Petra Podhorcová

  • #všetky
  • #sociálny dialóg
  • #tlačové správy
  • #digitalizácia
  • #pracovný trh
  • #EÚ
  • #vzdelávanie
  • #energetická kríza
  • #covid-19
  • #projekty
Petra Podhorcová hovorkyňa Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Na pozícii PR špecialistky je v RÚZ od roku 2021 – zodpovedá predovšetkým za komunikáciu s verejnosťou a novinármi. Aktuálnym obsahom denne napĺňa aj sociálne siete RÚZ.
Ďaľší členovia tímu
Press & Comms
Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na ...

Dialóg pre Slovensko: najväčšia predvolebná diskusia zamestnávateľského sektora s lídrami politických strán

#tlačové správy
Dňa 19. septembra 2023 sa uskutočnila najväčšia predvolebná diskusia zamestnávateľského sektora s lídrami politických strán pod taktovkou RÚZ s názvom „Dialóg pre Slovensko – aká budúcnosť čaká našu krajinu po voľbách?“. Zástupcovia zamestnávateľov spoločne s politikmi diskutovali o kľúčových témach pre rozvoj a budúce smerovanie Slovenska po nadchádzajúcich parlamentných voľbách.

Inovatívne a konkurencieschopné Slovensko: dokáže naše potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

#tlačové správy
Rozvoj digitalizácie a automatizácie výrazne mení fungovanie väčšiny hospodárskych odvetví. Zároveň nastoľuje nové požiadavky aj na zručnosti zamestnancov. Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je pritom miera pripravenosti nás všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom dnešného interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Stretnutie zamestnávateľov s ministrom zahraničných vecí

#tlačové správy
Vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, šiesty sankčný balík Európskej únie (EÚ), odstrihnutie Slovenska a domácich podnikov od ruskej ropy, energetika, fungovanie právneho štátu či možné riziká, ktoré v súvislosti s eskaláciou rusko-ukrajinského konfliktu hrozia jednotlivým členským štátom – práve o tom bolo spoločné stretnutie zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Zamestnávatelia vítajú zaradenie jadra a plynu k čistým zdrojom energií

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorý schválil zaradenie jadra a plynu medzi zelené investície. V kontexte energetickej krízy a prudkého zvyšovania cien energií, ktorým aktuálne čelí celá Európska únia (EÚ), považujú toto rozhodnutie za krok správnym smerom.

Príjmy verejného sektora na Slovensku prudko rastú už viac ako desať rokov – kde hľadať zdroje financovania vládnych sociálnych balíčkov?

#tlačové správy
Posledných trinásť rokov rástli príjmy verejnej správy na Slovensku ako šieste najrýchlejšie spomedzi krajín Európskej únie (EÚ). Značne sa zvyšovali aj jej výdavky – priemerná mzda zamestnancov vo verejnom sektore totiž vzrástla až o takmer 83%. Počet zamestnancov štátu neustále rastie, atakuje hranicu 430 tisíc a to i napriek miliardám investovaným do elektronizácie verejnej správy. Daňové zaťaženie firiem a mzdy v našej krajine je pritom i naďalej najvyššie spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Na znepokojivé údaje poukazujú výsledky analýzy, ktorú pre Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) vypracoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Fungovanie právneho štátu, priamejšia komunikácia a efektívnejšia spolupráca vlády so sociálnymi partnermi – mimoriadne rokovanie tripartity prinieslo viacero prísľubov premiéra

#tlačové správy
Obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie kľúčových zákonov za zatvorenými dverami by sa už nemalo opakovať – taký je záver mimoriadneho rokovania tripartity za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú snahu premiéra o zefektívnenie spolupráce a plne podporujú jeho zámer aktívne participovať na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR).

Na stole je ďalší návrh zákona, ktorý negatívne ovplyvní státisíce slovenských zamestnávateľov

#tlačové správy
Porušovanie férových pravidiel a obchádzanie štandardného legislatívneho procesu, zdá sa, ani po opakovaných prísľuboch vlády, nekončí. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na ďalší legislatívny návrh, ktorý v krízových časoch výrazne zaťaží domáce podniky. Poslanecká novela Zákonníka práce, ktorá bez akejkoľvek vecnej diskusie prešla prvým čítaním v parlamente, môže podľa nich dokonca negatívne ovplyvniť aj celkovú zamestnanosť v krajine a jednotlivé domácnosti. Zamestnávatelia preto vyzývajú poslancov i vládu, aby nehazardovali so stabilitou slovenskej ekonomiky a začali hľadať skutočne systémové riešenia kríz, ktorým aktuálne čelíme.

Poslanci Smeru-SD likvidujú pracovné miesta – zmeny, ktoré presadzujú, sú presným opakom sociálnej politiky

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) kritizujú novelu Zákonníka práce z dielne opozičného Smeru-SD. Upozorňujú, že poslanecký návrh priamo ohrozuje celkovú zamestnanosť na Slovensku a v praxi môže negatívne ovplyvniť tisíce pracovných miest naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky. Zamestnávatelia poslancom verejne odkazujú, že predkladať takýto návrh v krízových časoch, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia a diskusie, je vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou i ľudskými životmi.

