Press & Comms

 • #všetky
 • #EÚ
 • #tlačové správy
 • #životné prostredie
 • #vzdelávanie
 • #legislatíva
 • #digitalizácia
 • #WorkTransitionCEE
 • #covid-19
 • #celoživotné vzdelávanie
 • #sociálny dialóg
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Novinárske otázky môžete posielať na e-mail: press@ruzsr.sk.
Ďaľší členovia tímu
Petra Podhorcová
PR špecialistka Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s pr...
Martin Hošták
Tajomník Absolvoval Národnohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultu verejnej politik...
Katarína Marenčák
Projektová manažérka Absolvovala Fakultu manažmentu Univerzity Komenského. V RÚZ pôsobí od roku 2020 na pozícii Projektov...

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia

#tlačové správy
Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia – diskutovali o kľúčovej európskej klimatickej reforme a balíku opatrení „Fit for 55“, možnostiach zlepšenia systému recyklácie i vzdelávaní

Odvrátená tvár gastrolístkov

#tlačové správy
Výzva poslancom NR SR: Zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!

Výzva poslancom NR SR

Zamestnávatelia vyzývajú poslancov parlamentu: zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

#tlačové správy
Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona. Od zmien si sľubuje predovšetkým výrazné zvýšenie kvality vzdelávania, ktoré sa má prejaviť na lepšom uplatnení sa absolventov na trhu práce a celkové zatraktívnenie štúdia na slovenských vysokých školách (VŠ).

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Zamestnávatelia podporujú odporúčania Konzília odborníkov – dokedy ešte chcú kompetentní čakať?

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú odporúčania, ktoré dnes predstavilo Konzílium odborníkov. Epidemická situácia v krajine sa rapídne zhoršuje a v počte nakazených Slovensko deň čo deň láme nové rekordy. Napriek a tomu, že RÚZ už pred niekoľkými mesiacmi upozorňovala na to, že je potrebné sa na tento scenár s predstihom pripraviť, a tiež poučiť sa z chýb predošlých dvoch vĺn pandémie.

Zamestnávatelia žiadajú účinnejšie nástroje kontroly zamestnancov

#covid-19
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požadujú účinnejšie nástroje na kontrolu zaočkovanosti svojich zamestnancov. Firmám tiež chýba vyhodnotenie efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení a na jeho základe tiež komplexná stratégia boja proti pandémii.

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.

Spoločná deklarácia európskych zamestnávateľov k balíku opatrení „Fit for 55“

#tlačové správy
Slovenskí zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), prijali spoločne s rakúskymi, maďarskými, českými, slovinskými a chorvátskymi zamestnávateľskými organizáciami stredoeurópsku deklaráciu k zelenému balíku opatrení Európskej komisie (EK) s názvom „Fit for 55“. Zamestnávatelia regiónu akceptujú snahy Európskej únie (EÚ) o ambicióznejšie klimatické ciele a budú sa snažiť byť súčasťou ich dosahovania, avšak upozorňujú na nevyhnutnosť vytvorenia správneho regulačného rámca a vhodných systémov podpory.

Od zmeny nás delí len jedno kliknutie

#WorkTransitionCEE
Projekt WorkTransitionCEE spúšťa špecializovanú webovú stránku

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov na podporu očkovania

#covid-19
My, zamestnávatelia, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti naprieč celým Slovenskom, vyslovujeme plnú podporu zdravotníkom v nemocniciach na covidových oddeleniach. Vysoko si vážime ich mimoriadne náročnú prácu a nepretržité nasadenie v ťažkých podmienkach v záujme záchrany zdravia a životov mnohých našich kolegov a kolegýň.

Rozhodnutie v prospech konkurencieschopnosti domáceho energeticky náročného priemyslu: zamestnávatelia vítajú navýšenie prostriedkov z Environmentálneho fondu

#tlačové správy
Minister životného prostredia Ján Budaj koncom minulého roka avizoval, že príspevky z Envirofondu pre slovenský priemysel sa zvýšia z pôvodných troch na jedenásť miliónov eur. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) toto rozhodnutie vítajú a považujú ho za správny krok, ktorý pomôže udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a energetiky.

