Aktivity

 • #všetky
 • #tlačové správy
 • #životné prostredie
 • #pracovný trh
 • #vzdelávanie
 • #sociálny dialóg
 • #legislatíva
 • #Ukrajina
 • #EÚ
 • #covid-19
 • #digitalizácia
 • #energetická kríza

Rozhodnutie v prospech konkurencieschopnosti domáceho energeticky náročného priemyslu: zamestnávatelia vítajú navýšenie prostriedkov z Environmentálneho fondu

#tlačové správy
Minister životného prostredia Ján Budaj koncom minulého roka avizoval, že príspevky z Envirofondu pre slovenský priemysel sa zvýšia z pôvodných troch na jedenásť miliónov eur. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) toto rozhodnutie vítajú a považujú ho za správny krok, ktorý pomôže udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a energetiky.

Poslanci Smeru-SD likvidujú pracovné miesta – zmeny, ktoré presadzujú, sú presným opakom sociálnej politiky

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) kritizujú novelu Zákonníka práce z dielne opozičného Smeru-SD. Upozorňujú, že poslanecký návrh priamo ohrozuje celkovú zamestnanosť na Slovensku a v praxi môže negatívne ovplyvniť tisíce pracovných miest naprieč jednotlivými sektormi ekonomiky. Zamestnávatelia poslancom verejne odkazujú, že predkladať takýto návrh v krízových časoch, a to bez akéhokoľvek odôvodnenia a diskusie, je vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou i ľudskými životmi.

Odborné vzdelávanie pod záštitou zamestnávateľov napreduje, dokumentuje to úspešný príbeh duálu

#tlačové správy
Zamestnávatelia za ostatných 10 rokov výrazne pozdvihli kvalitu odborného vzdelávania na Slovensku. Oživujeme a do života uvádzame podnikové školy, nadpodnikové vzdelávacie centrá či talentcentrá. Vidieť za nami množstvo aktivít, vďaka ktorým sa duálne vzdelávanie v spoločnosti uchytilo a je významnou koncepčnou reformou školstva, ktorá sa úspešne rozvíja a pokračuje. Našou víziou je prepojiť s trhom práce všetky školy. Chceme sa zamerať na vysoké školstvo, celoživotné vzdelávanie a obnovenie prognóz na trhu práce.

Najvýznamnejší zamestnávatelia, politické špičky a zástupcovia odborných organizácií na jednom mieste: aj o tom bol Snem RÚZ

#tlačové správy
Dňa 29. apríla 2022 sa uskutočnil Snem Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ). Členovia RÚZ spoločne zhodnotili nielen výsledky svojej činnosti v uplynulom období, no zároveň stanovili nové strategické priority organizácie na najbližšie obdobie. Za účasti najvyšších predstaviteľov politického života, štátnych, vládnych i odborných inštitúcií taktiež spoločne diskutovali o aktuálnych témach a vhodných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu skvalitňovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a zaistia, i v súčasnej situácii, stabilitu podmienok pre domáce podniky.

Zamestnávatelia: Zbieranie politických bodov je poslancom prednejšie než budúcnosť krajiny

#tlačové správy
Asociácia priemyselných zväzov a dopravy, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Republiková únia zamestnávateľov, Združenie miest a obcí Slovenska a Klub 500 v spoločnom tlačovom vyhlásení vyjadrujú hlboké sklamanie z prístupu poslancov Národnej rady SR, ktorí pred prosperitou Slovenska uprednostňujú lacný populizmus a zbieranie volebných hlasov. Zvýšenie nákladov firiem prostredníctvom novely Zákonníka práce bez akéhokoľvek rozumného odôvodnenia a diskusie považujú zástupcovia firiem za vrcholne nezodpovedný hazard s celou ekonomikou a budúcnosťou Slovenska.