Jedine aktívna spolupráca nás posúva vpred. Aj napriek tomu však sociálny dialóg na Slovensku stále značne pokrivkáva a žiada si systémovú zmenu – zhodujú sa zamestnávatelia a odbory

#tlačové správy
Dňa 28. apríla 2023 sa uskutočnil Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Kľúčová zamestnávateľská organizácia v rámci neho bilancovala vývoj slovenského podnikateľského prostredia v uplynulom roku. Za účasti predsedu vlády, jednotlivých ministrov, zástupcov odborov a ďalších inštitúcií taktiež spoločne otvorene diskutovali nielen o legislatívnej smršti a degradácii sociálneho dialógu, ktorý je dnes systémovým problémom Slovenska, ako aj o možnostiach zlepšenia súčasného stavu, efektívnej spolupráci a zodpovednosti jednotlivých členov tripartity.

Európski zamestnávatelia prijali Madridskú deklaráciu – upozorňujú, že na zabezpečenie hospodárskeho rastu únie sú potrebné konkurencieschopné podniky

#tlačové správy
Zástupcovia európskych zamestnávateľských organizácií združených v BusinessEurope sa stretli v Madride, kde diskutovali o svojich prioritách pre nadchádzajúce španielske predsedníctvo Rady Európskej únie (EÚ). Kľúčovým odkazom dokumentu je potreba zabezpečiť konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) v tejto súvislosti upozorňujú, že Slovensko, ako jedna z mála európskych krajín, ešte stále nemá systémové riešenia energo krízy pre ťažký priemysel a energeticky náročné podniky.

Spoločná výzva sociálnych partnerov poslancom parlamentu a prezidentke SR

#tlačové správy
Sociálni partneri, ktorí sú súčasťou Hospodárskej a sociálnej rady SR (tripartita), žiadajú poslancov NR SR, aby zastavili legislatívny chaos. Na aktuálnej schôdzi parlamentu budú totiž poslanci opäť rozhodovať o ďalších návrhoch zákonov so zásadným negatívnym dopadom na podnikateľské prostredie, zamestnancov a slovenské domácnosti. Sociálni partneri navyše upozorňujú, že takmer štvrtina všetkých zákonov prijatá v tomto volebnom období do platnosti prešla mimo štandardného legislatívneho procesu, čo je najviac v doterajšej histórii Slovenska. Súčasnú situáciu považujú za neudržateľnú a žiadajú nápravu.

Zachráňme slovenské školstvo: zamestnávatelia, študenti, ministerstvo školstva a akreditačná agentúra žiadajú o navýšenie finančných prostriedkov pre vysoké školy

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a so študentami zastúpenými Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzývajú ministerstvo financií, aby navýšilo financie pre verejné vysoké školy (VŠ) alokované zo štátneho rozpočtu na najbližšie roky. Práve adekvátne ohodnotenie môže byť podľa nich pre školy kľúčovým motivujúcim faktorom na zvyšovanie ich kvality.

Liek na akútny nedostatok pracovníkov? Nedôvera zamestnávateľov v kvalitu absolventov odborných škôl? Pilotný projekt RÚZ prináša riešenie, ktoré pomôže školám a absolventom, ale aj podnikom

#tlačové správy
Výrazné zvýšenie šancí absolventov stredných odborných škôl (SOŠ) na uplatnenie sa, záruka kvality, ktorá zamestnávateľom uľahčí hľadanie nových zamestnancov a potvrdí, že uchádzači o prácu sú odborne pripravení v súlade so skutočnými potrebami trhu práce, a tiež pridaná hodnota pre školy, ktoré svojich žiakov vedú k získavaniu pre prax potrebných zručností a vedomostí - práve o tom je projekt zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Osvedčenia, ktoré potvrdzujú kvalitu nadobudnutých vedomostí a zručností si vďaka nim v tomto školskom roku odniesli stovky čerstvých absolventov SOŠ v rámci celého Slovenska.

Minimálna mzda v budúcom roku porastie nad rámec zákona

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii za-mestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ SR) a Spoločných odboroch Slovenska (SOS) sa historicky po prvý raz dohodli na výške minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Sociálni partneri pritom prihliadali najmä na aktuálnu situáciu a výrazný nárast inflácie, navrhovaná sadzba má podľa nich pomôcť eliminovať nega-tívne dopady na slovenské domácnosti.

Zamestnávatelia vystavili vláde vysvedčenie – naplnenie kľúčových sľubov stále chýba

#tlačové správy
Programové vyhlásenie vlády SR vzbudilo u zamestnávateľov nemalé očakávania. Dlho odkladané reformy a zlepšenia v podnikateľskom prostredí mali vďaka komfortu ústavnej väčšiny, ktorá v parlamente deklarovala spoločné ciele, priniesť výrazné zlepšenie. Reálny výkon mandátu vlády zaostáva za očakávaniami, a to nielen v dôsledku vojny na Ukrajine či pandémie. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) hodnotia doterajšie obdobie vládnutia a vyzývajú vládu k zrýchleniu realizácie kľúčových reformných procesov.

