Petra Podhorcová

 • #všetky
 • #sociálny dialóg
 • #tlačové správy
 • #digitalizácia
 • #covid-19
 • #pracovný trh
 • #EÚ
 • #vzdelávanie
 • #projekty
 • #energetická kríza
 • #životné prostredie
 • #celoživotné vzdelávanie
Petra Podhorcová hovorkyňa Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Ako hovorkyňa RÚZ zodpovedá za komunikáciu organizácie s verejnosťou a médiami. Aktuálnym obsahom denne napĺňa aj sociálne siete RÚZ.
Ďaľší členovia tímu
Press & Comms
Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na ...

Dialóg pre Slovensko: najväčšia predvolebná diskusia zamestnávateľského sektora s lídrami politických strán

#tlačové správy
Dňa 19. septembra 2023 sa uskutočnila najväčšia predvolebná diskusia zamestnávateľského sektora s lídrami politických strán pod taktovkou RÚZ s názvom „Dialóg pre Slovensko – aká budúcnosť čaká našu krajinu po voľbách?“. Zástupcovia zamestnávateľov spoločne s politikmi diskutovali o kľúčových témach pre rozvoj a budúce smerovanie Slovenska po nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

ATYPICAL: Zapojenie atypických pracovníkov v sektore služieb

#sociálny dialóg
Druhý Európsky workshop sa konal v Malage, Španielsko, 14. - 15. decembra 2023. Stretli sa na ňom zástupcovia rôznych európskych organizácií.

Inovatívne a konkurencieschopné Slovensko: dokáže naše potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

#tlačové správy
Rozvoj digitalizácie a automatizácie výrazne mení fungovanie väčšiny hospodárskych odvetví. Zároveň nastoľuje nové požiadavky aj na zručnosti zamestnancov. Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je pritom miera pripravenosti nás všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom dnešného interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Stretnutie zamestnávateľov s ministrom zahraničných vecí

#tlačové správy
Vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, šiesty sankčný balík Európskej únie (EÚ), odstrihnutie Slovenska a domácich podnikov od ruskej ropy, energetika, fungovanie právneho štátu či možné riziká, ktoré v súvislosti s eskaláciou rusko-ukrajinského konfliktu hrozia jednotlivým členským štátom – práve o tom bolo spoločné stretnutie zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Efektívne EZR, ktoré dobre fungujú v období po Covide

#sociálny dialóg
Dopad pandémie Covid-19 na podniky a pracovníkov na celom svete bol zrejmý. V reakcii na uvedenú skutočnosť, Európska únia financovala projekt „Efektívne EZR, ktoré dobre fungujú v období po Covide“, ktorý realizovali sociálni partneri a výskumné centrá z Poľska, Slovenska, Čiernej Hory, Portugalska, Španielska, Srbska a Turecka. Cieľom projektu bolo zvýšiť angažovanosť sa zamestnancov v nadnárodných spoločnostiach v rámci EÚ, pričom sa primárne zameral najmä na vplyv pandémie Covid 19 na pracovnú silu a postpandemické reštrukturalizačné procesy.

Zamestnávatelia vítajú zaradenie jadra a plynu k čistým zdrojom energií

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorý schválil zaradenie jadra a plynu medzi zelené investície. V kontexte energetickej krízy a prudkého zvyšovania cien energií, ktorým aktuálne čelí celá Európska únia (EÚ), považujú toto rozhodnutie za krok správnym smerom.

Príjmy verejného sektora na Slovensku prudko rastú už viac ako desať rokov – kde hľadať zdroje financovania vládnych sociálnych balíčkov?