Smart tripartite cooperation

#sociálny dialóg
Projekt prispieva nielen k zlepšovaniu sociálneho dialógu, ale aj k rozvoju a posilneniu efektívnosti štruktúr a procesov pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku. Hodnotiaci index Programového vyhlásenia vlády SR zároveň komplexne poukazuje na význam sociálneho dialógu pre širokú verejnosť, ktorá bude pravidelne informovaná o prioritách, priesečníkoch verejných politík a aktuálnych požiadavkách podnikateľov.

Usmernenie k zamestnávaniu ukrajinských občanov na Slovensku

RÚZ vám, súvislosti s vyhláseným vojnovým stavom na Ukrajine, prináša prehľad kľúčových pravidiel a povinností a postup zamestnávania ukrajinských obyvateľov na Slovensku. Taktiež vám prinášame podrobnejšie informácie o zákone č. 480/2002 o azyle, podľa ktorého vláda rozhodla o poskytnutí takzvaného dočasného útočiska ukrajinským utečencom.

Vyjadrovanie k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky

#ukončovanie štúdia
Odvetvoví experti RÚZ vypracúvajú vyjadrenia k zadaniam tém s cieľom pomôcť stredným odborným školám (SOŠ) nastaviť ich tak, aby čo najviac reflektovali vývoj na pracovnom trhu. Spätná väzba a vyjadrenie zamestnávateľskej organizácie k obsahu záverečnej skúšky, odbornej zložky maturitnej skúšky a absolventskej skúšky pomáha skvalitniť obsah vzdelávania, ktorý presnejšie reflektuje na skutočné potreby trhu práce a zvýši uplatniteľnosť absolventov SOŠ.

Namiesto podpory v krízovom období vláda tlačí zamestnávateľov do kúta ďalšou záťažou a daňami – upozorňuje zjednotený zamestnávateľský sektor na Slovensku

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ako aj Americkej obchodnej komore v SR (AmCham), ostro kritizujú zámer koaličných poslancov zo strany OĽANO na osobitné zdanenie vybraných podnikov. Upozorňujú, že návrh je výrazne diskriminačný a v súvislosti s energetickou krízou môže byť pre mnohé podniky aj likvidačný. Najväčšie zamestnávateľské organizácie navyše zdôrazňujú, že na Slovensku už mesiace opakovane dochádza k obchádzaniu riadneho legislatívneho procesu a zneužívaniu postavenia koaličných poslancov. Žiadajú o okamžité stiahnutie návrhu zákona z rokovania parlamentu.

Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie

#duálne vzdelávanie
Ak má zamestnávateľ, ktorému uplynie platnosť osvedčenia 31.8.2022 záujem aj naďalej pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania, je potrebné absolvovať opakované overenie spôsobilosti. Uvedené platí aj v prípade, ak držiteľ osvedčenia doteraz ešte s praktickým vyučovaním nezačal, no má záujem ho spustiť.

Zamestnávatelia upozorňujú na možnú destabilizáciu energetického sektora – k prijímaniu novej legislatívy majú viaceré výhrady

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s obavami vnímajú proces prijímania zákona o dani z nadmerného zisku pri obchodovaní s elektrinou vyrábanou jadrovým zariadením. Upozorňujú, že skutočnosť, že vláda opäť obchádza štandardný legislatívny proces a zákon prijíma bez riadneho pripomienkového procesu je výrazom nerešpektovania predvolebných sľubov a záväzkov členov vládnej koalície, ale aj základných princípov právneho štátu. RÚZ preto vyzýva kompetentných, aby návrh zákona stiahli z rokovania parlamentu a spoločne so všetkými dotknutými subjektmi začali čo najskôr rokovať o systémových riešeniach zvyšovania cien energií.

Zamestnávatelia vítajú politickú dohodu na zrušení koncesionárskych poplatkov

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú politickú dohodu na zrušení koncesionárskych poplatkov. Práve RÚZ dlhodobo verejne upozorňovala, že výber koncesionárskych poplatkov je neefektívny, administratívne náročný a pre podnikateľský sektor i výrazne škodlivý – zamestnávatelia totiž museli poplatky roky povinne platiť i napriek tomu, že televíziu na pracovisku oni ani ich zamestnanci nepoužívali.

