RÚZ

Najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia s dlhoročnou tradíciou, odbornými skúsenosťami a férovými hodnotami – to je Republiková únia zamestnávateľov.

Už od roku 2004 sme stabilným partnerom a hlasom slovenských zamestnávateľov. Našimi členmi sú najmenšie podniky s niekoľkými zamestnancami, ale aj najväčší priemyselní hráči v krajine, ktorí vytvárajú státisíce pracovných miest. Republiková únia spája a reprezentuje zamestnávateľov zo všetkých oblastí hospodárstva, vrátane priemyslu, stavebníctva, energetiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu, bankovníctva a poisťovníctva, IT sektoru a farmácie. Od roku 2004 chránime záujmy a podnikateľské práva našich členov. Sme rešpektovaným členom tripartity – Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, vďaka čomu sa podieľame na tvorbe všetkých kľúčových zákonov z pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej oblasti. V dialógu s vládou presadzujeme opatrenia v prospech priaznivého podnikateľského prostredia postaveného na princípoch legislatívnej predvídateľnosti a rovnosti šancí pre všetkých.

Aktívne monitorujeme celý legislatívny proces a pripomienkujeme návrhy vo všetkých fázach prípravy, pričom prioritne sa sústredíme najmä na hospodársku, sociálnu, vzdelávaciu a environmentálnu politiku štátu, pôdohospodárstvo a vedu a výskum. Experti RÚZ sú členmi pracovných skupín a odborných komisií Národnej rady Slovenskej republiky, jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Úspešne sme sa etablovali aj na medzinárodnej úrovni – participujeme na činnosti najvýznamnejších medzinárodných zamestnávateľských organizácií a pracovných orgánov inštitúcií Európskej únie ako napríklad BusinessEurope či Business at OECD. Našimi partnermi sú viaceré podnikateľské organizácie, domáce a zahraničné obchodné komory, priemyselné zväzy, výskumné ústavy a ďalšie odborné inštitúcie.


RÚZ spolupracuje aj na viacerých domácich a medzinárodných projektoch z oblastí duálneho vzdelávania, technologického vývoja a modernizácie, transformácie priemyslu ale aj aktívneho starnutia zamestnancov s cieľom skvalitniť podnikateľské prostredie na Slovensku.

Na čom teraz pracujeme?

Zamestnávatelia podporujú Antverpskú deklaráciu

#sociálny dialóg
Zamestnávatelia združení v RÚZ podporujú Antverpskú deklaráciu. Tá by mala doplniť Zelenú dohodu a zachovať tak kvalitné pracovné miesta pre zamestnancov v Európe. Na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a nedávno oznámeného cieľa do roku 2040 sa bude musieť výroba elektrickej energie v Európe znásobiť a investície do priemyslu budú musieť byť šesťkrát vyššie ako v predchádzajúcom desaťročí. Otvorená strategická autonómia pre konkurencieschopnú a odolnú Európsku úniu (EÚ) je tak kľúčová pre transformáciu Európy v neustále sa meniacom geopolitickom prostredí.

Projekt AdultLearningROSK úspešne ukončený: Výzvy pandémie a celoživotné vzdelávanie v Rumunsku a na Slovensku

Medzinárodný projekt „AdultLearningROSK – Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia“, ktorého zámerom bolo, aby zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku a v Rumunsku držali krok so zrýchlenou transformáciou sveta práce urýchlenou pandémiou COVID-19 a budovali kapacity na ďalšie riešenie výziev v oblasti rozvoja zručností, úspešne dosiahol svoj záver.
Kontakt
Sekretariát RÚZ +421 233 01 42 80 ruz@ruzsr.sk
Digital Park III Einsteinova 19 Bratislava 851 01
Fakturačné údaje IČO: 30854105 DIČ: 2021801375
Tlačové oddelenie press@ruzsr.sk +421 904 573 097
Vzdelávanie vzdelavanie@ruzsr.sk +421 233 01 42 83
Vedenie RÚZ
Miroslav Kiraľvarga
prezident RÚZ
Mário Lelovský
1. viceprezident RÚZ
Vladimír Kestler
viceprezident RÚZ
Martin Podhradský
viceprezident RÚZ
Robert Spišák
viceprezident RÚZ
Jozef Špirko
viceprezident RÚZ
Pavol Piešťanský
viceprezident RÚZ
Vladimír Bakeš
viceprezident RÚZ
Dokumenty na stiahnutie
Presskit.zip 1,7MB

RÚZ

Najvýznamnejšia zamestnávateľská organizácia s dlhoročnou tradíciou, odbornými skúsenosťami a férovými hodnotami – to je Republiková únia zamestnávateľov.

