelenému balíku opatrení Európskej komisie (EK) s názvom „Fit for 55“. Zamestnávatelia regiónu akceptujú snahy Európskej únie (EÚ) o ambicióznejšie klimatické ciele a budú sa snažiť byť súčasťou ich dosahovania, avšak upozorňujú na nevyhnutnosť vytvorenia správneho regulačného rámca a vhodných systémov podpory.

Trendy, ktoré predurčia budúcnosť práce v strednej a východnej Európe

#tlačové správy
Pod záštitou projektu WorkTransitionCEE dnes uzrela svetlo sveta hodnotiaca správa s názvom „Trendy, ktoré formujú budúcnosť práce v strednej a východnej Európe“. Tá skúma dostupné cesty k pokroku a to, ako môžu krajiny strednej a východnej Európy využiť digitálny pokrok v prospech svojich zamestnávateľov a zamestnancov, a stať sa priekopníkmi digitálnej transformácie.

Od zmeny nás delí len jedno kliknutie

#WorkTransitionCEE
Projekt WorkTransitionCEE spúšťa špecializovanú webovú stránku

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov na podporu očkovania

My, zamestnávatelia, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti naprieč celým Slovenskom, vyslovujeme plnú podporu zdravotníkom v nemocniciach na covidových oddeleniach. Vysoko si vážime ich mimoriadne náročnú prácu a nepretržité nasadenie v ťažkých podmienkach v záujme záchrany zdravia a životov mnohých našich kolegov a kolegýň.

Namiesto podpory v krízovom období vláda tlačí zamestnávateľov do kúta ďalšou záťažou a daňami – upozorňuje zjednotený zamestnávateľský sektor na Slovensku

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ako aj Americkej obchodnej komore v SR (AmCham), ostro kritizujú zámer koaličných poslancov zo strany OĽANO na osobitné zdanenie vybraných podnikov. Upozorňujú, že návrh je výrazne diskriminačný a v súvislosti s energetickou krízou môže byť pre mnohé podniky aj likvidačný. Najväčšie zamestnávateľské organizácie navyše zdôrazňujú, že na Slovensku už mesiace opakovane dochádza k obchádzaniu riadneho legislatívneho procesu a zneužívaniu postavenia koaličných poslancov. Žiadajú o okamžité stiahnutie návrhu zákona z rokovania parlamentu.

Rozhodnutie v prospech konkurencieschopnosti domáceho energeticky náročného priemyslu: zamestnávatelia vítajú navýšenie prostriedkov z Environmentálneho fondu

#tlačové správy
Minister životného prostredia Ján Budaj koncom minulého roka avizoval, že príspevky z Envirofondu pre slovenský priemysel sa zvýšia z pôvodných troch na jedenásť miliónov eur. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) toto rozhodnutie vítajú a považujú ho za správny krok, ktorý pomôže udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a energetiky.

Ako hodnotia podniky balík zelených opatrení „Fit for 55“?

#tlačové správy
Návrh legislatívnych opatrení s názvom „Fit for 55“, ktorý Európska komisia (EK) len prednedávnom zverejnila, má zosúladiť právny rámec Európskej únie (EÚ) v oblasti klímy a energetiky. Hlavným cieľom je, v porovnaní s rokom 1990, znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), spoločný európsky cieľ podporujú a sú pripravení zaň prevziať svoj podiel zodpovednosti – avšak zdôrazňujú, že „zelená zmena“ nesmie ísť na úkor domáceho priemyslu, objemu investícií či počtu pracovných miest.

Zamestnávatelia sa pripravujú na nástup omikronu: hrozia výpadky zamestnancov

#tlačové správy
Masívne rozšírenie omikronu môže podľa expertov už koncom januára spôsobiť nárazový výpadok desaťtisícov až státisícov zamestnancov v rôznych odvetviach ekonomiky. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že výpadok zamestnancov v podnikoch môže byť masívny, v tejto súvislosti majú na vládu viaceré požiadavky.

Slovensko je o krok bližšie k plneniu klimatických cieľov – jadro a plyn, po novom, patria k čistým zdrojom energií

#tlačové správy
Jadrová energetika predstavuje jeden z pilierov energetického mixu Slovenska – v našich jadrových elektrárňach sa vyrobí viac ako polovica spotrebovanej elektrickej energie v krajine, a to bez akýchkoľvek emisií skleníkových plynov. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), preto vítajú dočasné zaradenie jadra a plynu do taxonomického rámca Európskej únie (EÚ), ktorým sa radia medzi čisté zdroje energie.

