Členovia

  • Všetci
  • Individuálni
  • Kolektívni
Individuálni členovia
40
Rozbaliť Zabaliť
Alma Career
Profesia je technologická firma, ktorá sa už 25 rokov špecializuje na trh práce a prevádzkuje najväčší pracovný portál na Slovensku. Prináša riešenia, ktoré pomáhajú pri nábore nových zamestnancov od hľadania kandidátov, cez výberový proces, až po ich efektívnu administratívu.
Amazon
Amazon je najväčšou svetovou spoločnosťou v oblasti e-commerce. Našim cieľom je byť spoločnosťou, ktorá je na celom svete najviac orientovaná na zákazníka. Spoločnosťou, u ktorej môžu zákazníci vyhľadať a nájsť čokoľvek, čo by si mohli chcieť kúpiť online a spoločnosťou, ktorá pomáha obchodníkom a tvorcom maximalizovať ich úspech. Na Slovensku pôsobíme od roku 2011, s korporátnymi kanceláriami v Bratislave a logistickým centrom v Seredi.
Amazon Web Services
Česká pobočka spoločnosti Amazon Web Services (AWS), je celosvetovo najkomplexnejšou a široko prijímanou cloudovou platformou. AWS ponúka služby, ako je computing, storage, databázy, networking, analytika, machine learning a umelá inteligencia a mnohé ďalšie.
Aproxima
Aproxima, s.r.o. je jednou z najväčších slovenských spoločností poskytujúcich prémiové služby v oblasti spoločného stravovania, vendingu a cateringu so zameraním na segment veľkých korporátnych spoločností. Vďaka unikátnemu komplexnému know-how je schopná veľmi efektívne dosahovať pri veľkých objemoch služby vysokých kvalitatívnych štandardov.
British American Tobacco (BAT)
British American Tobacco (BAT) je popredná svetová tabaková spoločnosť, ktorá bola založená v roku 1902. Dnes zamestnáva viac ako 50 000 ľudí na celom svete a pôsobí na 180 trhoch. V rámci našej stratégie "A Better Tomorrow™" znižujeme vplyv nášho podnikania okrem iného aj prostredníctvom širokej škály výrobkov so zníženým rizikom pre našich spotrebiteľov. Portfólio výrobkov spoločnosti zahŕňa tradičné tabakové výrobky a nové kategórie: bezdymové tabakové náplne NEO a zariadenia na zahrievanie tabaku glo™, vaporizéry Vuse a VUSE GO a nikotínové vrecúška VELO.
Coop Jednota Slovensko s.d. 
COOP Jednota je najväčšia maloobchodná sieť na Slovensku s najvyšším podielom predaja slovenských výrobkov vo výške 70 %. Zamestnáva viac ako 14 tisíc zamestnancov v 25 regionálnych COOP Jednotách a 10 logistických centrách. Maloobchodnú činnosť vykonáva prostredníctvom 2 100 predajní hlavne v obciach a mestách na celom Slovensku.
ESCO Slovensko
ESCO Slovensko sa špecializuje na ekonomické a ekologické energetické riešenia. Skupinu tvoria spoločnosti, ktorých súhrnná ponuka zastrešuje všetky služby, od konzultácií a špecifikácii potrieb klienta, cez návrh a realizáciu vhodných opatrení, až po následnú správu a servis zariadení.
EU Poultry s.r.o.
EU Poultry s.r.o. je jedným z najväčších európskych obchodníkov s kuracím mäsom. Produkty spoločnosti, spĺňajúc najvyššie štandardy kvality, sú široko zastúpené v takmer celej východnej časti EU a umožňujú zákazníkom úspešne udržiavať vedúce pozície vo svojich trhových segmentoch.
EUSTREAM
EUSTREAM slovenský prevádzkovateľ prepravnej siete je moderná spoločnosť s dlhoročnou tradíciou a bohatými skúsenosťami v preprave zemného plynu. Náš prepravný systém predstavuje spoľahlivý segment v medzinárodnej preprave ZP a je jednou z najdôležitejších prepravných trás ZP do Európy.
Google
Poslaním Googlu je usporadúvať svet informácií a zaistiť ich všeobecnú prístupnosť a užitočnosť. V rámci iniciatívy Grow with Google sme len na Slovensku vyškolili v digitálnych zručnostiach už viac ako 120 000 ľudí.