Splatnosť stravných lístkov a ich daňová uznateľnosť

Tento materiál sa zaoberá otázkou času splatnosti stravných lístkov a otázkou či má prax daňových orgánov v otázke daňovej uznateľnosti výdavkov vynaložených na stravovanie zamestnancov formou finančného príspevku, tak ako je popísaná v usmernení 28/DZPaÚ/2021/MU – Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva, reálny právny základ.

Odborné vzdelávanie a príprava

#odborné vzdelávanie a príprava
Odborné vzdelávanie považuje RÚZ za dlhodobo jednu zo svojich strategických priorít a jeho správne nastavenie pokladá na kľúčovú podmienku pre udržanie konkurencieschopnosti slovenského hospodárstva.

Zamestnávatelia bijú na poplach: z koaličnej krízy sa stala ďalšia zámienka na poslaneckú anarchiu

#tlačové správy
Zdanenie ropy, obmedzenie predaja niektorých tovarov či viaceré zmeny v oblasti daní – to sú len niektoré z bodov nadchádzajúcej schôdze Národnej rady SR (NR SR). Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) identifikovali až sto rôznych návrhov zákonov, ktoré budú mať priamy dopad na podnikateľské prostredie. Upozorňujú na ďalšie obchádzanie riadneho legislatívneho procesu, ktoré potvrdzuje, že návrhy zákonov prichádzajú bez diskusie, doslova na poslednú chvíľu, a to predovšetkým od koaličných poslancov.

Zamestnávatelia sa búria: poslanci chcú zvýšiť dane bez diskusie

#tlačové správy
Dňa 26.8.2022 bola spolu s ďalšími takmer 100 návrhmi zákonov do NR SR predložená aj novela zákona o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach, ktorú predložil poslanec Milan Vetrák. Novela z pohľadu zamestnávateľov patrí k návrhom zákonov s najhorším dopadom na podnikateľské prostredie, ktorý by za žiadnych okolností nemal byť navrhnutý formou poslaneckého návrhu, ale mal by byť predložený na riadny legislatívny proces umožňujúci vyhodnotenie jeho krátkodobých, aj dlhodobých dopadov na ekonomiku i spoločnosť. Absenciu serióznej analýzy či stratégie pri príprave tohto návrhu podčiarkuje dôvodová správa, ktorá zvýšenie daňovo-odvodového zaťaženia pre väčšinu z dotknutých firiem o milióny EUR ročne, nepovažuje za negatívny vplyv na podnikateľské prostredie.

Kľúčová je súdržnosť – európski zamestnávatelia plne podporujú kroky EÚ voči Rusku, zdôrazňujú potrebu energetickej nezávislosti únie

#tlačové správy
Európski zamestnávatelia, združení v BusinessEurope, plne podporujú sankcie o ktorých, v súvislosti s inváziou Ruska na Ukrajinu rozhodli orgány Európskej únie (EÚ). Upozorňujú, že ide o bezprecedentné porušenie medzinárodného práva a najzávažnejšiu bezpečnostnú krízu od druhej svetovej vojny v stávke ktorej sú mier, sloboda a ľudské životy. Zdôrazňujú, že je povinnosťou EÚ, vládnych predstaviteľov i tretieho sektora brániť medzinárodné právo a podporovať Ukrajinu a jej obyvateľov v maximálnej možnej miere. Lídri európskeho biznisu sa na rokovaní Rady prezidentov BusinessEurope zhodli na spoločnom odkaze pred samitom hláv štátov, ktorý sa koná práve v týchto dňoch vo Versailles.

Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku

#vzdelávanie
To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie. Skúsenosti ukazujú, že priemyselná revolúcia nie je „strašiak“, viac pracovných miest vzniklo, než zaniklo, avšak zároveň platí, že možnosti, ktoré priniesla dokázali naplno a vo svoj prospech využiť len tí, ktorí boli na jej príchod pripravení. Zamestnávatelia museli v záujme prežitia a udržania si konkurencieschopnosti držať krok s dobou, zamestnanci zase čelili nutnosti rozšíriť svoje schopnosti a osvojiť si nové pracovné postupy.

Zamestnávatelia sa pripravujú na nástup omikronu: hrozia výpadky zamestnancov

#tlačové správy
Masívne rozšírenie omikronu môže podľa expertov už koncom januára spôsobiť nárazový výpadok desaťtisícov až státisícov zamestnancov v rôznych odvetviach ekonomiky. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú, že výpadok zamestnancov v podnikoch môže byť masívny, v tejto súvislosti majú na vládu viaceré požiadavky.

Mimoriadne zdanenie ruskej ropy prinesie ďalší rast nákladov a cien pre podniky

#tlačové správy
Už v najbližších dňoch budú poslanci Národnej rady SR (NR SR) rokovať o mimoriadnom zdanení ruskej ropy. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) sa voči tomuto zámeru ostro ohradzujú – upozorňujú, že negatívne dôsledky prípadného zavedenia dane pocítia nielen výrobné podniky, no i bežní spotrebitelia.

Vojnový konflikt na Ukrajine verzus klimatické ciele EÚ – Aká bude budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej Európe?

Dňa 14.3.2022 sa uskutočnila panelová diskusia s názvom „Budúcnosť priemyslu v klimaticky neutrálnej Európe“. Zástupcovia zamestnávateľov, zamestnancov, tretieho sektora a štátnej správy spoločne diskutovali o tom, akým spôsobom môže vojnový konflikt na Ukrajine ovplyvniť ambiciózne klimatické ciele únie či a ako zabezpečiť energetickú bezpečnosť a nezávislosť Európskej únie (EÚ).

Fungovanie právneho štátu, priamejšia komunikácia a efektívnejšia spolupráca vlády so sociálnymi partnermi – mimoriadne rokovanie tripartity prinieslo viacero prísľubov premiéra

#tlačové správy
Obchádzanie riadneho legislatívneho procesu a prijímanie kľúčových zákonov za zatvorenými dverami by sa už nemalo opakovať – taký je záver mimoriadneho rokovania tripartity za účasti predsedu vlády Eduarda Hegera. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú snahu premiéra o zefektívnenie spolupráce a plne podporujú jeho zámer aktívne participovať na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR (HSR).

Aj keď v okresanej podobe, no predsa – zamestnávatelia vítajú prijatie novely vysokoškolského zákona

#tlačové správy
Koniec prázdnych fráz - novela vysokoškolského zákona sa stala skutočnosťou – schválili ju totiž poslanci parlamentu. I keď zákon bol schválený v obmedzenej podobe, zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) jeho prijatie napriek tomu vítajú. Rozhodnutie poslancov považujú za dobrý začiatok pre vrátenie kvality a dôvery v slovenské vysoké školstvo (VŠ), ako aj k perspektívnemu zníženiu odlivu slovenských študentov do zahraničia.

Dynamický stavebný trh hodný 21. storočia – zamestnávatelia podporujú prijatie nových stavebných predpisov

#tlačové správy
Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) a v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS), podporujú prijatie navrhovaných stavebných zákonov, t. j. zákona o územnom plánovaní a zákona o výstavbe. Návrhy, ktoré schválila vláda, majú podľa nich potenciál odstrániť kľúčové nedostatky a diery v stavebnom práve s ktorými sa Slovensko neúspešne borí už roky. Zdôrazňujú, že súčasne platný, takmer päťdesiatročný stavebný zákon, nedokáže reagovať na potreby súčasnosti a našej krajine už roky prináša viac škody ako úžitku.