Zamestnávatelia sa ohradzujú voči blokáde autodopravcov – protesty podľa nich môžu napáchať rozsiahle škody

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), sú otvorene proti masívnej blokácii ciest a jednotlivých hraničných priechodov. Reagujú tak na sériu protestných akcií autodopravcov, ktoré pokračujú aj dnes. Upozorňujú, že rozsiahle obmedzenia, vyvolané protestmi spôsobujú rozsiahle škody na celom logistickom reťazci, dodávkach tovaru a slovenskom hospodárstve.

Prvý deň lockdownu: zamestnávatelia žiadajú jasné inštrukcie, dopracovanie vyhlášok a funkčné schémy pomoci

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.

Zamestnávatelia odsudzujú útok Ruska na Ukrajinu a sú pripravení pomôcť

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), verejne odsudzujú útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Upozorňujú, že Rusko svojím násilným a barbarským konaním hrubo porušilo všetky princípy, na ktorom funguje vyspelé medzinárodné právo. Prekročenie hraníc suverénneho a zvrchovaného štátu, ktorým Ukrajina je, a následné rozpútanie vojenského konfliktu považujú za neprijateľné. Vyzývajú preto politikov, aby prestali politikárčiť, zaujali jednotný postoj a Ukrajine, ako aj jej obyvateľom, v týchto ťažkých časoch, poskytli okamžitú pomoc.

Zamestnávateľom dochádza trpezlivosť – vláda ani po mesiacoch nemá ucelený plán pomoci pre energeticky náročné podniky či veľkých priemyselných odberateľov

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ako aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súvislosti s energetickou krízou požadujú urýchlené spustenie efektívnej pomoci pre energeticky náročné podniky. Kľúčové tripartitné zamestnávateľské organizácie upozorňujú, že napriek urgentnosti situácie sú riešenia v potrebnom rozsahu stále v nedohľadne. Doposiaľ predstavené návrhy sú nedostatočné a cielené len na menších spotrebiteľov energií, neposkytujú však potrebné úľavy pre energeticky náročné podniky, ktoré sú pilierom slovenského hospodárstva.

Práca 4.0: 65% detí, ktoré dnes študujú na základných školách po získaní titulu nastúpi na pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú

#digitalizácia
V súvislosti s prebiehajúcou štvrtou priemyselnou revolúciou čelí Slovensko otázke ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky i zamestnancov a udržať svoju konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina pritom patrí k najohrozenejším krajinám OECD - už čoskoro tu budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až dve z troch pracovných miest. Akými smermi sa budú zmeny povolaní a práce uberať? Ktoré zručnosti si musia ľudia osvojiť, aby o svoju prácu neprišli? Odpovede na tieto otázky prináša strategický dokument Práca 4.0 z dielne Republikovej únie zamestnávateľov.

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2022

#tlačové správy
Podnikatelia majú už jedenásty raz možnosť vybrať Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život a poukázať na dôsledky nekvality v prijímanej legislatíve.

Prehľad najdôležitejších zmien v protiepidemických opatreniach ÚVZ platných od 10.12.2021

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zverejnil informáciu k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí s účinnosťou od dnes (10.12.2021). RÚZ Vám prináša stručný prehľad zmien.

Kľúčová je súdržnosť – európski zamestnávatelia plne podporujú kroky EÚ voči Rusku, zdôrazňujú potrebu energetickej nezávislosti únie

#tlačové správy
Európski zamestnávatelia, združení v BusinessEurope, plne podporujú sankcie o ktorých, v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu rozhodli orgány Európskej únie (EÚ). Upozorňujú, že ide o bezprecedentné porušenie medzinárodného práva a najzávažnejšiu bezpečnostnú krízu od druhej svetovej vojny v stávke ktorej sú mier, sloboda a ľudské životy. Zdôrazňujú, že je povinnosťou EÚ, vládnych predstaviteľov i tretieho sektora brániť medzinárodné právo a podporovať Ukrajinu a jej obyvateľov v maximálnej možnej miere. Lídri európskeho biznisu sa na rokovaní Rady prezidentov BusinessEurope zhodli na spoločnom odkaze pred samitom hláv štátov, ktorý sa koná práve v týchto dňoch vo Versailles.

