Aktuality

Novela zákona výrazne zasiahne rodinné rozpočty nízkopríjmových skupín obyvateľstva

sociálny dialóg
tlačové správy
Negatívne ovplyvní najohrozenejšie skupiny slovenského obyvateľstva a ešte viac ukrojí z rodinných rozpočtov v čase extrémneho zvyšovania inflácie – tak hodnotia zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), najnovšiu novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. V tejto súvislosti vyzývajú vládu, aby pred jej prijatím pristúpila k odbornej diskusii so sociálnymi partnermi a zabránila tak negatívnym dopadom na slovenské domácnosti v krízových časoch.

Minimálna mzda v budúcom roku porastie nad rámec zákona

sociálny dialóg
tlačové správy
Sociálni partneri po prvý raz v histórii dospeli k spoločnej dohode pričom prihliadali najmä na aktuálnu situáciu a výrazný nárast inflácie, navrhovaná sadzba má podľa nich pomôcť eliminovať negatívne dopady na slovenské domácnosti.

Zamestnávatelia vítajú zaradenie jadra a plynu k čistým zdrojom energií

tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorý schválil zaradenie jadra a plynu medzi zelené investície. V kontexte energetickej krízy a prudkého zvyšovania cien energií, ktorým aktuálne čelí celá Európska únia (EÚ), považujú toto rozhodnutie za krok správnym smerom.

Kde hľadať zdroje financovania vládnych sociálnych balíčkov?

sociálny dialóg
tlačové správy
Posledných trinásť rokov rástli príjmy verejnej správy na Slovensku ako šieste najrýchlejšie spomedzi krajín Európskej únie (EÚ). Značne sa zvyšovali aj jej výdavky – priemerná mzda zamestnancov vo verejnom sektore totiž vzrástla až o takmer 83%. Daňové zaťaženie firiem a mzdy v našej krajine je pritom i naďalej najvyššie spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Na znepokojivé údaje poukazujú výsledky analýzy, ktorú pre Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) vypracoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Pilotný projekt RÚZ: liek na akútny nedostatok pracovníkov?

vzdelávanie
tlačové správy
Projekt zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) prináša absolventom stredných odborných škôl (SOŠ) možnosť získať odborné certifikáty, ktoré potvrdzujú kvalitu získaných schopností a zručností potrebných pre prax. V tomto školskom roku si ich odniesli stovky čerstvých absolventov odborných škôl v rámci celého Slovenska.

Dokáže potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

sociálny dialóg
tlačové správy
Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je miera pripravenosti všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorý sa uskutočnil pod záštitou medzinárodného projektu WorkTransitionCEE.

Mimoriadne rokovanie tripartity prinieslo viacero prísľubov premiéra

sociálny dialóg
tlačové správy
Obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie kľúčových zákonov za zatvorenými dverami by sa už nemalo opakovať – taký je záver mimoriadneho rokovania tripartity za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú snahu premiéra o zefektívnenie spolupráce a plne podporujú jeho zámer aktívne participovať na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR).

Stretnutie zamestnávateľov s ministrom zahraničných vecí

sociálny dialóg
tlačové správy
Vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, šiesty sankčný balík Európskej únie (EÚ), odstrihnutie Slovenska a domácich podnikov od ruskej ropy, energetika, fungovanie právneho štátu či možné riziká, ktoré v súvislosti s eskaláciou rusko-ukrajinského konfliktu hrozia jednotlivým členským štátom – práve o tom bolo spoločné stretnutie zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Pražská deklarácia Rady prezidentov BusinessEurope

sociálny dialóg
Kľúčová úloha prinavrátiť Európe bezpečnosť, stabilitu a prosperitu leží na pleciach Česka, ktoré bude už o mesiac na obdobie pol roka predsedať Rade Európskej únie, a teda aj BusinessEurope. Práve v tejto súvislosti sa v Prahe zišli prezidenti BusinessEurope zo štyridsiatich členských zamestnávateľských organizácií, aby spoločne definovali priority českého predsedníctva na nadchádzajúce obdobie.

Zamestnávatelia veria, že ponuka na spoločné stretnutie neprichádza príliš neskoro

sociálny dialóg
tlačové správy
Zamestnávateľské zväzy vítajú ponuku predsedu vlády Eduarda Hegera na spoločné stretnutie. Vládu vyzývajú na konštruktívny sociálny dialóg a veria, že termín stretnutia so sociálnymi partnermi nepríde až po schválení kľúčových zmien v zdaňovaní firiem.

Zamestnávatelia vystavili vláde vysvedčenie – naplnenie kľúčových sľubov stále chýba

sociálny dialóg
tlačové správy
Programové vyhlásenie vlády SR vzbudilo u zamestnávateľov nemalé očakávania. Dlho odkladané reformy a zlepšenia v podnikateľskom prostredí mali vďaka komfortu ústavnej väčšiny, ktorá v parlamente deklarovala spoločné ciele, priniesť výrazné zlepšenie. Reálny výkon mandátu vlády zaostáva za očakávaniami, a to nielen v dôsledku vojny na Ukrajine či pandémie. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) hodnotia doterajšie obdobie vládnutia a vyzývajú vládu k zrýchleniu realizácie kľúčových reformných procesov.

#zamestnavatelia pilotne umožňujú absolventom k vysvedčeniu získať niečo naviac

vzdelávanie
ukončovanie štúdia
RÚZ v tomto roku im pilotne umožnila získať k maturitnému vysvedčeniu, výučnému listu či k absolventskému diplomu aj "Osvedčenie RÚZ", ktoré im prináša pridanú hodnotu pri následnom uplatnení sa na trhu práce.