Huawei
Spoločnosť Huawei je popredným celosvetovým poskytovateľom infraštruktúry informačných a komunikačných technológií (IKT), ako aj inteligentných zariadení. Ponúka integrované riešenia v štyroch kľúčových oblastiach – telekomunikačných sieťach, IT, inteligentných zariadeniach a cloudových službách.
IBM Slovensko
IBM je jednou z najväčších IT spoločností na svete, ale aj na Slovensku. Venujeme sa obchodu a technológiám. Pomáhame klientom efektívne znížiť náklady, riziká a zefektívniť ich podnikanie. Do nášho portfólia produktov a služieb patrí umelá inteligencia, hybridný cloud a kybernetická bezpečnosť.
IKEA Bratislava
Ikea group prevádzkuje viac ako 374 obchodných domov IKEA v 30 krajinách s víziou vytvárať lepší každodenný život pre čo najviac ľudí a ponúkať široký sortiment dobre navrhnutého a funkčného bytového zariadenia za ceny také nízke, aby si ich mohlo dovoliť čo najviac ľudí.
Jozef Beňa - KOTVA
Majiteľ Potravín KOTVA v Bardejove v rokoch 1996 až 2009 prevádzkoval reštauráciu Východniarka na Zemplínskej Šírave. V roku 1999 otvoril prvú predajňu potravín v Bardejove a postupne nasledovali aj ďalšie obchody.
LVD S3, a. s.
LVD je popredným svetovým výrobcom sortimentu integrovaných produktov pre spracovanie plechov, zahŕňajúc laserové rezacie stroje, vysekávacie stroje, ohraňovacie lisy, nožnice, systémy automatizácie, Industry 4.0 ready, integrované a podporované vlastným CADMAN® softwarovým balíkom.
Manuvia Slovensko
.
O2 Slovakia, s. r. o.
O2 Slovakia, dcérska spoločnosť O2 Czech Republic. Komplexný poskytovateľ mobilných a fixných služieb elektronických komunikácií obsluhujúci viac ako 2,2 milióna zákazníkov. Hodnoty firmy: férovosť, jednoduchosť a transparentnosť. Certifikáty: ISO 9001, ISO 27001, ISO 37001.
OMNIA KLF, a.s.
Spoločnosť OMNIA KLF, a.s. pôsobí na slovenskom trhu viac ako 65 rokov s hlavným predmetom činnosti, ktorým je výroba výkovkov a sústružených dielov. Spoločnosť OMNIA KLF tvoria tri prevádzky: V týchto troch výrobných prevádzkach spoločnosť vyrába výkovky pre aplikácie v automobilovom, železničnom, ložiskovom priemysle ako i špeciálne výrobky využívané v ďalších priemyselných aplikáciách. Produkty jednotlivých prevádzok sú dodávané nielen do Európy ale i Južnej Ameriky a Číny.
OZV ENVI – PAK, a.s.
OZV ENVI – PAK, a.s. už od roku 2003 plní povinnosti výrobcov súvisiace s odpadmi z obalov a neobalových výrobkov. Zabezpečuje a financuje triedený zber odpadu, jeho zhodnotenie a recykláciu. Už od počiatku využíva medzinárodné know-how a intenzívne vzdeláva v oblasti ochrany životného prostredia.
Orange
Orange je lídrom v poskytovaní komplexných telekomunikačných služieb a najväčším mobilným operátorom na Slovensku. Sústredí sa na poskytovanie komplexných digitálnych služieb pre domácnosti a podnikateľov, ktoré zákazníkom uľahčujú život a zároveň ich motivuje k ich zodpovednému využívaniu.
Penta Investments, s. r. o.
Penta je stredoeurópska finančná skupina, ktorá bola založená v roku 1994. V súčasnosti sa zameriava na dlhodobé investície v oblasti zdravotníctva, finančných služieb, maloobchodu, výroby, médií a realitného developmentu.
Philip Morris Slovakia
hilip Morris Slovakia s.r.o. je lídrom v predaji tabakových výrobkov na Slovensku. Venuje sa najmä vývoju a vedeckému výskumu bezdymových alternatív. Cieľom PMI je budúcnosť bez dymu, v ktorej sa cigarety nahradia bezdymovými výrobkami v prospech dospelých fajčiarov.
RMS Košice s.r.o.
RMS Košice s.r.o. je spoločnosť poskytujúca žiarotechnické práce a servisné činnosti v oblasti prvovýroby hutníckych prevádzok a súčasne je producentom progresívnych žiaruvzdorných tvarovaných a netvarovaných materiálov.
