Zamestnávatelia sa búria: poslanci chcú zvýšiť dane bez diskusie

tlačové správy
sociálny dialóg
legislatíva
22.09.2022
Novinky k téme
#1

Zamestnávatelia sa búria: poslanci chcú zvýšiť dane bez diskusie

22.09.2022
tlačové správy
Dňa 26.8.2022 bola spolu s ďalšími takmer 100 návrhmi zákonov do NR SR predložená aj novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložil poslanec Milan Vetrák. Novela z pohľadu zamestnávateľov patrí k návrhom zákonov s najhorším dopadom na podnikateľské prostredie, ktorý by za žiadnych okolností nemal byť navrhnutý formou poslaneckého návrhu, ale mal by byť predložený na riadny legislatívny proces umožňujúci vyhodnotenie jeho krátkodobých, aj dlhodobých dopadov na ekonomiku i spoločnosť.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...