Aktuality

Začal sa lockdown: zamestnávatelia žiadajú jasné pravidlá a funkčné schémy pomoci

tlačové správy
covid-19
Zamestnávatelia združení v (RÚZ, vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.

SLOVENSKÍ ZAMESTNÁVATELIA PODPORUJÚ OČKOVANIE

tlačové správy
covid-19
My, zamestnávatelia, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti naprieč celým Slovenskom, vyslovujeme plnú podporu zdravotníkom v nemocniciach na covidových oddeleniach. Vysoko si vážime ich mimoriadne náročnú prácu a nepretržité nasadenie v ťažkých podmienkach v záujme záchrany zdravia a životov mnohých našich kolegov a kolegýň.

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

vzdelávanie
legislatíva
Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, upozorňujú však, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúcu situáciu sú potrebné výraznejšie zmeny.

Podniky aj zamestnanci v budúcnosti tvrdo doplatia na digitálnu konkurencieschopnosť

digitalizácia
projekty
celoživotné vzdelávanie
Opustené fabriky, kolaps priemyslu a zánik pracovných miest: zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy.

Odvrátená tvár gastrolístkov

legislatíva
pracovný trh
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) žiadajú o opravu legislatívnych nedostatkov a zrovnoprávnenie finančného príspevku na jedlo s gastrolístkami.

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia

tlačové správy
životné prostredie
Hlavnou témou stretnutia zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), s ministrom životného prostredia Jánom Budajom bola stratégia Ministerstva životného prostredia k napĺňaniu stanovených „zelených“ cieľov v rámci Plánu obnovy a odolnosti a jej presah do podnikateľskej oblasti. Diskutovalo sa aj o modernizácii slovenskej energetiky, dekarbonizácii priemyslu či o príprave budúcich generácií odborníkov na zelenú ekonomiku v rámci stredných odborných škôl.

Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?

tlačové správy
životné prostredie
Zelená udržateľnosť verzus funkčnosť a konkurencieschopnosť európskeho a slovenského priemyslu. Ambície Európskej komisie (EK) v oblasti zelenej transformácie verzus ich skutočná realizovateľnosť v praxi. Ako zabezpečiť napĺňanie strategických cieľov Európskej únie (EÚ) bez negatívnych dopadov na členské štáty únie a priemyselné odvetvia hospodárstiev? Na tieto otázky dnes spoločne hľadali odpovede zástupcovia európskych a slovenských zamestnávateľov s politickými predstaviteľmi na Panelovej diskusii, ktorú organizovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).

Namiesto recyklácie spaľovanie a skládkovanie

tlačové správy
životné prostredie
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) so znepokojením registrujú množiace sa informácie o tom, že vyzbieraný PET materiál, ktorý občania v dobrej viere vhadzujú do „žltých“ kontajnerov, nekončí vždy v recyklačných centrách, ale aj v spaľovniach či dokonca na skládkach odpadu.

Racionálne riadenie pandémie zlyháva

tlačové správy
covid-19
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že vláda už mesiace ignoruje ich žiadosti o spoločnú komunikáciu v oblasti prijímania protiepidemických opatrení. Napriek tomu, že sa blíži tretia vlna pandémie, nedostatky, chyby a chaos v prijímaných vyhláškach a konkrétnych opatreniach pretrvávajú, na čo pri ďalšom výraznom zhoršovaní epidemickej situácie v konečnom dôsledku doplatí celá krajina. Zástupcom zamestnávateľov tiež chýba vyhodnotenie efektivity doteraz prijatých protiepidemických opatrení, ktoré by umožnilo poučiť sa z chýb minulosti.

Nezaočkovaní zamestnanci spôsobujú firmám problémy

tlačové správy
covid-19
Podľa platnej vyhlášky si môžu prevádzky vybrať, ktorým skupinám obyvateľstva budú, dočasne, v prípade zhoršovania epidemickej situácie, poskytovať svoje služby. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) však upozorňujú, že právna úprava nijakým spôsobom neupravuje podmienky vstupu samotných zamestnancov prevádzok. Podľa platnej vyhlášky totiž firmy nemajú možnosť zistiť a spoľahlivo overiť či sú ich zamestnanci zaočkovaní alebo nie a ani ich vstup do prevádzok nijakým spôsobom podmieniť.

Zrušenie stropov pre výpočet sociálneho poistenia je protiústavné

tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) považujú za neakceptovateľné zrušiť maximálny mesačný vymeriavací základ pre výpočet sociálneho poistenia. Upozorňujú, že je v protiklade s programovým vyhlásením, ku ktorému sa vláda zaviazala, a preto požadujú odstránenie tohto novelizačného bodu.

Diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

vzdelávanie
tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.