ROPA Group, s. r. o.
ROPA Group s.r.o.pôsobí v oblasti ekologizácie zdrojov a recyklácie odpadov. Hlavnou činnosťou je medzinárodný obchod (veľkoobchod) s chemickými reagentami a druhotnými surovinami. Pre vykonávanie svojich obchodno - logistických činností disponujeme vlastnou logistikou a skladom. Dcérska spoločnosť ENVIROPA s.r.o. je zameraná na oblasť čistenia priemyselných spalín a energetického využitia odpadov. Hlavnými činnosťami sú inžiniering, konzulting, technologické riešenia a dodávky technológií.
SPP - distribúcia, a. s.
SPP – distribúcia, a.s. je vlastníkom a prevádzkovateľom plynárenskej distribučnej siete na celom území Slovenskej republiky. Zabezpečuje prevádzku, výkon údržby plynárenskej distribučnej siete a bezpečnú a spoľahlivú distribúciu zemného plynu do viac ako 1,5 milióna odberných miest.
Sféra, a. s.
Spoločnosť Sféra, a.s. je slovenským dodávateľom IT riešení s vyše 30-ročnými skúsenosťami. Zameriava sa na riešenia v oblasti správy a údržby majetku, železničnej dopravy a významné postavenie získala v sektore energetiky, kde disponuje komplexným portfóliom riešení pre všetkých účastníkov trhu.
Slovak Telekom, a. s.
Slovak Telekom je najväčší slovenský telekomunikačný operátor s dlhoročnými skúsenosťami a zodpovedným prístupom k podnikaniu. Poskytuje široké portfólio služieb pevnej i mobilnej siete. Slovak Telekom je súčasťou nadnárodnej skupiny firiem Deutsche Telekom Group.
Slovenská produkčná, a. s.
Slovenská produkčná, a.s. je spoločnosť, ktorá zastupuje Televíziu JOJ vo výrobno-riadiacich procesoch. Pre Televíziu JOJ Slovenská produkčná, a.s. zabezpečuje: - výrobu relácií - výrobu self-promotion - nákup akvizičných titulov - plánovanie skladby programu - predaj reklamy - štúdiovú a prenosovú techniku - služby informačných technológií - finančno-ekonomické služby
Slovenské elektrárne, a. s.
Hlavnou aktivitou Slovenských elektrární je výroba a predaj elektriny. Je najväčšou spoločnosťou na výrobu elektriny na Slovensku. Prevádzkuje 31 vodných, 2 jadrové, 2 termoelektrické a 2 fotovoltické elektrárne. Až 95% elektriny vyrába bez emisií skleníkových plynov.
Slovenský plynárenský priemysel, a. s.
SPP je najväčším dodávateľom elektriny a plynu na Slovensku. Spoločnosť tiež vykonáva činnosť výkupcu elektriny z OZE a KVET, venuje sa poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení a rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu.
Slovnaft - Montáže a opravy, a. s.
SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním do 6 mil. ton ropy. Okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v SR.
Slovnaft, a. s.
SLOVNAFT, a.s. so sídlom v Bratislave, je rafinérsko-petrochemická spoločnosť s ročným spracovaním do 6 mil. ton ropy. Okrem výroby, skladovania, distribúcie a veľkoobchodného predaja výrobkov z ropy disponuje najväčšou maloobchodnou sieťou v SR.
Správca zálohového systému
Správca zálohového systému je nezisková organizácia, ktorá vytvára, financuje a koordinuje fungovanie zálohového systému jednorazových nápojových obalov na Slovensku. Správcu založili štyri neziskové organizácie poverené Ministerstvom životného prostredia SR - konzorcium AVNM, SZVPS, SAMO a ZOSR, ktoré zastupuje výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd, výrobcov piva a zástupcov veľkoobchodu a maloobchodu. Ich členovia spoločne uvádzajú na trh takmer 80 % všetkých zálohovaných obalov a zastupujú viac ako 3 000 obchodných prevádzok.