Zamestnávatelia pozitívne prijali ponuku premiéra na spoločnú diskusiu – veria, že neprichádza príliš neskoro

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky (AZZZ SR), Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komore (SPPK) a Slovenskej obchodnej a priemyselnej komore (SOPK) vítajú ponuku predsedu vlády Eduarda Hegera na spoločné stretnutie. Vládu vyzývajú na konštruktívny sociálny dialóg a veria, že termín stretnutia so sociálnymi partnermi nepríde až po schválení kľúčových zmien v zdaňovaní firiem.

Zamestnávatelia kritizujú novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva: výrazne zasiahne rodinné rozpočty nízkopríjmových skupín obyvateľstva

#tlačové správy
Negatívne ovplyvní najohrozenejšie skupiny slovenského obyvateľstva a ešte viac ukrojí z rodinných rozpočtov v čase extrémneho zvyšovania inflácie – tak hodnotia zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), najnovšiu novelu zákona z dielne ministerstva zdravotníctva. V tejto súvislosti vyzývajú vládu, aby pred jej prijatím pristúpila k odbornej diskusii so sociálnymi partnermi a zabránila tak negatívnym dopadom na slovenské domácnosti v krízových časoch.

Slovensko je o krok bližšie k plneniu klimatických cieľov – jadro a plyn, po novom, patria k čistým zdrojom energií

#tlačové správy
Jadrová energetika predstavuje jeden z pilierov energetického mixu Slovenska – v našich jadrových elektrárňach sa vyrobí viac ako polovica spotrebovanej elektrickej energie v krajine, a to bez akýchkoľvek emisií skleníkových plynov. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), preto vítajú dočasné zaradenie jadra a plynu do taxonomického rámca Európskej únie (EÚ), ktorým sa radia medzi čisté zdroje energie.

AdultLearningROSK

Cieľom projektu je posilniť kapacitu sociálnych partnerov z Rumunska a Slovenska na riešenie meniacich sa požiadaviek na zručnosti v kontexte transformácie práce, ktorá sa zrýchlila v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID. S nízkou mierou účasti zamestnancov na celoživotnom vzdelávaní a pomerne slabou kapacitou sociálnych partnerov majú Rumunsko aj Slovensko v súčasnosti obmedzené nástroje na podporu spravodlivého prechodu vo svete práce. V dôsledku pandémie sa ich obmedzené zdroje presunuli zo strategických projektov na opatrenia priamej reakcie (napr. práca na skrátený úväzok, granty na oživenie hospodárstva atď.). S cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho úsilia sa Concordia a RÚZ usilujú využiť niektoré poznatky v projekte WorkTransitionCEE (v súčasnosti sa vykonáva) a vybudovať koherentnejšiu prax vo vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu.

Minimálna mzda v budúcom roku porastie nad rámec zákona

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii za-mestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a v Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), členovia Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) a zástupcovia zamestnancov, združení v Konfederácii odborových zväzov SR (KOZ SR) a Spoločných odboroch Slovenska (SOS) sa historicky po prvý raz dohodli na výške minimálnej mzdy na nasledujúci rok. Sociálni partneri pritom prihliadali najmä na aktuálnu situáciu a výrazný nárast inflácie, navrhovaná sadzba má podľa nich pomôcť eliminovať nega-tívne dopady na slovenské domácnosti.

Zamestnávateľom dochádza trpezlivosť – vláda ani po mesiacoch nemá ucelený plán pomoci pre energeticky náročné podniky či veľkých priemyselných odberateľov

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD), ako aj Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) v súvislosti s energetickou krízou požadujú urýchlené spustenie efektívnej pomoci pre energeticky náročné podniky. Kľúčové tripartitné zamestnávateľské organizácie upozorňujú, že napriek urgentnosti situácie sú riešenia v potrebnom rozsahu stále v nedohľadne. Doposiaľ predstavené návrhy sú nedostatočné a cielené len na menších spotrebiteľov energií, neposkytujú však potrebné úľavy pre energeticky náročné podniky, ktoré sú pilierom slovenského hospodárstva.