#tlačové správy
Posledných trinásť rokov rástli príjmy verejnej správy na Slovensku ako šieste najrýchlejšie spomedzi krajín Európskej únie (EÚ). Značne sa zvyšovali aj jej výdavky – priemerná mzda zamestnancov vo verejnom sektore totiž vzrástla až o takmer 83%. Počet zamestnancov štátu neustále rastie, atakuje hranicu 430 tisíc a to i napriek miliardám investovaným do elektronizácie verejnej správy. Daňové zaťaženie firiem a mzdy v našej krajine je pritom i naďalej najvyššie spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Na znepokojivé údaje poukazujú výsledky analýzy, ktorú pre Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) vypracoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Zamestnávatelia na stretnutí Rady prezidentov BusinessEurope

#tlačové správy
Prezidenti a generálni riaditelia členských európskych zamestnávateľských organizácií BusinessEurope sa stretli v Bruseli, kde predstavili svoje priority pre nadchádzajúce belgické predsedníctvo v Rade Európskej únie belgickému vládnemu predstaviteľstvu. Spoločne tiež schválili Bruselskú deklaráciu, ktorá obsahuje kľúčové strategické priority európskeho zamestnávateľského sektora do nadchádzajúceho obdobia.

Fungovanie právneho štátu, priamejšia komunikácia a efektívnejšia spolupráca vlády so sociálnymi partnermi – mimoriadne rokovanie tripartity prinieslo viacero prísľubov premiéra

#tlačové správy
Obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie kľúčových zákonov za zatvorenými dverami by sa už nemalo opakovať – taký je záver mimoriadneho rokovania tripartity za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú snahu premiéra o zefektívnenie spolupráce a plne podporujú jeho zámer aktívne participovať na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR).

Ako zlepšiť postavenie zamestnancov v postcovidovom svete?

#sociálny dialóg
Medzinárodný projekt „Efektívne EZR, ktoré dobre fungujú v období po Covide“ zahŕňa spoluprácu s organizáciami občianskej spoločnosti z Poľska, Slovenska, Portugalska, Španielska, Srbska, Čiernej Hory a Turecka a je spolufinancovaný Európskou úniou (EÚ).

Na stole je ďalší návrh zákona, ktorý negatívne ovplyvní státisíce slovenských zamestnávateľov

#tlačové správy
Porušovanie férových pravidiel a obchádzanie štandardného legislatívneho procesu, zdá sa, ani po opakovaných prísľuboch vlády, nekončí. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na ďalší legislatívny návrh, ktorý v krízových časoch výrazne zaťaží domáce podniky. Poslanecká novela Zákonníka práce, ktorá bez akejkoľvek vecnej diskusie prešla prvým čítaním v parlamente, môže podľa nich dokonca negatívne ovplyvniť aj celkovú zamestnanosť v krajine a jednotlivé domácnosti. Zamestnávatelia preto vyzývajú poslancov i vládu, aby nehazardovali so stabilitou slovenskej ekonomiky a začali hľadať skutočne systémové riešenia kríz, ktorým aktuálne čelíme.

Poslanci Smeru-SD likvidujú pracovné miesta – zmeny, ktoré presadzujú, sú presným opakom sociálnej politiky

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) kritizujú novelu Zákonníka práce z dielne opozičného Smeru-SD. Upozorňujú, že poslanecký návrh priamo ohrozuje celkovú zamestnanosť na Slovensku a v praxi môže negatívne ovplyvniť tisíce pracovných miest naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky. Zamestnávatelia poslancom verejne odkazujú, že predkladať takýto návrh v krízových časoch, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia a diskusie, je vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou i ľudskými životmi.

Jedine aktívna spolupráca nás posúva vpred. Aj napriek tomu však sociálny dialóg na Slovensku stále značne pokrivkáva a žiada si systémovú zmenu – zhodujú sa zamestnávatelia a odbory

#tlačové správy
Dňa 28. apríla 2023 sa uskutočnil Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Kľúčová zamestnávateľská organizácia v rámci neho bilancovala vývoj slovenského podnikateľského prostredia v uplynulom roku. Za účasti predsedu vlády, jednotlivých ministrov, zástupcov odborov a ďalších inštitúcií taktiež spoločne otvorene diskutovali nielen o legislatívnej smršti a degradácii sociálneho dialógu, ktorý je dnes systémovým problémom Slovenska, ako aj o možnostiach zlepšenia súčasného stavu, efektívnej spolupráci a zodpovednosti jednotlivých členov tripartity.

