Inovatívne a konkurencieschopné Slovensko: dokáže naše potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

tlačové správy
sociálny dialóg
digitalizácia
17.06.2022
Novinky k téme
#1

Dokáže potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

17.06.2022
sociálny dialóg
tlačové správy
Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je miera pripravenosti všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ), ktorý sa uskutočnil pod záštitou medzinárodného projektu WorkTransitionCEE.
O autorovi
Petra Podhorcová hovorkyňa Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Na pozícii PR špeciali...