Bude únia rozhodovať o daniach na Slovensku? Zamestnávatelia upozorňujú na riziká iniciatívy BEFIT a žiadajú o stretnutie s ministrom financií

tlačové správy
sociálny dialóg
04.03.2024
Novinky k téme
#1

Bude únia rozhodovať o daniach na Slovensku?

04.03.2024
sociálny dialóg
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v RÚZ odmietajú zavedenie jednotného výpočtu základu dane z príjmov v rámci členských štátov EÚ. Reagujú tak na návrh smernice o iniciatíve Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT), ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. RÚZ upozorňuje, že právna úprava má viacero negatívnych dopadov, pričom zásadne zasahuje aj do právnej suverenity jednotlivých členských krajín v rozpore s princípom subsidiarity a proporcionality, ktoré tvoria základné piliere práva EÚ. Z tohto dôvodu vyzýva ministerstvo financií, aby návrh tejto smernice nepodporilo.
O autorovi
Petra Podhorcová hovorkyňa Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Ako hovorkyňa RÚZ zodp...