Realita po pandémii pre efektívne zamestnanecké riadenie

#sociálny dialóg
Jedným z výstupov projektu „Efektívne EZR, ktoré dobre fungujú v období po covide“ je bulletin, ktorý informuje o hlavných výstupoch z workshopu s názvom „Podpora spolupráce pri tvorbe hodnotiacich nástrojov EZR“.

Zamestnávatelia zorganizovali odborný workshop v oblasti vzdelávania a digitalizácie

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) považujú vzdelávanie dlhodobo za jednu zo svojich kľúčových priorít. Z tohto dôvodu počas novembra zorganizovali odborný workshop s názvom AdultLearning RO-SK: Digitálne kompetencie v kontexte celoživotného vzdelávania. V rámci neho spoločne so zástupcami akademickej obce, odborníkmi z praxe, ako aj ďalšími kľúčovými partnermi diskutovali o aktuálnych výzvach v oblasti vzdelávania a digitalizácie.

Európski zamestnávatelia prijali Madridskú deklaráciu – upozorňujú, že na zabezpečenie hospodárskeho rastu únie sú potrebné konkurencieschopné podniky

#tlačové správy
Zástupcovia európskych zamestnávateľských organizácií združených v BusinessEurope sa stretli v Madride, kde diskutovali o svojich prioritách pre nadchádzajúce španielske predsedníctvo Rady Európskej únie (EÚ). Kľúčovým odkazom dokumentu je potreba zabezpečiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) v tejto súvislosti upozorňujú, že Slovensko, ako jedna z mála európskych krajín, ešte stále nemá systémové riešenia energo krízy pre ťažký priemysel a energeticky náročné podniky.

Spoločná výzva sociálnych partnerov poslancom parlamentu a prezidentke SR

#tlačové správy
Sociálni partneri, ktorí sú súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita), žiadajú poslancov NR SR, aby zastavili legislatívny chaos. Na aktuálnej schôdzi parlamentu budú totiž poslanci opäť rozhodovať o ďalších návrhoch zákonov so zásadným negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie, zamestnancov a slovenské domácnosti. Sociálni partneri navyše upozorňujú, že takmer štvrtina všetkých zákonov prijatá v tomto volebnom období do platnosti prešla mimo štandardného legislatívneho procesu, čo je najviac v doterajšej histórii Slovenska. Súčasnú situáciu považujú za neudržateľnú a žiadajú nápravu.

Nová vláda, staré známe praktiky – pri prijímaní konsolidačného balíčka bolo neoprávnene zneužité skrátené legislatívne konanie

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) majú zásadné výhrady k tzv. konsolidačnému balíčku, ktorý schválil parlament. Upozorňujú, že zákon bol prijatý v skrátenom legislatívnom konaní bez riadnej diskusie so sociálnymi partnermi. Vyzývajú vládu, aby sa do budúcna takéhoto konania zdržala a rešpektovala princípy právneho štátu a riadneho legislatívneho procesu.

Zachráňme slovenské školstvo: zamestnávatelia, študenti, ministerstvo školstva a akreditačná agentúra žiadajú o navýšenie finančných prostriedkov pre vysoké školy

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a so študentami zastúpenými Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzývajú ministerstvo financií, aby navýšilo financie pre verejné vysoké školy (VŠ) alokované zo štátneho rozpočtu na najbližšie roky. Práve adekvátne ohodnotenie môže byť podľa nich pre školy kľúčovým motivujúcim faktorom na zvyšovanie ich kvality.

E-LEARNINGOVÁ PLATFORMA PROJEKTU ATYPICAL

#sociálny dialóg
E-learningová platforma projektu “Atypical” umožňuje prístup k študijným materiálom, vzájomnú integráciu a sledovanie pokroku. Koncepčný rámec sa zaoberá témou atypických foriem zamestnávania v sektore služieb. Analyzuje rozdiely medzi štandardným a neštandardným zamestnaním, definuje relevantné pojmy a poukazuje na právne predpisy upravujúce túto oblasť.