Zamestnávatelia pozitívne prijali ponuku premiéra na spoločnú diskusiu – veria, že neprichádza príliš neskoro

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) vítajú ponuku predsedu vlády Eduarda Hegera na spoločné stretnutie. Vládu vyzývajú na konštruktívny sociálny dialóg a veria, že termín stretnutia so sociálnymi partnermi nepríde až po schválení kľúčových zmien v zdaňovaní firiem.

Zamestnávatelia bijú na poplach: z koaličnej krízy sa stala ďalšia zámienka na poslaneckú anarchiu

#tlačové správy
Zdanenie ropy, obmedzenie predaja niektorých tovarov či viaceré zmeny v oblasti daní – to sú len niektoré z bodov nadchádzajúcej schôdze Národnej rady SR (NR SR). Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) identifikovali až sto rôznych návrhov zákonov, ktoré budú mať priamy dopad na podnikateľské prostredie. Upozorňujú na ďalšie obchádzanie riadneho legislatívneho procesu, ktoré potvrdzuje, že návrhy zákonov prichádzajú bez diskusie, doslova na poslednú chvíľu, a to predovšetkým od koaličných poslancov.

Konkurencieschopné podniky a kvalifikovaní zamestnanci – pripravme sa spoločne na výzvy budúcnosti

#tlačové správy
Svet práce čelí rozsiahlym zmenám spôsobeným digitálnou transformáciou spoločnosti. Automatizácia a Priemysel 4.0 postupne pretvára tradičné výrobné postupy na modernejšie a inteligentnejšie, čo prináša pre podniky a ich pracovníkov príležitosti, ale aj riziká. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) preto spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.

Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?

#tlačové správy
Zelená udržateľnosť verzus funkčnosť a konkurencieschopnosť európskeho a slovenského priemyslu. Ambície Európskej komisie (EK) v oblasti zelenej transformácie verzus ich skutočná realizovateľnosť v praxi. Ako zabezpečiť napĺňanie strategických cieľov Európskej únie (EÚ) bez negatívnych dopadov na členské štáty únie a priemyselné odvetvia hospodárstiev?

Vojnový konflikt na Ukrajine verzus klimatické ciele EÚ – Aká bude budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej Európe?

Dňa 14.3.2022 sa uskutočnila panelová diskusia s názvom „Budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej Európe“. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, tretieho sektora a štátnej správy spoločne diskutovali o tom, akým spôsobom môže vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvniť ambiciózne klimatické ciele únie či a ako zabezpečiť energetickú bezpečnosť a nezávislosť Európskej únie (EÚ).

Vzdelávanie budúcnosti – príprava študentov pre zelenší trh práce

#životné prostredie
Ochrana životného prostredia a zelená ekonomika sú na vzostupe – aktuálne trendy kladú čoraz väčší dôraz na ekologickosť a dlhodobú udržateľnosť vo všetkých oblastiach spoločenského života a ekonomiky, vrátane priemyslu. Pri výrobe jednotlivých produktov sa spotrebúva čoraz menej energií a využívajú sa trvalo udržateľné a recyklovateľné materiály. Požiadavky trhu práce sa menia – otázka ako získať budúcich odborníkov v oblasti zelenej ekonomiky je čoraz diskutovanejšia. RÚZ preto pripravila štúdiu, ktorá skúma možnosti vytvorenia novej skupiny učebných a študijných odborov vzdelávania, ktoré reflektujú na zelenú transformáciu spoločnosti.

Dynamický stavebný trh hodný 21. storočia – zamestnávatelia podporujú prijatie nových stavebných predpisov

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), podporujú prijatie navrhovaných stavebných zákonov, t. j. zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Návrhy, ktoré schválila vláda, majú podľa nich potenciál odstrániť kľúčové nedostatky a diery v stavebnom práve s ktorými sa Slovensko neúspešne borí už roky. Zdôrazňujú, že súčasne platný, takmer päťdesiatročný stavebný zákon, nedokáže reagovať na potreby súčasnosti a našej krajine už roky prináša viac škody ako úžitku.