Ako hodnotia podniky balík zelených opatrení „Fit for 55“?

#tlačové správy
Návrh legislatívnych opatrení s názvom „Fit for 55“, ktorý Európska komisia (EK) len prednedávnom zverejnila, má zosúladiť právny rámec Európskej únie (EÚ) v oblasti klímy a energetiky. Hlavným cieľom je, v porovnaní s rokom 1990, znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), spoločný európsky cieľ podporujú a sú pripravení zaň prevziať svoj podiel zodpovednosti – avšak zdôrazňujú, že „zelená zmena“ nesmie ísť na úkor domáceho priemyslu, objemu investícií či počtu pracovných miest.

Zamestnávatelia sa pripravujú na nástup omikronu: hrozia výpadky zamestnancov

#tlačové správy
Masívne rozšírenie omikronu môže podľa expertov už koncom januára spôsobiť nárazový výpadok desaťtisícov až státisícov zamestnancov v rôznych odvetviach ekonomiky. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že výpadok zamestnancov v podnikoch môže byť masívny, v tejto súvislosti majú na vládu viaceré požiadavky.

Prvý deň lockdownu: zamestnávatelia žiadajú jasné inštrukcie, dopracovanie vyhlášok a funkčné schémy pomoci

#covid-19
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.

Priemysel 4.0: 65% detí, ktoré dnes študujú na základných školách po získaní titulu nastúpi na pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú

#digitalizácia
V súvislosti s prebiehajúcou štvrtou priemyselnou revolúciou čelí Slovensko otázke ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky i zamestnancov a udržať svoju konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina pritom patrí k najohrozenejším krajinám OECD - už čoskoro tu budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až dve z troch pracovných miest. Akými smermi sa budú zmeny povolaní a práce uberať? Ktoré zručnosti si musia ľudia osvojiť, aby o svoju prácu neprišli? Odpovede na tieto otázky prináša strategický dokument Práca 4.0 z dielne Republikovej únie zamestnávateľov.

Prehľad najdôležitejších zmien v protiepidemických opatreniach ÚVZ platných od 10.12.2021

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) zverejnil informáciu k vyhláškam, ktoré upravujú činnosť prevádzok a organizáciu hromadných podujatí s účinnosťou od dnes (10.12.2021). RÚZ Vám prináša stručný prehľad zmien.

Sociálny dialóg počas pandémie viazne - výsledkom je menej kvalitná legislatíva

#sociálny dialóg
Zatiaľ čo Slovensko zápasí so zásadnou zdravotnou a spoločenskou výzvou v podobe pandémie COVID-19, pozornosť sa upiera najmä na účinnosť vládnych opatrení, ktoré ju majú pomôcť prekonať. Negatívne dopady na zamestnávateľov a zamestnancov, ktoré tieto mimoriadne opatrenia neraz majú, však zostávajú pomerne prehliadaným aspektom. Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), pritom upozorňujú, že popri samotnom úsilí prekonať pandémiu, je kľúčové aj to, aby ostali podnikateľské príležitosti a jednotlivé pracovné miesta zachované – práve tie totiž zabezpečia stabilitu ekonomiky aj po opätovnom uvoľnení protiepidemických opatrení.

Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?

#tlačové správy
Zelená udržateľnosť verzus funkčnosť a konkurencieschopnosť európskeho a slovenského priemyslu. Ambície Európskej komisie (EK) v oblasti zelenej transformácie verzus ich skutočná realizovateľnosť v praxi. Ako zabezpečiť napĺňanie strategických cieľov Európskej únie (EÚ) bez negatívnych dopadov na členské štáty únie a priemyselné odvetvia hospodárstiev?