Liek na akútny nedostatok pracovníkov? Nedôvera zamestnávateľov v kvalitu absolventov odborných škôl? Pilotný projekt RÚZ prináša riešenie, ktoré pomôže školám a absolventom, ale aj podnikom

#tlačové správy
Výrazné zvýšenie šancí absolventov stredných odborných škôl (SOŠ) na uplatnenie sa, záruka kvality, ktorá zamestnávateľom uľahčí hľadanie nových zamestnancov a potvrdí, že uchádzači o prácu sú odborne pripravení v súlade so skutočnými potrebami trhu práce, a tiež pridaná hodnota pre školy, ktoré svojich žiakov vedú k získavaniu pre prax potrebných zručností a vedomostí - práve o tom je projekt zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Osvedčenia, ktoré potvrdzujú kvalitu nadobudnutých vedomostí a zručností si vďaka nim v tomto školskom roku odniesli stovky čerstvých absolventov SOŠ v rámci celého Slovenska.

Minimálna mzda v budúcom roku porastie nad rámec zákona

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii za-mestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ SR) a Spoločných odboroch Slovenska (SOS) sa historicky po prvý raz dohodli na výške minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Sociálni partneri pritom prihliadali najmä na aktuálnu situáciu a výrazný nárast inflácie, navrhovaná sadzba má podľa nich pomôcť eliminovať nega-tívne dopady na slovenské domácnosti.

Zamestnávatelia vystavili vláde vysvedčenie – naplnenie kľúčových sľubov stále chýba

#tlačové správy
Programové vyhlásenie vlády SR vzbudilo u zamestnávateľov nemalé očakávania. Dlho odkladané reformy a zlepšenia v podnikateľskom prostredí mali vďaka komfortu ústavnej väčšiny, ktorá v parlamente deklarovala spoločné ciele, priniesť výrazné zlepšenie. Reálny výkon mandátu vlády zaostáva za očakávaniami, a to nielen v dôsledku vojny na Ukrajine či pandémie. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) hodnotia doterajšie obdobie vládnutia a vyzývajú vládu k zrýchleniu realizácie kľúčových reformných procesov.

Bude únia rozhodovať o daniach na Slovensku? Zamestnávatelia upozorňujú na riziká iniciatívy BEFIT a žiadajú o stretnutie s ministrom financií

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v RÚZ odmietajú zavedenie jednotného výpočtu základu dane z príjmov v rámci členských štátov EÚ. Reagujú tak na návrh smernice o iniciatíve Podnikanie v Európe: rámec pre zdaňovanie príjmov (BEFIT), ktorý je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní. RÚZ upozorňuje, že právna úprava má viacero negatívnych dopadov, pričom zásadne zasahuje aj do právnej suverenity jednotlivých členských krajín v rozpore s princípom subsidiarity a proporcionality, ktoré tvoria základné piliere práva EÚ. Z tohto dôvodu vyzýva ministerstvo financií, aby návrh tejto smernice nepodporilo.

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom investícií

#tlačové správy
Ku kľúčovým témam utorkového stretnutia zamestnávateľov združených v RÚZ s ministrom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Richardom Rašim, patrili aktuálne témy súvisiace s digitálnou a zelenou transformáciou vrátane možností efektívnejšieho čerpania zdrojov EÚ v nadchádzajúcom období, systémovej podpory inovácií v slovenskom priemysle či konkrétnych nástrojoch zameraných na posilňovanie konkurencieschopnosti domácich podnikov.

„Na trojku“ – zamestnávatelia vystavili polročné vysvedčenie vláde

#tlačové správy
Programové vyhlásenie vlády vyvolalo u zamestnávateľov nemalé očakávania. Roky odkladané reformy a opatrenia na skvalitňovanie podnikateľského prostredia mali vďaka komfortu ústavnej väčšiny, ktorá deklarovala spoločné ciele, dostať konečne zelenú a priniesť výrazné zlepšenie. Reálny výkon mandátu vlády však podľa zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), značne zaostáva za očakávaniami, a to nielen vinou pandémie. Po uplynutí prvej polovice vládnutia preto vládu vyzývajú najmä k urýchleniu kľúčových reformných procesov.