Už viac ako sedemnásť rokov sme stabilným partnerom a hlasom slovenských zamestnávateľov. Našimi členmi sú najmenšie podniky s niekoľkými zamestnancami, ale aj najväčší priemyselní hráči v krajine, ktorí vytvárajú státisíce pracovných miest. Republiková únia spája a reprezentuje zamestnávateľov zo všetkých oblastí hospodárstva, vrátane priemyslu, stavebníctva, energetiky, obchodu, služieb, cestovného ruchu, bankovníctva a poisťovníctva, IT sektoru a farmácie. Od roku 2004 chránime záujmy a podnikateľské práva našich členov. Sme rešpektovaným členom tripartity – Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky, vďaka čomu sa podieľame na tvorbe všetkých kľúčových zákonov z pracovnoprávnej, sociálnej, daňovej a mzdovej oblasti. V dialógu s vládou presadzujeme opatrenia v prospech priaznivého podnikateľského prostredia postaveného na princípoch legislatívnej predvídateľnosti a rovnosti šancí pre všetkých.

Aktívne monitorujeme celý legislatívny proces a pripomienkujeme návrhy vo všetkých fázach prípravy, pričom prioritne sa sústredíme najmä na hospodársku, sociálnu, vzdelávaciu a environmentálnu politiku štátu, pôdohospodárstvo a vedu a výskum. Experti RÚZ sú členmi pracovných skupín a odborných komisií Národnej rady Slovenskej republiky, jednotlivých ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy. Úspešne sme sa etablovali aj na medzinárodnej úrovni – participujeme na činnosti najvýznamnejších medzinárodných zamestnávateľských organizácií a pracovných orgánov inštitúcií Európskej únie ako napríklad BusinessEurope či Business at OECD. Našimi partnermi sú viaceré podnikateľské organizácie, domáce a zahraničné obchodné komory, priemyselné zväzy, výskumné ústavy a ďalšie odborné inštitúcie.


RÚZ spolupracuje aj na viacerých domácich a medzinárodných projektoch z oblastí duálneho vzdelávania, technologického vývoja a modernizácie, transformácie priemyslu ale aj aktívneho starnutia zamestnancov s cieľom skvalitniť podnikateľské prostredie na Slovensku.

Vedenie RÚZ
Miroslav Kiraľvarga
prezident RÚZ
Mário Lelovský
1. viceprezident RÚZ
Vladimír Kestler
viceprezident RÚZ
Martin Podhradský
viceprezident RÚZ
Robert Spišák
viceprezident RÚZ
Jozef Špirko
viceprezident RÚZ
Pavol Piešťanský
viceprezident RÚZ
Vladimír Bakeš
viceprezident RÚZ
Kontakt
Sekretariát RÚZ +421 233 01 42 80 ruz@ruzsr.sk
Digital Park III Einsteinova 19 Bratislava 851 01
Fakturačné údaje IČO: 30854105 DIČ: 2021801375
Tlačové oddelenie press@ruzsr.sk +421 904 573 097
Vzdelávanie vzdelavanie@ruzsr.sk +421 233 01 42 83
Dokumenty na stiahnutie
Presskit.zip 1,7MB
Na čom teraz pracujeme?

Zamestnávatelia podporujú Antverpskú deklaráciu

#sociálny dialóg
Zamestnávatelia združení v RÚZ podporujú Antverpskú deklaráciu. Tá by mala doplniť Zelenú dohodu a zachovať tak kvalitné pracovné miesta pre zamestnancov v Európe. Na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 a nedávno oznámeného cieľa do roku 2040 sa bude musieť výroba elektrickej energie v Európe znásobiť a investície do priemyslu budú musieť byť šesťkrát vyššie ako v predchádzajúcom desaťročí. Otvorená strategická autonómia pre konkurencieschopnú a odolnú Európsku úniu (EÚ) je tak kľúčová pre transformáciu Európy v neustále sa meniacom geopolitickom prostredí.

Projekt AdultLearningROSK úspešne ukončený: Výzvy pandémie a celoživotné vzdelávanie v Rumunsku a na Slovensku

Medzinárodný projekt „AdultLearningROSK – Challenges from the pandemics: adult learning in Romania and Slovakia“, ktorého zámerom bolo, aby zamestnávatelia a zamestnanci na Slovensku a v Rumunsku držali krok so zrýchlenou transformáciou sveta práce urýchlenou pandémiou COVID-19 a budovali kapacity na ďalšie riešenie výziev v oblasti rozvoja zručností, úspešne dosiahol svoj záver.