Pražská deklarácia Rady prezidentov BusinessEurope

Čoraz napätejšia geopolitická situácia a následky neutíchajúceho vojnového konfliktu na Ukrajine spôsobujú, že kľúčová úloha prinavrátiť Európe bezpečnosť, stabilitu a prosperitu leží na pleciach Česka, ktoré bude už o mesiac na obdobie pol roka predsedať Rade Európskej únie, a teda aj BusinessEurope. Práve v tejto súvislosti sa, na pozvanie českého zväzu priemyslu a dopravy, v Prahe zišli prezidenti BusinessEurope zo štyridsiatich členských zamestnávateľských organizácií, aby spoločne definovali priority českého predsedníctva na nadchádzajúce obdobie.

Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia

#tlačové správy
Zamestnávatelia sa stretli s ministrom životného prostredia – diskutovali o kľúčovej európskej klimatickej reforme a balíku opatrení „Fit for 55“, možnostiach zlepšenia systému recyklácie i vzdelávaní

Podpora kvality sociálneho dialógu

#sociálny dialóg
Cieľom projektu je vytvorenie priestoru pre profesionalizáciu sociálneho dialógu s potenciálom zefektívniť a skvalitniť nielen proces prípravy legislatívy na tripartitnej úrovni, ale zamerať sa i na obsahovú stránku posudzovania legislatívy v kontexte zvyšovania konkurencieschopnosti SR a zvyšovania miery sociálneho zmieru a zároveň posilniť budovanie odborných kapacít sociálnych partnerov prostredníctvom podpory vytvárania expertných dokumentov a vzdelávania. Cieľom je tiež podporiť zabezpečenie kvalitných a odborných reakcií na neustále sa meniacu situáciu na trhu práce a pripraviť cielenejšie opatrenia zamerané na zlepšenie schopnosti verejných služieb zamestnanosti poskytovať včasné a individualizované služby zamestnanosti, ktoré sú vykonávané na princípe kvality ľudských zdrojov, prepojenia na trh práce, lepšej spolupráce so súkromnými službami zamestnanosti a sociálnom dialógu cielenom na rozvoj zamestnanosti.

Social Corporate Participation Space

#sociálny dialóg
Sociálny dialógu v organizáciách vedie k zlepšeniu komunikácie, pochopeniu a spolupráci medzi zamestnancami, riadením a majiteľmi. Tento projekt sa zameriava na prípravu pilotnej verzie analytického nástroja, ktorý hodnotí úroveň sociálnej súladnosti podniku na základe know-how implementovaného v Nórsku. Nástroj bude predstavený členom Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) s možnosťou pilotného testovania vybraného člena únie. Výsledky projektu poskytnú zaujímavý merací nástroj na zlepšenie sociálneho dialógu na úrovni podniku a prispejú k vytvoreniu viac participatívnych spoločností na Slovensku. Projektové aktivity poskytnú novú možnosť merať efektívnosť a kvalitu sociálneho dialógu na úrovni podniku na Slovensku a tiež benchmark pre možné zlepšenia.

Na stole je ďalší návrh zákona, ktorý negatívne ovplyvní státisíce slovenských zamestnávateľov

#tlačové správy
Porušovanie férových pravidiel a obchádzanie štandardného legislatívneho procesu, zdá sa, ani po opakovaných prísľuboch vlády, nekončí. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na ďalší legislatívny návrh, ktorý v krízových časoch výrazne zaťaží domáce podniky. Poslanecká novela Zákonníka práce, ktorá bez akejkoľvek vecnej diskusie prešla prvým čítaním v parlamente, môže podľa nich dokonca negatívne ovplyvniť aj celkovú zamestnanosť v krajine a jednotlivé domácnosti. Zamestnávatelia preto vyzývajú poslancov i vládu, aby nehazardovali so stabilitou slovenskej ekonomiky a začali hľadať skutočne systémové riešenia kríz, ktorým aktuálne čelíme.