Zamestnávatelia kritizujú novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva: výrazne zasiahne rodinné rozpočty nízkopríjmových skupín obyvateľstva

#tlačové správy
Negatívne ovplyvní najohrozenejšie skupiny slovenského obyvateľstva a ešte viac ukrojí z rodinných rozpočtov v čase extrémneho zvyšovania inflácie – tak hodnotia zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), najnovšiu novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. V tejto súvislosti vyzývajú vládu, aby pred jej prijatím pristúpila k odbornej diskusii so sociálnymi partnermi a zabránila tak negatívnym dopadom na slovenské domácnosti v krízových časoch.

Zamestnávatelia, ktorí financujú triedený zber odpadov, požadujú stretnutie s ministrom životného prostredia – chcú byť súčasťou dis-kusie o nastavení nových pravidiel

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) majú zásadné výhrady voči návrhu zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na znovuza-vedenie minimálnych sadzieb na zabezpečenie triedeného zberu odpadu. Upozorňujú, že návrh na opätovné prijatie vyhlášky negatívne ovplyvní celé odvetvie, čo potvrdzuje aj stanovisko Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR). RÚZ v tejto súvislosti požaduje účasť na stretnutí ministra životného prostredia so samosprávami.

Projekt Atypical zapája atypických pracovníkov do diania na pracovisku

#sociálny dialóg
Projekt Atypical vedie Federácia poľských zamestnávateľov. Spája deväť partnerov z Bulharska, Poľska, Slovenska, Španielska, Talianska, Srbska, Rumunska a Čiernej Hory za cieľom identifikovať potreby atypických pracovníkov a vyvinúť riešenia, ktoré im umožnia uplatňovať si svoje práva na informácie, konzultácie a účasť na národnej a nadnárodnej úrovni. Predstavitelia organizácií zamestnávateľov a zamestnancov z partnerských krajín budú študovať rôzne formy účasti zamestnancov vo svojich krajinách, aby mohli rozvíjať právne aspekty atypického zamestnania a ich účinky.

Energetická kríza neutícha, priemyselné podniky sú aj naďalej v ohrození – zamestnávatelia diskutovali s ministrom hospodárstva o možných riešeniach

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) diskutovali s ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom o aktuálnej situácii v kontexte energetickej krízy. Zamestnávatelia v tejto súvislosti upozorňujú, že v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien energií, absencie adekvátnych kompenzačných schém, a v kombinácii so zavádzanou regulačnou záťažou, konkurencieschopnosť slovenských podnikov každým dňom slabne.

Obedy zadarmo? Populizmus v priamom prenose – „na oko“ sociálne opatrenie v konečnom dôsledku zaplatia slovenské domácnosti

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) ostro kritizujú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá opätovne zavádza plošné poskytovanie dotácií na školské obedy. Napriek tomu, že predkladatelia zákona argumentujú zlou ekonomickou situáciou a hovoria o adresnej sociálnej pomoci v čase krízy, opak je pravdou. Zamestnávatelia upozorňujú, že štát chce získať prostriedky na financovanie opatrenia prostredníctvom ďalšieho zdaňovania vybraných sektorov ekonomiky. Takéto konanie považujú za krajne neprijateľné.

Zamestnávatelia podporujú Antverpskú deklaráciu

#sociálny dialóg
Zamestnávatelia združení v RÚZ podporujú Antverpskú deklaráciu. Tá by mala doplniť Zelenú dohodu a zachovať tak kvalitné pracovné miesta pre zamestnancov v Európe. Na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a nedávno oznámeného cieľa do roku 2040 sa bude musieť výroba elektrickej energie v Európe znásobiť a investície do priemyslu budú musieť byť šesťkrát vyššie ako v predchádzajúcom desaťročí. Otvorená strategická autonómia pre konkurencieschopnú a odolnú Európsku úniu (EÚ) je tak kľúčová pre transformáciu Európy v neustále sa meniacom geopolitickom prostredí.

Vplyv a identifikované výzvy, projekt: „Efektívne EZR, ktoré dobre fungujú v období po Covide”

#sociálny dialóg
V snahe posilniť odolnosť Európskych zamestnaneckých rád (EZR) uprostred turbulentného prostredia, ktoré zhoršila pandémia COVID-19, Európska únia spolufinancovala transformačný 20-mesačný projekt s názvom „Efektívne EZR, ktoré dobre fungujú po Covide“. Do tejto iniciatívy sa zapojili odborové zväzy, zamestnávateľské organizácie a členovia EZR siedmych krajín: Poľsko, Srbsko, Portugalsko, Španielsko, Turecko, Čierna Hora a Slovensko. Aký bol základný cieľ projektu? Zvýšiť výkonnosť EZR pri zmierňovaní dopadov pandémie na pracovnú silu.