Poslanci Smeru-SD pri novele Zákonníka práce zneužívajú neexistujúcu dohodu

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na ďalšie rozporuplné vyjadrenia opozičného Smeru-SD v súvislosti s novelou Zákonníka práce, ktorá počíta s opätovným naviazaním mzdových príplatkov za prácu počas víkendov a noci na minimálnu mzdu. Informácie o údajnej dohode na zavedení „kompenzácií pre zamestnávateľov“ považujú za zavádzajúce a i naďalej požadujú stiahnutie návrhu z rokovania Národnej rady SR (NR SR).

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov združených v RÚZ, AZZZ a APZD

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) odsudzujú vyvolávanie zbytočných vášní a nepokojov zo strany niektorých podnikateľských organizácií a odborov.

Nákup energií a plynu je hotová lotéria – zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešení, energetická kríza sa týka nás všetkých, odkazujú

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú, aby v súvislosti s energetickou krízou vláda čo najrýchlejšie prijala ucelený plán pomoci slovenskému priemyslu. Upozorňujú, že dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory, bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace pre mnohé podniky fatálne. Obmedzenie produkcie, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok a hromadné prepúšťanie sa podľa nich môže na Slovensku stať čoskoro realitou.

Súdržnosť a kohéznu politiku dnes potrebujeme viac než kedykoľvek predtým

V Bruseli sa v týchto dňoch koná ôsmy ročník kohézneho fóra. Najvyšší vládni predstavitelia jednotlivých členských štátov únie, zástupcovia európskych inštitúcií, akademická obec, ale aj ekonomickí a sociálni partneri z celej Európy – tisíce osobností sa spoločne zišli na tomto podujatí s jediným cieľom – otvorene diskutovať o výzvach, pred ktorými stojí Európska únia (EÚ) a možnostiach úzkej spolupráce jednotlivých štátov únie.

Pražská deklarácia Rady prezidentov BusinessEurope

Čoraz napätejšia geopolitická situácia a následky neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine spôsobujú, že kľúčová úloha prinavrátiť Európe bezpečnosť, stabilitu a prosperitu leží na pleciach Česka, ktoré bude už o mesiac na obdobie pol roka predsedať Rade Európskej únie, a teda aj BusinessEurope. Práve v tejto súvislosti sa, na pozvanie českého zväzu priemyslu a dopravy, v Prahe zišli prezidenti BusinessEurope zo štyridsiatich členských zamestnávateľských organizácií, aby spoločne definovali priority českého predsedníctva na nadchádzajúce obdobie.

Zamestnávatelia opätovne žiadajú lídrov parlamentných strán, aby zastavili legislatívnu anarchiu

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov vyzývajú koaličné i opozičné strany na zastavenie legislatívnej anarchie v podobe množstva poslaneckých návrhov významne poškodzujúcich podnikateľské prostredie. Firmy žiadajú lídrov parlamentných strán, aby všetky tieto návrhy boli aktuálnej schôdze Národnej rady SR stiahnuté.

Zamestnávatelia: Zbieranie politických bodov je poslancom prednejšie než budúcnosť krajiny

#tlačové správy
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska a Klub 500 v spoločnom tlačovom vyhlásení vyjadrujú hlboké sklamanie z prístupu poslancov Národnej rady SR, ktorí pred prosperitou Slovenska uprednostňujú lacný populizmus a zbieranie volebných hlasov. Zvýšenie nákladov firiem prostredníctvom novely Zákonníka práce bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia a diskusie považujú zástupcovia firiem za vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou a budúcnosťou Slovenska.

Zamestnávatelia vyzývajú poslancov na posunutie termínu povinného nahlásenia údajov spoločníkov do obchodného registra

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličných poslancov, aby posu-nuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Dopl-nenie údajov malo prebehnúť automaticky, avšak chybou štátu sú nútené realizovať podania na obchodný regis-ter tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podni-kateľom, i štátu samotnému.

Mimoriadne zdanenie ruskej ropy prinesie ďalší rast nákladov a cien pre podniky

#tlačové správy
Už v najbližších dňoch budú poslanci Národnej rady SR (NR SR) rokovať o mimoriadnom zdanení ruskej ropy. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa voči tomuto zámeru ostro ohradzujú – upozorňujú, že negatívne dôsledky prípadného zavedenia dane pocítia nielen výrobné podniky, no i bežní spotrebitelia.