Stredoslovenská energetika
Stredoslovenská energetika, a. s., je dodávateľská energetická spoločnosť so sídlom v Žiline, ktorá je súčasťou skupiny SSE Holding. Na trhu pôsobí 100 rokov a je najväčší dodávateľ energie na strednom Slovensku. Sme tradičným a spoľahlivým dodávateľom energií pre viac ako 663-tisíc zákazníkov. Okrem tradičných komodít elektriny a  zemného plynu, SSE kontinuálne strategicky posilňuje svoju pozíciu v  nekomoditnom segmente a  aktívne rozvíja svoje produktové portfólio. Ambíciou SSE je dosahovať ciele spoločnosti čo najefektívnejšie a  v  súlade s  princípmi trvalej udržateľnosti. Preto pokračuje v  nastúpenej ceste digitalizácie, optimalizácie procesov a zvyšovania zákazníckeho povedomia v  oblasti efektívneho využívania energií.
Tesco Stores SR
Tesco je najväčší maloobchodný reťazec v krajine, na Slovensku pôsobí už od roku 1996. Prevádzkuje 153 obchodov, 18 čerpacích staníc, 3 distribučné centrá aj inovatívne služby ako Online nákupy. Do skupiny Tesco patrí aj franšízová sieť Žabka.
U. S. Steel Košice, s. r. o.
U. S. Steel Košice, s.r.o. je jedným z najväčších integrovaných výrobcov valcovaných výrobkov v strednej Európe s výrobným programom pozostávajúcim zo širokej škály za tepla a za studena valcovaných výrobkov, výrobkov s povrchovou úpravou, vrátane pozinkovaných, lakoplastovaných, pocínovaných plechov a izotropných plechov pre elektrotechnický priemysel. Viac informácií na www.usske.sk
Veolia
Skupina Veolia Energia Slovensko patrí medzi najväčších výrobcov a dodávateľov tepla na Slovensku. Od roku 2018 je tiež významným producentom elektrickej energie a poskytovateľom podporných služieb pre prevádzkovateľa prenosovej sústavy. V rámci skupiny zabezpečuje aj služby pre priemyselných klientov a poskytuje riešenia v oblasti energetickej efektívnosti budov a ich komplexnú správu. Na Slovensku pôsobí 30 rokov. Veolia celosvetovo pôsobí v troch strategických oblastiach - vodárenstvo, energetika a odpady. Medzi jej strategické ciele patrí oblasť ekologickej transformácie.
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
Poslaním Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave je vychovávať odborníkov pre verejnú správu a regionálny rozvoj poskytovaním vysokoškolského vzdelávania v študijnom programe verejná správa a regionálny rozvoj v intenciách súčasných európskych trendov vo vzdelávaní.
Východoslovenská energetika Holding a.s.
Východoslovenská energetika Holding a.s. riadi svoje dcérske spoločnosti, ktoré sa venujú distribúcii elektriny, dodávke elektriny, plynu a ponuke inovatívnych produktov a služieb. Je stabilným zamestnávateľom oceneným aj v ankete Najzamestnávateľ portálu Profesia.
Západoslovenská energetika, a.s.
ZSE je súčasťou najväčšej európskej energetickej skupiny E.ON. Jej kľúčové činnosti sú prevádzkovanie distribučnej sústavy elektriny na západnom Slovensku, predaj elektriny a plynu, riešenia zamerané na využite obnoviteľných zdrojov a budovanie nabíjacej infraštruktúry pre elektromobily. www.zse.sk | www.skupinazse.sk | www.zsdis.sk
Kolektívni členovia
36
Rozbaliť Zabaliť
APPLiA Slovakia – združenie výrobcov domácich spotrebičov
APPLiA Slovakia represents the industry of manufacturers and importers of household appliances in Slovakia such as refrigerators, freezers, washing machines, dishwashers, dryers, ovens, products from razors to vacuum cleaners and mixers) and heating, water heating and air conditioning. We are an active member of APPLiA Europe.
Agrárna komora Slovenska
Základným cieľom Agrárnej komory Slovenska (AKS) je chrániť spoločné záujmy svojich členov: fyzických a právnických osôb, SHR, ktorí podnikajú v poľnohospodárstve a žiadateľov o priame platby na pôdu. Členovia komory vykonávajú svoju činnosť hlavne v produkčných regiónoch južného Slovenska.
Asociácia autoškôl Slovenskej republiky
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov
Asociácia finančných sprostredkovateľov a finančných poradcov je profesionálnym združením finančných agentov a poradcov, ktoré obhajuje oprávnené podnikateľské záujmy týchto subjektov v legislatívnych procesoch na finančnom trhu, napomáha zvyšovaniu ich odbornej pripravenosti, profesionalizácii a osobitnému finančnému vzdelávaniu. Podporuje ochranu práv finančných spotrebiteľov.
Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Slovenskej republike (AIVD SR)
AIVD SR je nezávislé, apolitické občianske združenie, ktoré viac ako 30 rokov rozvíja tradíciu v oblasti aktivít prospievajúcich ku zvýšeniu kvality vzdelávania dospelých na Slovensku. Poslaním AIVD SR je združovať inštitúcie, ktoré sa zaoberajú vzdelávaním dospelých a presadzovať ich spoločné záujmy, ciele a potreby. V 120-tich členských inštitúciách AIVD SR (september 2023) koncentruje profesionálne kapacity na navrhovanie a implementáciu riešení v oblasti vzdelávania dospelých. Spolupracuje s inštitúciami štátnej správy, samosprávy, verejnoprávnymi inštitúciami a s ďalšími subjektmi pri príprave a zavádzaní legislatívnych a iných opatrení v tejto oblasti. S cieľom propagovať myšlienku celoživotného učenia sa a v záujme výmeny a šírenia skúseností a odborných informácií organizuje každoročne celoslovenské podujatie Týždeň celoživotného učenia na Slovensku. AIVD SR má zastúpenie v akreditačných komisiách, poradných orgánoch a pracovných skupinách týkajúcich sa vzdelávania dospelých. AIVD SR je členom European Association for Education of Adults (EAEA).
Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá
Asociácia podnikateľov poskytujúcich služby a remeslá je mimovládny neziskový subjekt, ktorý združuje občanov, právnické a fyzické osoby za účelom dosiahnutia lepšieho podnikateľského prostredia, poskytuje pomoc v oblasti odborného školstva, vysokoškolského vzdelávania a celoživotného vzdelávania. Organizácia vytvára materiálne, technické a fondové podmienky pre uspokojenie kultúrnych, informačných, vzdelávacích, zdravotných, sociálno-spoločenských a voľno-časových potrieb pre všetky vekové kategórie, sociálne skupiny obyvateľov a svojich členov.
Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR
"Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR (ďalej len APSS v SR) je profesijné a záujmové združenie, ktoré združuje poskytovateľov sociálnych služieb, odborníkov v sociálnych službách, alebo organizácie zamestnancov v sociálnych službách. Sme nezávislou a apolitickou organizáciou, ktorej cieľom je pomáhať svojim členom pri skvalitňovaní sociálnych služieb pre prijímateľov a aktívne vstupovať do legislatívneho procesu.
Asociácia slovenských inkasných spoločností
Asociácia slovenských inkasných spoločností (ASINS) je záujmové združenie právnických osôb. Zasadzujeme sa za etické inkaso na národnej aj európskej úrovni a za férovú legislatívu v oblasti správy pohľadávok. Členovia ASINS rešpektujú osobnostné práva dlžníkov za každých okolností.
Asociácia slovenských kúpeľov
ASK je záujmovým združením právnických osôb podnikajúcich v oblasti balneológie a liečebného kúpeľníctva a iných právnických osôb, ktorých aktivity prispievajú k rozvoju a zvyšovaniu úrovne poskytovaných služieb v uvedenej oblasti. V súčasnosti má ASK 25 členov.
Asociácia strojárskeho a elektrotechnického priemyslu 
ASEP združuje významné slovenské aj zahraničné priemyselné podniky pôsobiace v sektore strojárskeho a elektrotechnického priemyslu s ambíciou dôsledne obhajovať ich záujmy pri tvorbe hospodárskej politiky na Slovensku a zastupovaním členov v rámci sociálneho dialógu.
Asociácia veľkodistribútorov liekov
Asociácia veľkodistribútorov liekov je samosprávne a dobrovoľné združenie právnických osôb – držiteľov povolenia na veľkodistribúciu liekov v zmysle zákona č. 362/2011 Z.z. o liekoch so sídlom v Slovenskej republike, vytvorené za účelom ochrany a všestrannej podpory spoločných záujmov svojich členov vyplývajúcich z ich úloh a postavenia vo vzťahu k štátnym orgánom ako i k ostatným článkom distribučného reťazca.
Coop Produkt Slovensko
COOP PRODUKT SLOVENSKO je otvoreným záujmovým združením právnických osôb, ktoré združuje výrobné a iné družstvá. Vzniklo v roku 1953. Vo svojej činnosti presadzuje, podporuje a zastupuje záujmy členských družstiev. Je zriaďovateľom dvoch Súkromných stredných odborných škôl a Neziskovej organizácie CPS DOKORÁN.
