RÚZ v súlade so Zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení v znení neskorších predpisov pravidelne na kvartálnej báze zverejňuje súhrnné správy o zákazkách s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 5.000 Eur.

Dokumenty na stiahnutie
RUZ_SSZNH_3Q2021.pdf 225491 KB
RUZ_SSZNH_2Q2021.pdf 142133 KB
RUZ_SSZNH_4Q2020.pdf 132719 KB
RUZ_SSZNH_2Q2020.pdf 136389 KB
O autorovi
Právne oddelenie RÚZ +421 2 33014280 Aktívne monitoruje legislatívne procesy na Slovensku a v zahraničí. Právne oddelenie RÚZ V záujme svojich členov aktívne vstupuje do slovenského legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach – pripo...