Aktuality

Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie

duálne vzdelávanie
Ak má zamestnávateľ, ktorému uplynie platnosť osvedčenia 31.8.2022 záujem aj naďalej pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania, je potrebné absolvovať opakované overenie spôsobilosti. Uvedené platí aj v prípade, ak držiteľ osvedčenia doteraz ešte s praktickým vyučovaním nezačal, no má záujem ho spustiť.

Vzdelávanie budúcnosti – príprava študentov pre zelenší trh práce

vzdelávanie
životné prostredie
Ochrana životného prostredia a zelená ekonomika sú na vzostupe – aktuálne trendy kladú čoraz väčší dôraz na ekologickosť a dlhodobú udržateľnosť vo všetkých oblastiach spoločenského života a ekonomiky, vrátane priemyslu. Pri výrobe jednotlivých produktov sa spotrebúva čoraz menej energií a využívajú sa trvalo udržateľné a recyklovateľné materiály. Požiadavky trhu práce sa menia – otázka ako získať budúcich odborníkov v oblasti zelenej ekonomiky je čoraz diskutovanejšia. RÚZ preto pripravila štúdiu, ktorá skúma možnosti vytvorenia novej skupiny učebných a študijných odborov vzdelávania, ktoré reflektujú na zelenú transformáciu spoločnosti.

Trendy formujúce budúcnosť práce v strednej a východnej Európe

WorkTransitionCEE
digitalizácia
Analýza "Trendy formujúce budúcnosť práce v strednej a východnej Európe" pod záštitou projektu WorkTransitionCEE skúma dostupné cesty k pokroku a to, ako sa môžu krajiny strednej a východnej Európy stať priekopníkmi digitálnej transformácie v prospech zamestnávateľov aj zamestnancov.

Snem Republikovej únie zamestnávateľov 2022

sociálny dialóg
tlačové správy
Na tohtoročnom Sneme RÚZ zamestnávatelia spoločne s vládnymi predstaviteľmi spoločne diskutovali o aktuálnych témach a vhodných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu skvalitňovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a zaistia, i v súčasnej situácii, stabilitu podmienok pre domáce podniky.

Zamestnávatelia vítajú prijatie novely vysokoškolského zákona

vzdelávanie
tlačové správy
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona ešte koncom minulého roka. Napriek tomu, o takmer pol roka neskôr sa stala reforma VŠ realitou – o jej prijatí aktuálne rozhodol parlament.

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov združených v RÚZ, AZZZ a APZD

sociálny dialóg
Ukrajina
tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v RÚZ, AZZZ a APZD zaujali jednohlasné stanovisko aj v súvislosti s kľúčovou témou posledných dní – možnosťou ukončenia dodávok ropy a plynu z Ruska. Plne podporujú postupné znižovanie tejto závislosti. Avšak zároveň upozorňujú, že neuvážené ukončenie dovozu ruského plynu a ropy by mohlo vážne poškodiť slovenský výrobný priemysel a spôsobiť reťazovú reakciu v množstve subdodávateľských firiem.

Vojnový konflikt na Ukrajine vs. klimatické ciele a budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej EÚ

sociálny dialóg
Zelená transformácia európskeho priemyslu a nástroje, ktoré zabezpečia klimatickú neutralitu boli v uplynulých rokoch jednými z kľúčových priorít Európskej komisie. Pandémia koronavírusu, ktorá ochromila jednotlivé ekonomiky sveta či vypuknutie vojnového konfliktu na Ukrajine však môžu plnenie vytýčených cieľov značne skomplikovať. Kľúčovou otázkou posledných dní je to, akým spôsobom zabezpečiť energetickú bezpečnosť a nezávislosť Európskej únie a jednotlivých členských štátov.

Európski zamestnávatelia plne podporujú kroky EÚ voči Rusku

Ukrajina
EÚ podľa európskeho zamestnávateľského sektora v uplynulých dňoch potvrdila svoju globálnu silu a jasne ukázala, že stojí za európskymi hodnotami. Zamestnávatelia, združení v BusinessEurope zároveň upozorňujú, že je mimoriadne dôležité, aby EÚ a jednotlivé členské štáty spoločne pracovali na budovaní odolnejšieho európskeho hospodárstva

Slovenskí zamestnávatelia identifikovali zručnosti potrebné pre budúcnosť

pracovný trh
Až 92% pracovných miest bude po roku 2025 vyžadovať určitú úroveň digitálnych zručností. Viac ako polovici pozícií pritom hrozí, že pokiaľ sa netransformujú, zaniknú. Do akej miery digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia a ďalšie globálne inovačné témy zmenia trh práce a zručnosti/kompetencie na pracovné pozície jednotlivých hospodárskych odvetví?

Usmernenie k zamestnávaniu ukrajinských občanov na Slovensku

Ukrajina
legislatíva
Udeľovanie dočasného trojmesačného útočiska, zákon o azyle a zamestnávanie ukrajinských obyvateľov na Slovensku - pozrite si prehľad kľúčových povinností zamestnávateľov v súvislosti s prípadným zamestnávaním obyvateľov Ukrajiny v rámci vojnového konfliktu.

Zamestnávatelia odsudzujú útok Ruska na Ukrajinu a sú pripravení pomôcť

Ukrajina
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), verejne odsudzujú útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Upozorňujú, že Rusko svojím násilným a barbarským konaním hrubo porušilo všetky princípy, na ktorom funguje vyspelé medzinárodné právo. Prekročenie hraníc suverénneho a zvrchovaného štátu, ktorým Ukrajina je, a následné rozpútanie vojenského konfliktu považujú za neprijateľné. Vyzývajú preto politikov, aby prestali politikárčiť, zaujali jednotný postoj a Ukrajine, ako aj jej obyvateľom, v týchto ťažkých časoch, poskytli okamžitú pomoc.

Jadrová daň ani vyššie ceny elektriny pre domácnosti nebudú

legislatíva
Slovenské elektrárne poskytnú časť svojej elektriny slovenským domácnostiam za nižšie ceny, než za aké by ju mohli v najbližších rokoch predať na burze. Výmenou za to im vláda zaručila, že im do roku 2025 nebude zvyšovať dane a poplatky a zruší návrh na novú 50-percentnú daň zo ziskov z jadrových elektrární. Stiahnutie návrhu na zavedenie dane zo ziskov z jadrových elektrární zároveň prichádza po masívnej verejnej kritike zo strany RÚZ a jednotlivých zamestnávateľských zväzov. Zamestnávatelia jednotne upozorňovali na to, že zavedenie tejto dane by bolo pre slovenský jadrový sektor likvidačné, výrazne negatívne by sa dotklo aj ďalších odvetví slovenského hospodárstva a spôsobilo by tiež odliv zahraničných investorov z našej krajiny.