Vplyv krízy COVID-19 na zamestnancov

Globálna pandémia ochorenia COVID-19 mala výrazný dopad na zamestnancov. Zmenila spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a cestujeme na naše pracoviská. Nižšie si pozrite niekoľko kľúčových aspektov vplyvu koronakrízy na zamestnancov.

Dialóg pre Slovensko - aká budúcnosť čaká našu krajinu po voľbách?

#sociálny dialóg
Už 19. 9. 2023 sa uskutoční predvolebná diskusia zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s predsedami politických strán o smerovaní Slovenska po nachádzajúcich parlamentných voľbách. Nenechajte si ju ujsť - prinesieme aj exkluzívne živé vysielanie.

Energo kríza decimuje európsky priemysel: zamestnávatelia vyzývajú úniu, aby začala konať

#tlačové správy
Európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope (BE) vyzývajú Európsku úniu (EÚ) a jednotlivé členské vlády, aby, v súvislosti s energetickou krízou, začali urýchlene zavádzať systémové opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu. Podniky podľa nich v súčasnosti najviac doplácajú práve na laxný prístup a nečinnosť tvorcov politík. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že je najvyšší čas vypísať výzvu na kompenzácie vysokých cien energií za rok 2022 v zmysle odsúhlasenej schémy pomoci pre podnikateľský sektor. V parlamente sa podľa nich navyše kopia „škodlivé“ návrhy zákonov s negatívnymi dopadmi na domáce podniky.

Ako sme sa na Slovensku vysporiadali s pandémiou? Zistite viac vďaka národnej analytickej správe

#sociálny dialóg
Správa pojednáva o výstupoch štúdie realizovanej v rámci projektu “Posting of workers during the Covid-19 pandemic“ na Slovensku. Jedná sa o zhrnutie výsledkov online prieskumu, prehľad zistení z uskutočnených fókusových skupín a hĺbkového rozhovoru. Výsledky týchto aktivít poukazujú na potrebu podrobnejších aktivít na zvýšenie miery spätnej väzby zo strany rôznych aktérov sektora. Hlavnú pridanú hodnotu priniesli najmä fokusové skupiny, ktoré prebehli vo veľmi pozitívnej atmosfére a bolo z nich možné extrahovať najväčšiu mieru potrebných informácií. Metóda zisťovania informácií prostredníctvom online prieskumu čelila viacerými problémom o ktorých pojednáva samotný dokument. Zároveň sa podarilo uskutočniť jeden hĺbkový rozhovor. Z toho vyplýva potreba ďalších aktivít na čo najkomplexnejšie spracovanie tejto témy a získanie podstatných vstupov pre lepšie pochopenie dopadov pandémie Covid-19 na vyslaných pracovníkov.

Sociálni partneri sa dohodli na výške minimálnej mzdy pre rok 2024

#sociálny dialóg
Minimálna mzda v budúcom roku opäť stúpne nad rámec zákona, a to zo 700 eur až na 750 eur mesačne – na jej výške sa oficiálne dohodli sociálni partneri na pôde tripartity. Ide pritom už o druhý rok, kedy sa zamestnávatelia, zástupcovia zamestnancov a samosprávy dohodli na výške minimálnej mzdy bez akéhokoľvek zásahu vlády. Sociálni partneri pritom aj v tomto roku zohľadňovali aktuálnu situáciu v súvislosti s inflačnou a energetickou krízou – spoločným cieľom totiž bolo obmedziť negatívne dopady na podniky i domácnosti.