Francúzsko-slovenská obchodná komora
FSOK je dôležitým aktérom v podnikateľskom prostredí a partnerom slovenských, francúzskych či európskych inštitúcií. Združuje viac ako 110 členov, vrátane najväčších zahraničných investorov na Slovensku a už 25 rokov zostáva jednou z najaktívnejších bilaterálnych komôr na Slovensku.
IT Asociácia Slovenska
IT Asociácia Slovenska (ITAS) je najväčším profesijným združením domácich a zahraničných spoločností pôsobiacich v oblasti informačných a komunikačných technológií. Asociácia vznikla v roku 1999 ako záujmové združenie právnických osôb a v roku 2021 zastupuje 100 členských firiem, ktoré spolu zamestnávajú viac ako 30-tisíc ľudí.
Iniciatíva slovenských maloobchodníkov
Iniciatíva slovenských maloobchodníkov vznikla ako reakcia na pandémiu a združuje najmä nájomcov v nákupných centrách z rôznych segmentov – gastro, textil, elektro, služby, knihy, šperky a iné. Aktívne obhajuje záujmy tohto sektora a jej členmi sú firmy od najmenších až po tie najväčšie.
Inštitút urbánneho rozvoja
Inštitút urbánneho rozvoja je občianske združenie, ktoré spája rôzne profesie, pôsobiace v oblasti urbánneho rozvoja a tvorby krajiny. Poslaním inštitútu je vytvoriť partnerský vzťah medzi verejnosťou, vládnymi inštitúciami, samosprávami a developerským odvetvím.
Národná Asociácia realitných kancelárií
NARKS bola zaregistrovaná v roku 1998, kedy vznikla zlúčením Asociácie realitných kancelárií Slovenska a Združenia realitných kancelárií SR, aktívnych na trhu už od roku 1992 s celoslovenskou pôsobnosťou. Základným cieľom asociácie je integrácia realitných kancelárií na slovenskom trhu s nehnuteľnosťami, ich prosperita a presadzovanie ich záujmov.
Potravinárska komora Slovenska
Potravinárska komora Slovenska je záujmovým združením právnických osôb, založeným potravinárskymi firmami pôsobiacimi na Slovensku s cieľom spolupracovať pri obhajovaní spoločných záujmov potravinárskeho priemyslu na úrovni štátnych a mimovládnych inštitúcií.
Priemyselný inovačný klaster
Priemyselný inovačný klaster (Industry Innovation Cluster), založený v r.2017, je skupina vysoko angažovaných a proaktívnych spoločností založených a pôsobiacich na Slovensku s cieľom vytvoriť platformu na využívanie príležitostí pre inovácie v priemysle, v digitálnej a zelenej ekonomike.
Slovenská Batériová Aliancia
Slovenská batériová aliancia (SBaA) je nezávislé záujmové združenie právnických osôb, ktoré pôsobí ako priemyselný odborný klaster. Zabezpečuje pre svojich členov spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe. Je to jediný slovenský klaster s cieľom podporovať komplexný batériový reťazec na Slovensku. Vznikol v roku 2019 a získal opakovane bronzový certifikát kvality riadenia udeľovaný ESCA. SBaA je členom Európskej batériovej aliancie, partnerom Európskej asociácie pre uskladňovanie energie a členom odbornej organizácie Flow Batteries Europe.
Slovenská aliancia moderného obchodu
Slovenská aliancia moderného obchodu (SAMO) je nezávislé, dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov z oblasti maloobchodu a veľkoobchodu. Vzniklo z iniciatívy spoločností BILLA, KAUFLAND, LIDL, METRO a TESCO, ktoré sa stali jeho zakladajúcimi členmi a dnes je jeho platným členom aj DM DROGERIE MARKT a TERNO real estate.
Slovenská asociácia poisťovní
Slovenská asociácia poisťovní je záujmovým združením komerčných poisťovní pôsobiacich na Slovensku. Jej cieľom je reprezentovať, chrániť a presadzovať spoločné záujmy svojich členov vo vzťahu k ústredným orgánom štátnej správy, iným právnym subjektom, širokej verejnosti a zahraničiu.
Slovenská banková asociácia
SBA je kľúčovou asociáciou v slovenskom finančnom sektore a jedinou organizáciou zastupujúcou záujmy bánk. Jej hlavnou činnosťou je optimalizácia ekonomického a právneho prostredia v oblasti bankovníctva presadzovaním spoločných záujmov sektora smerom k orgánom štátnej moci a verejnosti.
