Aktuality

Zamestnávatelia oslávili dvadsiate výročie svojho vzniku

sociálny dialóg
tlačové správy
Dňa 19. apríla 2024 sa uskutočnil výročný Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia si v rámci neho …

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom investícií

sociálny dialóg
tlačové správy
Ku kľúčovým témam patrili aktuálne témy súvisiace s digitálnou a zelenou transformáciou vrátane možností efektívnejšieho čerpania zdrojov EÚ v nadchá…

Bude únia rozhodovať o daniach na Slovensku?

sociálny dialóg
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v RÚZ odmietajú zavedenie jednotného výpočtu základu dane z príjmov v rámci členských štátov EÚ. Reagujú tak na návrh smerni…

Zamestnávatelia podporujú Antverpskú deklaráciu

sociálny dialóg
Zamestnávatelia združení v RÚZ podporujú Antverpskú deklaráciu. Tá by mala doplniť Zelenú dohodu a zachovať tak kvalitné pracovné miesta pre zamestna…

RÚZ podporuje poľnohospodárov a volá po zdravom rozume

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú protesty slovenských aj európskych poľnohospodárov. Podľa stanoviska úni…

Zamestnávatelia na konferencii o modernizácii stredného školstva

sociálny dialóg
vzdelávanie
V rámci odbornej konferencie s názvom Modernizácia stredného školstva a jej význam pre ekonomiku Slovenska a jeho regiónov: Príspevok CuRI vystúpil a…

Zamestnávatelia vítajú zavedenie elektronických PN-iek od lekárov špecialistov

tlačové správy
Zamestnávatelia združení v RÚZ podporujú zmenu zákona, vďaka ktorej môžu od 1. januára 2024 vystavovať doklady o práceneschopnosti už aj lekári špeci…

Nová vláda, staré známe praktiky a obchádzanie legislatívneho procesu

sociálny dialóg
tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) majú zásadné výhrady k tzv. konsolidačnému balíčku, ktorý schválil parlament. Upo…

Stretnutie s ministrom životného prostredia

sociálny dialóg
tlačové správy
Hlavnými témami stretnutia zamestnávateľov, združených v RÚZ, s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom boli záväzky S…

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia

sociálny dialóg
tlačové správy
Hlavnými témami stretnutia boli záväzky Slovenska voči dohodám na úrovni Európskej únie (EÚ) a realizácia kľúčových reforiem v oblasti životného pros…

Zavádzanie selektívnych daní a odvodov kriví celé podnikateľské prostredie

sociálny dialóg
tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že nekontrolovateľné zavádzanie nových selektívnych daní a odvodov pr…

Zamestnávatelia na stretnutí Rady prezidentov BusinessEurope

sociálny dialóg
tlačové správy
Prezidenti a generálni riaditelia členských európskych zamestnávateľských organizácií BusinessEurope sa stretli v Bruseli, kde predstavili svoje prio…