Zvyšovanie nákladov a nové obmedzenia – zamestnávatelia kritizujú ďalšie poslanecké návrhy, o ktorých s nimi nikto nediskutuje

#tlačové správy
Poslanci parlamentu už do druhého čítania posunuli viacero poslaneckých návrhov, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú daňovo-odvodové zaťaženie zamestnávateľov a budú mať výrazné negatívne dopady na domáce podniky. Návrhy aj naďalej vznikajú za zatvorenými dverami a bez odbornej diskusie so zamestnávateľmi. Najväčšie zamestnávateľské zväzy a organizácie tento postup kritizujú a žiadajú o stiahnutie návrhov.

Zamestnávatelia sa búria: poslanci chcú zvýšiť dane bez diskusie

#tlačové správy
Dňa 26.8.2022 bola spolu s ďalšími takmer 100 návrhmi zákonov do NR SR predložená aj novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložil poslanec Milan Vetrák. Novela z pohľadu zamestnávateľov patrí k návrhom zákonov s najhorším dopadom na podnikateľské prostredie, ktorý by za žiadnych okolností nemal byť navrhnutý formou poslaneckého návrhu, ale mal by byť predložený na riadny legislatívny proces umožňujúci vyhodnotenie jeho krátkodobých, aj dlhodobých dopadov na ekonomiku i spoločnosť. Absenciu serióznej analýzy či stratégie pri príprave tohto návrhu podčiarkuje dôvodová správa, ktorá zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia pre väčšinu z dotknutých firiem o milióny EUR ročne, nepovažuje za negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

ONLINE STRETNUTIE EXPERTOV /PRIEMYSEL 4.0: Strategické zapojenie zamestnancov do digitálnej transformácie ropných, plynárenských a uhoľných ťažobných a dodávateľských spoločností

#digitalizácia
Moderátor otvoril online stretnutie expertov a privítal partnerov projektu v mene vedúceho projektu OZZGNIG Poľsko - Ogólnopolski Związek Zawodowy Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Predstavil aj program dňa a zhrnul ďalšie kroky, ktoré sa v projekte rozvinú. Prinášame súhrn toho najdôležitejšieho, čo vyplynulo zo stretnutia.

Odborné vzdelávanie pod záštitou zamestnávateľov napreduje, dokumentuje to úspešný príbeh duálu

#tlačové správy
Zamestnávatelia za ostatných 10 rokov výrazne pozdvihli kvalitu odborného vzdelávania na Slovensku. Oživujeme a do života uvádzame podnikové školy, nadpodnikové vzdelávacie centrá či talentcentrá. Vidieť za nami množstvo aktivít, vďaka ktorým sa duálne vzdelávanie v spoločnosti uchytilo a je významnou koncepčnou reformou školstva, ktorá sa úspešne rozvíja a pokračuje. Našou víziou je prepojiť s trhom práce všetky školy. Chceme sa zamerať na vysoké školstvo, celoživotné vzdelávanie a obnovenie prognóz na trhu práce.

Spolupráca sociálnych partnerov sa musí stať prioritou – kvalitný a funkčný sociálny dialóg (nielen) v časoch krízy je nevyhnutný

#tlačové správy
Už viac ako dva roky na Slovensku strieda jedna kríza druhú. Okrem nových výziev v podobe pandémie či energetickej a inflačnej krízy sa musí naša krajina navyše vysporiadať aj s nezadržateľným globálnym technologickým pokrokom a zásadnými zmenami na trhu práce. O tom, ako zabezpečiť, aby podniky a ich zamestnanci boli schopní udržať krok so zrýchlenou transformáciou pracovného trhu spoločne diskutovali zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), univerzít, a tiež so sociálnymi partnermi zo Slovenska a Rumunska.

BusinessEurope zverejnila svoj Reformný barometer 2023

Reformný barometer BusinessEurope sleduje globálny konkurenčný výkon Európy na základe kľúčových ukazovateľov, ktoré zahŕňajú zdaňovanie a verejné financie, podnikateľské prostredie, inovácie a zručnosti, prístup k financovaniu a finančnú stabilitu. Prosperujúci podnikateľský sektor je nevyhnutným základom pre dosiahnutie vyššej životnej úrovne, miezd a príjmov a poskytovanie financií na dosiahnutie širokého spektra výziev, ku ktorým patrí aj zelená transformácia.