Slovenské združenie pre značkové výrobky
SZZV zastupuje výrobcov a dovozcov značkových výrobkov s dôrazom na udržateľnosť a zodpovedný prístup k podnikaniu. Od roku 1996 spája výrobcov potravín, detskej výživy, potravín na rastlinnej báze, kozmetiky, čistiacich prostriedkov, tabakových výrobkov a obalových materiálov.
Slovenský zväz výrobcov tepla
Slovenský zväz výrobcov tepla vznikol v roku 1998 ako záujmové združenie právnických osôb - výrobcov tepla s cieľom ochraňovať a podporovať ich oprávnené záujmy pri výrobe a predaji tepla a teplej úžitkovej vody na vnútornom trhu. Zväz dnes združuje naprieč celým Slovenskom viac ako 100 spoločností, dodávateľov tepla, v ktorých pracuje takmer 4 000 zamestnancov, ktorí zabezpečujú spoľahlivú, hospodárnu, bezpečnú, ekologickú a cenovo dostupnú výrobu a dodávku tepla v 188 mestách a obciach na Slovensku.
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska
Spoločnosť všeobecných lekárov Slovenska (SVLS) je najväčšou medicínskou odbornou spoločnosťou na Slovensku. Združuje a ochraňuje záujmy zamestnávateľov - ambulantných poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v odbore všeobecné lekárstvo. SVLS je jedinou odbornou spoločnosťou na Slovensku, ktorá zastupuje zamestnávateľov - ambulancie v rokovaniach so zdravotnými poisťovňami. Je členom medzinárodných organizácií, kompletne organizuje vzdelávanie všeobecných lekárov (medici, lekári v špecializačnej príprave, celoživotné vzdelávanie), spolupracuje s lekárskymi fakultami. SVLS zabezpečuje poradenstvo a služby pri projektoch súvisiacich s umiestňovaním všeobecných lekárov do ambulancií. Organizuje, zabezpečuje a odborne garantuje národné alebo medzinárodné odborné a vedecké podujatia. Odborne a materiálne podporuje vedu, výskum a publikačnú činnosť vo všeobecnom lekárstve.
Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia 
Združenie cestných dopravcov SR ČESMAD Slovakia je najvplyvnejšie záujmové združenie na Slovensku profesne orientované na cestnú dopravu. Má takmer 1 000 členov, podnikateľov v medzinárodnej i vnútroštátnej cestnej doprave, ktorí disponujú viac ako 15 000 nákladnými vozidlami a autobusmi.
Združenie dodávateľov energií
Cieľom ZDE je podpora hospodárskej súťaže na trhu s elektrinou a plynom, znižovanie administratívnych záťaží a celkovo atraktívnejšie prostredie pre podnikateľskú činnosť dodávky energií. Združenie má 10 riadnych a 3 pridružených členov, ktorí spolu predstavujú zhruba 70 % trhu.
Združenie podnikateľov Slovenska
Združenie podnikateľov Slovenska je prvým záujmovým združením podnikateľov na Slovensku. Už viac ako 30 rokov zastupuje malé a stredné firmy pri tvorbe legislatívy, presadzuje výrazné zníženie regulácie, nízke finančné zaťaženie podnikania a viac podnikateľských slobôd.
Zväz cestovného ruchu
Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne zameranou organizáciou v cestovnom ruchu. Združujeme profesijné organizácie, združenia a zamestnávateľov pôsobiacich v odvetví cestovného ruchu.
Zväz obchodu SR
Zväz obchodu SR (ZO SR) je nezisková, nepolitická, verejno-prospešne a profesijne zameraná reprezentácia zamestnávateľov a podnikateľov, pôsobiacich v odvetví obchodu. Svojimi aktivitami reprezentuje záujmy podnikateľskej sféry pri obehu tovaru na vnútornom trhu, vývoze a dovoze.
Zväz polygrafie na Slovensku
Zväz polygrafie na Slovensku (ZPnS) je dobrovoľné združenie samostatných právnych subjektov podnikajúcich v oblasti polygrafie a príbuzných odvetví. Členmi zväzu sú tlačiarne pôsobiace v Slovenskej republike, významní dodávatelia zariadení, softvéru a materiálov pre polygrafický priemysel, školy so zameraním na polygrafiu ako aj individuálni členovia. Zväz podporuje medzi svojimi členmi klímu partnerstva, pričom však nepotláča ducha rivality a konkurencie v trhovom priestore polygrafie
Zväz priemyselných, výskumných a vývojových organizácií
Zväz priemyselných výskumných a vývojových organizácií je dobrovoľná nezisková záujmová organizácia. Je nezávislou organizáciou, združujúcou výskumné organizácie v SR, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, vzdelávanie, certifikácia a s tým priamo súvisiace činnosti ako je projekcia, výroba, montáž a prevádzka zariadení.