V Tatrách sa uskutočnilo stretnutie zamestnávateľov regiónu strednej a východnej Európy

#tlačové správy
V dňoch 19.-20. októbra 2023 sa v Tatranskej Lomnici stretli zástupcovia zamestnávateľských zväzov zo Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Slovinska a Chorvátska, aby diskutovali o viacerých kľúčových témach týkajúcich sa podnikateľského sektoru a priemyslu z pohľadu stredoeurópskeho regiónu. Pozornosť sa sústredila najmä na nadchádzajúce voľby do Európskeho parlamentu a smerovanie európskej politiky v novom volebnom období v kontexte výziev a kríz, ktoré Európsku úniu (EÚ) a svet zasiahli v uplynulom období.

Atypická účasť zamestnancov na rozhodovaní atypických pracovníkov – príklad sektora služieb

#sociálny dialóg
Cieľom výskumného projektu je identifikovať a analyzovať najlepšie postupy pre zapojenie atypických pracovníkov do rozhodovania a iných foriem participácie v sektore služieb. Atypickí pracovníci sú tí, ktorí sú zamestnaní v neštandardných formách zamestnania, ako je napríklad práca na čiastočný úväzok, dočasná práca, práca na zmluvu a samostatná zárobková činnosť. V iniciatívach zamestnaneckej participácie sú často nedostatočne zastúpení, čo môže viesť k tomu, že majú menší vplyv na svoje pracovné podmienky a budúcnosť svojich organizácií.

Zamestnávatelia, ktorí financujú triedený zber odpadov, požadujú stretnutie s ministrom životného prostredia – chcú byť súčasťou diskusie o nastavení nových pravidiel

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) majú zásadné výhrady voči návrhu zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) na znovuza-vedenie minimálnych sadzieb na zabezpečenie triedeného zberu odpadu. Upozorňujú, že návrh na opätovné prijatie vyhlášky negatívne ovplyvní celé odvetvie, čo potvrdzuje aj stanovisko Protimonopolného úradu SR (PMÚ SR). RÚZ v tejto súvislosti požaduje účasť na stretnutí ministra životného prostredia so samosprávami.

Stretnutie s ministrom životného prostredia

#tlačové správy
Hlavnými témami stretnutia zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), s podpredsedom vlády a ministrom životného prostredia SR Tomášom Tarabom boli záväzky Slovenska voči dohodám na úrovni Európskej únie (EÚ) a realizácia kľúčových reforiem v oblasti životného prostredia s presahom na domáci podnikateľský sektor. Zamestnávatelia v rámci stretnutia s ministrom diskutovali aj o nevyhnutnosti prijímania takých legislatívnych zmien, ktoré minimalizujú možné negatívne dopady na slovenský priemysel a jednotlivé podniky, a tiež zabezpečia ich udržateľnú transformáciu bez ohrozenia ich konkurencieschopnosti.

ATYPICAL: Zapojenie atypických zamestnancov v sektore služieb

#sociálny dialóg
Prvý online Európsky workshop sa konal 28.-29. septembra 2023. Tento projekt sa zameriava na zapojenie atypických zamestnancov, najmä v sektore služieb.

Medzinárodný projekt Greenet

#životné prostredie
Cieľom projektu GREENET je podporovať spravodlivú a zelenú tranzíciu v sektore priemyslu, energetiky a dopravy. Projekt sa zameriava najmä na posilnenie kapacít medzisektorových sociálnych partnerov v priemyselnom, energetickom a dopravnom sektore, ako aj na ovplyvnenie európskeho sociálneho dialógu tak, aby prechod na uhlíkovú neutralitu v Európskej Únii, berúc do úvahy riziká ktoré vojna a COVID 19 predstavujú pre energetickú bezpečnosť, bol dostupný pre všetkých európskych občanov a pracovníkov.

Medzinárodný projekt SEC-SEE

#sociálny dialóg
Predstavujeme vám medzinárodný projekt SEC-SEE. Jeho základným cieľom je analýza stavu sociálneho dialógu vo vybraných sektoroch a systéme sektorového kolektívneho vyjednávania v šiestich krajinách strednej a východnej Európy. Projekt sa tiež zaoberá možnosťami, ako by mohlo sektorové kolektívne vyjednávanie podporiť prispôsobenie sa spoločností a ich pracovnej sily novým výzvam sveta práce po pandémii COVID-19 a v čase viacerých globálnych kríz.