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov na podporu očkovania

My, zamestnávatelia, ktorí vytvárajú pracovné príležitosti naprieč celým Slovenskom, vyslovujeme plnú podporu zdravotníkom v nemocniciach na covidových oddeleniach. Vysoko si vážime ich mimoriadne náročnú prácu a nepretržité nasadenie v ťažkých podmienkach v záujme záchrany zdravia a životov mnohých našich kolegov a kolegýň.

Prvý deň lockdownu: zamestnávatelia žiadajú jasné inštrukcie, dopracovanie vyhlášok a funkčné schémy pomoci

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.

Kde skončí 33 miliárd eur? Vláda v čerpaní eurofondov výrazne zaostáva – Slovensko môže prísť o miliardy

#tlačové správy
Len v najbližších piatich rokoch má slovenská vláda zabezpečiť čerpanie príspevkov vo výške viac ako tridsať tri miliárd eur zo zdrojov Európskej únie (EÚ). Zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), však upozorňujú, že niekoľkomiliardový balík, ktorý ma byť použitý na rozvoj Slovenska, sa pri súčasnom nastavení systému vláde pravdepodobne nepodarí vyčerpať. Pre príliš prísne kontrolné a prehnane administratívne náročné procesy či pomalé čerpanie môže Slovensko prísť o miliardy eur.

Systém overovania kvalifikácií

#vzdelávanie
Potreby zamestnávateľov a ponuka zamestnancov na trhu práce, vplyv pandémie COVID-19, ale aj otvárajúce sa možnosti celoživotného vzdelávania vytvorili požiadavku na flexibilnejšie získavanie kvalifikácií, a to na základe neformálneho vzdelávania sa. Profesijné uplatnenie a rozvoj človeka často nebrzdí len nedostatok vedomostí, zručností a kompetencií, ale chýbajúci doklad o ich nadobudnutí. Národný projekt Systém overovania kvalifikácií v SR (NP SOK), realizovaný Štátnym inštitútom odborného vzdelávania (ŠIOV) je určený práve tým ľuďom, ktorí majú záujem nechať si overiť svoje vedomosti, zručnosti a kompetencie nadobudnuté neformálnym vzdelávaním, teda počas praxe, resp. informálnym učením sa. Vďaka ich preukázaniu tak môžu získať plnohodnotné osvedčenie o kvalifikácii bez toho, aby sa vrátili späť do školy.

List predsedníčke Európskej komisie v súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou v energetike a jej vplyvom na slovenské podniky

#energetická kríza
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) sa v súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou v energetike a jej vplyvom na slovenské podniky, obrátil na predsedníčku Európskej komisie von der Leyenovú. List bol pred blížiacim sa rokovaním neformálneho zasadnutia hláv štátov, alebo predsedov vlád v Prahe taktiež zdieľaný s Predsedom vlády SR a so zástupcami Európskej komisie.

Nákup energií a plynu je hotová lotéria – zamestnávatelia vyzývajú vládu, aby čo najskôr predstavila krízový plán riešení, energetická kríza sa týka nás všetkých, odkazujú

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) požadujú, aby v súvislosti s energetickou krízou vláda čo najrýchlejšie prijala ucelený plán pomoci slovenskému priemyslu. Upozorňujú, že dôsledky masívneho zdražovania energií pociťujú všetky sektory, bez okamžitého prijatia systémových opatrení budú nasledujúce mesiace pre mnohé podniky fatálne. Obmedzenie produkcie, pozastavenie výroby, uzatvorenie prevádzok a hromadné prepúšťanie sa podľa nich môže na Slovensku stať čoskoro realitou.