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej Republiky
Zväz spracovateľov dreva Slovenskej republiky (ZSD SR) je dobrovoľnou organizáciou zamestnávateľov– konateľov spoločností, ktorého všetky súčasné členské spoločnosti sú predstaviteľmi odvetvia spracovania dreva alebo príbuzných odvetví, alebo predstavujú vedecko-výskumný potenciál.
Zväz stavebných podnikateľov Slovenska
ZSPS je nezávislá dobrovoľná, nepolitická, otvorená hospodárska a záujmová organizácia zamestnávateľov v zmysle § 2 zákona č. 83/1990 Zb. Združuje podnikateľské subjekty v stavebnej výrobe, výrobe stavebných hmôt, vo výskume, vývoji, projekcii a v ostatných nadväzujúcich činnostiach.
Zväz výrobcov cementu Slovenskej republiky
ZVC SR zastupuje výrobcov cementu, ktorí spolu prevádzkujú 4 cementárne na Slovensku. Poslaním ZVC je presadzovať zameranie na kvalitu stavebných materiálov s využitím cementu, aktívne budovať povedomie verejnosti o prínose ich využitia pre rezidenčnú výstavbu a cestnú infraštruktúru.
Členstvo v RÚZ
Staňme sa partnermi - spoločne dosiahneme viac. Sme najvýznamnejšia a najreprezentatívnejšia odborná organizácia na Slovensku. Za viac ako sedemnásť rokov pôsobenia sme z RÚZ vybudovali etablovanú značku a stali sme sa rešpektovanou autoritou v podnikateľskej oblasti i v štátnom sektore. Podieľame sa na príprave politík štátu a kľúčovej legislatívy z podnikateľskej oblasti, ktorá má priamy vplyv na podmienky podnikania na Slovensku. V súčasnosti máme viac ako 70 členov – od menších spoločností až po najväčšie priemyselné podniky v krajine. Našim poslaním je stáť za nimi a hájiť ich záujmy a práva. Členstvom v Republikovej únii zamestnávateľov získa vaša spoločnosť viacero výhod, ktoré by ako samostatne pôsobiaci subjekt nemala.
Výhody členstva v RÚZ
#1
Získate pravidelný detailný monitoring domácej a európskej legislatívy, analýzu a vyhodnotenie legislatívnych podmienok podnikania s dôrazom na poznatky našich členov z praxe
#2
Stanete sa spolutvorcami hospodárskej a sociálnej politiky štátu a konkrétnych právnych predpisov týkajúcich sa dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov
#3
Budete súčasťou kolektívnych vyjednávaní a vplyvu na prácu Hospodárskej sociálnej rady, Štátnej rady a správnej rady verejných inštitúcií, kde má RÚZ svojich zástupcov a získate tak možnosť iniciovať a formovať zmeny legislatívy vedúce k zlepšeniu a zjednodušeniu podnikania
#4
Získate podporu vo forme konzultácií, odborného poradenstva
#5
K dispozícii budete mať pravidelné informácie o aktuálnych trendoch z oblastí slovenskej i medzinárodnej legislatívy, hospodárskej politiky a podnikateľského prostredia, sociálnej politiky, životného prostredia, vedy, výskumu a inovácií či školstva a vzdelávania
#6
Spolupráca so širokým spektrom renomovaných expertov, vrátane OECD a BIAC-u, poradného orgánu OECD, ktorý združuje najvýznamnejšie priemyselné a zamestnávateľské zväzy z každej z 34 členských krajín OECD
#7
Prostredníctvom RÚZ sa stanete členmi strešných organizácií sociálneho dialógu na európskej úrovni (Európska komisia, BUSINESSEUROPE
#8
Získate možnosť zapájať sa do projektov z rôznych oblastí, naprieč sektormi ekonomiky, s cieľom zlepšenia podnikateľského prostredia na slovenskej i európskej úrovni
Chcete sa stať členom RÚZ?
V prípade záujmu o členstvo alebo spoluprácu nás, prosím, kontaktujte.
Sekretariát RÚZ +421 233 01 42 80 ruz@ruzsr.sk