Aktuality

NAMIESTO PODPORY V KRÍZOVOM OBDOBÍ VLÁDA TLAČÍ ZAMESTNÁVATEĽOV DO KÚTA ĎALŠOU ZÁŤAŽOU A DAŇAMI

sociálny dialóg
legislatíva
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov, Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácii priemyselných zväzov a dopravy, ako aj Americkej obchodnej komore v SR, ostro kritizujú zámer koaličných poslancov zo strany OĽANO na osobitné zdanenie vybraných podnikov.

ZAMESTNÁVATELIA NALIEHAVO VOLAJÚ PO SPOLOČNOM RIEŠENÍ ENERGO KRÍZY NA CELOEURÓPSKEJ ÚROVNI

energetická kríza
tlačové správy
Dnes sa v Štokholme, na pozvanie švédskej konfederácie podnikov, zišli prezidenti štyridsiatich členských zamestnávateľských organizácií z celej Európy, združení v BusinessEurope (BE). Na podujatí vystúpili popredné osobnosti európskej politickej scény. Svoje zastúpenie tu malo aj Slovensko – domácich zamestnávateľov v Štokholme reprezentovali zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov.

Stredoeurópski zamestnávatelia prijali spoločnú deklaráciu k energo kríze

energetická kríza
tlačové správy
Vojnový konflikt na Ukrajine a s ňou súvisiaci masívny nárast cien energií negatívne ovplyvňuje celý európsky priemysel. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so zástupcami partnerských priemyselných a zamestnávateľských federácií z Rakúska, Česka, Maďarska, Chorvátska a Slovinska preto spoločne prijali spoločnú deklaráciu v ktorej vyzývajú EÚ a vlády jednotlivých členských krajín, aby čo najskôr prijali potrebné opatrenia, ktoré ochránia európsky priemysel a minimalizujú rozsiahle negatívne dopady energetickej krízy na jednotlivé podniky.

Zamestnávatelia kritizujú ďalšie poslanecké návrhy, o ktorých s nimi nikto nediskutuje

sociálny dialóg
tlačové správy
Poslanci parlamentu už do druhého čítania posunuli viacero poslaneckých návrhov, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú daňovo-odvodové zaťaženie zamestnávateľov a budú mať výrazné negatívne dopady na domáce podniky. Návrhy aj naďalej vznikajú za zatvorenými dverami a bez odbornej diskusie so zamestnávateľmi. Najväčšie zamestnávateľské zväzy a organizácie tento postup kritizujú a žiadajú o stiahnutie návrhov.

AdultLearningROSK projekt štartuje!

projekty
celoživotné vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.

Zákonník práce: Poslanci Smeru-SD likvidujú pracovné miesta

tlačové správy
pracovný trh
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) kritizujú novelu Zákonníka práce z dielne opozičného Smeru-SD. Upozorňujú, že poslanecký návrh priamo ohrozuje celkovú zamestnanosť na Slovensku a v praxi môže negatívne ovplyvniť tisíce pracovných miest naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky. Zamestnávatelia poslancom verejne odkazujú, že predkladať takýto návrh v krízových časoch, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia a diskusie, je vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou i ľudskými životmi.

Na stole je ďalší návrh zákona, ktorý negatívne ovplyvní státisíce slovenských zamestnávateľov

sociálny dialóg
tlačové správy
Porušovanie férových pravidiel a obchádzanie štandardného legislatívneho procesu, zdá sa, ani po opakovaných prísľuboch vlády, nekončí. Zamestnávatelia združení v RÚZ upozorňujú na ďalší legislatívny návrh, ktorý v krízových časoch výrazne zaťaží domáce podniky. Poslanecká novela Zákonníka práce, ktorá bez akejkoľvek vecnej diskusie prešla prvým čítaním v parlamente, môže podľa nich dokonca negatívne ovplyvniť aj celkovú zamestnanosť v krajine a jednotlivé domácnosti. Zamestnávatelia preto vyzývajú poslancov i vládu, aby nehazardovali so stabilitou slovenskej ekonomiky a začali hľadať skutočne systémové riešenia kríz, ktorým aktuálne čelíme.

Zamestnávatelia sa búria: poslanci chcú zvýšiť dane bez diskusie

tlačové správy
Dňa 26.8.2022 bola spolu s ďalšími takmer 100 návrhmi zákonov do NR SR predložená aj novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložil poslanec Milan Vetrák. Novela z pohľadu zamestnávateľov patrí k návrhom zákonov s najhorším dopadom na podnikateľské prostredie, ktorý by za žiadnych okolností nemal byť navrhnutý formou poslaneckého návrhu, ale mal by byť predložený na riadny legislatívny proces umožňujúci vyhodnotenie jeho krátkodobých, aj dlhodobých dopadov na ekonomiku i spoločnosť.

Opätovne žiadame lídrov parlamentných strán, aby zastavili legislatívnu anarchiu

sociálny dialóg
legislatíva
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov vyzývajú koaličné i opozičné strany na zastavenie legislatívnej anarchie v podobe množstva poslaneckých návrhov významne poškodzujúcich podnikateľské prostredie. Firmy žiadajú lídrov parlamentných strán, aby všetky tieto návrhy boli aktuálnej schôdze Národnej rady SR stiahnuté.

Nákup energií a plynu je hotová lotéria – zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešení

tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú, aby v súvislosti s energetickou krízou vláda čo najrýchlejšie prijala ucelený plán pomoci slovenskému priemyslu. Upozorňujú, že dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory, bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace pre mnohé podniky fatálne. Obmedzenie produkcie, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok a hromadné prepúšťanie sa podľa nich môže na Slovensku stať čoskoro realitou.

Experti Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) navštívili RÚZ za účelom účasti na spoločnom workshope

sociálny dialóg
projekty
Dňa 13. 09. 2022 navštívili Bratislavu experti nórskeho partnera projektu - Confederation of Norwegian Enterprise (NHO) za účelom účasti na pracovnom stretnutí - workshope, konaného v priestoroch RÚZ.

Vyzývame poslancov na posun termínu povinného nahlásenia údajov spoločníkov do OR SR

sociálny dialóg
legislatíva
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličných poslancov, aby posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Doplnenie údajov malo prebehnúť automaticky, avšak chybou štátu sú nútené realizovať podania na obchodný register tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podnikateľom i štátu samotnému.