„Na trojku“ – zamestnávatelia vystavili polročné vysvedčenie vláde

#tlačové správy
Programové vyhlásenie vlády vyvolalo u zamestnávateľov nemalé očakávania. Roky odkladané reformy a opatrenia na skvalitňovanie podnikateľského prostredia mali vďaka komfortu ústavnej väčšiny, ktorá deklarovala spoločné ciele, dostať konečne zelenú a priniesť výrazné zlepšenie. Reálny výkon mandátu vlády však podľa zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), značne zaostáva za očakávaniami, a to nielen vinou pandémie. Po uplynutí prvej polovice vládnutia preto vládu vyzývajú najmä k urýchleniu kľúčových reformných procesov.

Zamestnávatelia kritizujú novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva: výrazne zasiahne rodinné rozpočty nízkopríjmových skupín obyvateľstva

#tlačové správy
Negatívne ovplyvní najohrozenejšie skupiny slovenského obyvateľstva a ešte viac ukrojí z rodinných rozpočtov v čase extrémneho zvyšovania inflácie – tak hodnotia zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), najnovšiu novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. V tejto súvislosti vyzývajú vládu, aby pred jej prijatím pristúpila k odbornej diskusii so sociálnymi partnermi a zabránila tak negatívnym dopadom na slovenské domácnosti v krízových časoch.

Energetická kríza neutícha, priemyselné podniky sú aj naďalej v ohrození – zamestnávatelia diskutovali s ministrom hospodárstva o možných riešeniach

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) diskutovali s ministrom hospodárstva Petrom Dovhunom o aktuálnej situácii v kontexte energetickej krízy. Zamestnávatelia v tejto súvislosti upozorňujú, že v dôsledku pretrvávajúcich vysokých cien energií, absencie adekvátnych kompenzačných schém, a v kombinácii so zavádzanou regulačnou záťažou, konkurencieschopnosť slovenských podnikov každým dňom slabne.

Obedy zadarmo? Populizmus v priamom prenose – „na oko“ sociálne opatrenie v konečnom dôsledku zaplatia slovenské domácnosti

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) ostro kritizujú novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorá opätovne zavádza plošné poskytovanie dotácií na školské obedy. Napriek tomu, že predkladatelia zákona argumentujú zlou ekonomickou situáciou a hovoria o adresnej sociálnej pomoci v čase krízy, opak je pravdou. Zamestnávatelia upozorňujú, že štát chce získať prostriedky na financovanie opatrenia prostredníctvom ďalšieho zdaňovania vybraných sektorov ekonomiky. Takéto konanie považujú za krajne neprijateľné.

Vplyv krízy COVID-19 na zamestnancov

Globálna pandémia ochorenia COVID-19 mala výrazný dopad na zamestnancov. Zmenila spôsob, akým pracujeme, komunikujeme a cestujeme na naše pracoviská. Nižšie si pozrite niekoľko kľúčových aspektov vplyvu koronakrízy na zamestnancov.

Dialóg pre Slovensko - aká budúcnosť čaká našu krajinu po voľbách?

#sociálny dialóg
Už 19. 9. 2023 sa uskutoční predvolebná diskusia zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s predsedami politických strán o smerovaní Slovenska po nachádzajúcich parlamentných voľbách. Nenechajte si ju ujsť - prinesieme aj exkluzívne živé vysielanie.

Energo kríza decimuje európsky priemysel: zamestnávatelia vyzývajú úniu, aby začala konať

#tlačové správy
Európski zamestnávatelia združení v BusinessEurope (BE) vyzývajú Európsku úniu (EÚ) a jednotlivé členské vlády, aby, v súvislosti s energetickou krízou, začali urýchlene zavádzať systémové opatrenia na posilnenie konkurencieschopnosti priemyslu. Podniky podľa nich v súčasnosti najviac doplácajú práve na laxný prístup a nečinnosť tvorcov politík. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že je najvyšší čas vypísať výzvu na kompenzácie vysokých cien energií za rok 2022 v zmysle odsúhlasenej schémy pomoci pre podnikateľský sektor. V parlamente sa podľa nich navyše kopia „škodlivé“ návrhy zákonov s negatívnymi dopadmi na domáce podniky.

Sociálni partneri sa dohodli na výške minimálnej mzdy pre rok 2024

#sociálny dialóg
Minimálna mzda v budúcom roku opäť stúpne nad rámec zákona, a to zo 700 eur až na 750 eur mesačne – na jej výške sa oficiálne dohodli sociálni partneri na pôde tripartity. Ide pritom už o druhý rok, kedy sa zamestnávatelia, zástupcovia zamestnancov a samosprávy dohodli na výške minimálnej mzdy bez akéhokoľvek zásahu vlády. Sociálni partneri pritom aj v tomto roku zohľadňovali aktuálnu situáciu v súvislosti s inflačnou a energetickou krízou – spoločným cieľom totiž bolo obmedziť negatívne dopady na podniky i domácnosti.