Zamestnávatelia vítajú zavedenie elektronických PN-iek od lekárov špecialistov

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v RÚZ podporujú zmenu zákona, vďaka ktorej môžu od 1. januára 2024 vystavovať doklady o práceneschopnosti už aj lekári špecialisti. Pozitívne hodnotia najmä fakt, že dochádza k zefektívneniu procesu vystavovania týchto dokladov a urýchleniu informovanosti zamestnávateľov.

Zavádzanie selektívnych daní a odvodov kriví celé podnikateľské prostredie

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že nekontrolovateľné zavádzanie nových selektívnych daní a odvodov pre vybrané sektory môže zásadne ohroziť stabilitu slovenských podnikov. Zároveň zdôrazňujú, že na nesystémové opatrenia dopláca v konečnom dôsledku celá krajina – podniky v podobe nižšej konkurencieschopnosti, a domácnosti zase v podobe rastúcich cien tovarov a služieb. Za obzvlášť sporné preto považujú aktuálne snahy o zavedenie dane zo sladených nápojov, ktoré v praxi spôsobí opätovné zvyšovanie inflácie a negatívne zasiahne najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva.

Medzinárodný projekt Recruit4Tomorrow

#pracovný trh
Trh práce a zamestnanecké vzťahy v Európskej únii (EÚ) čelia zmene paradigmy, starnutiu populácie a nerovnováhe medzi ponukou a dopytom, čo spolu s pandémiou spôsobuje znižovanie počtu pracovníkov a formovanie nových prístupov riadenia ľudských zdrojov. Hoci je mobilita v rámci EÚ právne dobre regulovaná a dobre zavedená, trh práce EÚ pociťuje veľký nedostatok pracovnej sily. Zamestnávatelia sú nútení hľadať pracovnú silu mimo EÚ a čelia pritom mnohým výzvam: administratívne bariéry, dlhé postupy, jazykové bariéry, integračné ťažkosti, nedôvera k odborom a občanom vo všeobecnosti atď. EÚ a národní sociálni partneri zohrávajú dôležitú úlohu pri vytváraní nových vzťahov na trhu práce a v politike. Projekt „Podpora zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín prostredníctvom sociálneho dialógu“ bude podrobne skúmať trhy práce zúčastnených krajín a hľadať oblasti, kde je možné riešiť potreby trhu práce prostredníctvom zamestnávania štátnych príslušníkov tretích krajín.

RÚZ podporuje poľnohospodárov a volá po zdravom rozume

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) podporujú pro-testy slovenských aj európskych poľnohospodárov. Podľa stanoviska únie sa pod dô-vody, ktoré vedú poľnohospodárov a potravinárov do protestných akcií, môže podpí-sať prakticky akýkoľvek európsky podnikateľ. RÚZ v tejto súvislosti volá po návrate zdravého rozumu.

AdultLearningROSK

#digitalizácia
Cieľom projektu je posilniť kapacitu sociálnych partnerov z Rumunska a Slovenska na riešenie meniacich sa požiadaviek na zručnosti v kontexte transformácie práce, ktorá sa zrýchlila v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID. S nízkou mierou účasti zamestnancov na celoživotnom vzdelávaní a pomerne slabou kapacitou sociálnych partnerov majú Rumunsko aj Slovensko v súčasnosti obmedzené nástroje na podporu spravodlivého prechodu vo svete práce. V dôsledku pandémie sa ich obmedzené zdroje presunuli zo strategických projektov na opatrenia priamej reakcie (napr. práca na skrátený úväzok, granty na oživenie hospodárstva atď.). S cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho úsilia sa Concordia a RÚZ usilujú využiť niektoré poznatky v projekte WorkTransitionCEE (v súčasnosti sa vykonáva) a vybudovať koherentnejšiu prax vo vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu.

Objavte našu video príručku a naštartujte svoj potenciál

#sociálny dialóg
Projekt „Efektívne EZR, ktoré dobre fungujú v období po Covide“, podporovaný Európskou úniou (EÚ), predstavuje video príručku – inovatívny vzdelávací nástroj, ktorý vám poskytne dôležité zručnosti.