Zamestnávatelia vyzývajú poslancov na posunutie termínu povinného nahlásenia údajov spoločníkov do obchodného registra

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličných poslancov, aby posu-nuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Dopl-nenie údajov malo prebehnúť automaticky, avšak chybou štátu sú nútené realizovať podania na obchodný regis-ter tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podni-kateľom, i štátu samotnému.

Sektorovo riadené inovácie

#vzdelávanie
Inovácia vytvorených a tvorba nových národných štandardov zamestnaní v kontexte digitalizácie, inovačných zmien a globálnych výziev – práve to prináša projekt SRI. V nadväznosti na inovačné procesy komplexne identifikuje požiadavky zamestnávateľov jednotlivých sektorov na zodpovedajúcu kvalifikovanosť pracovných síl, ich kľúčové kompetencie, odborné vedomosti a odborné zručnosti. Prenos sektorovo riadených inovácií do systému monitorovania a predvídania potrieb trhu práce sa premietne v systéme celoživotného vzdelávania, najmä odbornej príprave pre slovenský trh práce.

Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?

#tlačové správy
Zelená udržateľnosť verzus funkčnosť a konkurencieschopnosť európskeho a slovenského priemyslu. Ambície Európskej komisie (EK) v oblasti zelenej transformácie verzus ich skutočná realizovateľnosť v praxi. Ako zabezpečiť napĺňanie strategických cieľov Európskej únie (EÚ) bez negatívnych dopadov na členské štáty únie a priemyselné odvetvia hospodárstiev?

Akcia, ktorá konečne vyvoláva reakciu: diskusia o reforme vysokého školstva napreduje, zamestnávatelia predstavujú konkrétne návrhy na zlepšenie kvality vysokých škôl

#tlačové správy
Novela zákona o vysokých školách (VŠ), ktorú predstavilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR spustila lavínu emócií na strane akademickej obce a konečne aktivovala celospoločenskú diskusiu o tom, aká je skutočná úroveň kvality slovenských VŠ a ako sú na život a prácu pripravení ich absolventi. Zatiaľ čo akademická obec sa posledné týždne sústredí na spisovanie petícií a organizáciu protestov proti navrhovaným zmenám, zamestnávatelia, združení V Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), chcú do diskusie prispieť konštruktívne – prichádzajú preto s konkrétnymi návrhmi ako posunúť slovenské vysoké školstvo vpred a kvalitatívne ho priblížiť na úroveň vyspelých krajín.

Ako hodnotia podniky balík zelených opatrení „Fit for 55“?

#tlačové správy
Návrh legislatívnych opatrení s názvom „Fit for 55“, ktorý Európska komisia (EK) len prednedávnom zverejnila, má zosúladiť právny rámec Európskej únie (EÚ) v oblasti klímy a energetiky. Hlavným cieľom je, v porovnaní s rokom 1990, znížiť emisie skleníkových plynov o 55 % do roku 2030 a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), spoločný európsky cieľ podporujú a sú pripravení zaň prevziať svoj podiel zodpovednosti – avšak zdôrazňujú, že „zelená zmena“ nesmie ísť na úkor domáceho priemyslu, objemu investícií či počtu pracovných miest.

Delegovanie zástupcov do skúšobnej komisie

RÚZ každoročne, v rámci svojich možností, deleguje zástupcov ako skúšajúcich členov do skúšobných komisií pre záverečnú skúšku, predmetových maturitných komisií pre odbornú zložku maturitnej skúšky a skúšobných komisií pre absolventskú skúšku. Cieľom delegovania zástupcov zamestnávateľskej organizácie do skúšobných komisií je zlepšiť  prepojenie vzdelávania s trhom práce a zvýšiť uplatniteľnosť absolventov stredných odborných škôl (SOŠ).

Zamestnávatelia vítajú zaradenie jadra a plynu k čistým zdrojom energií

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú rozhodnutie Európskeho parlamentu (EP), ktorý schválil zaradenie jadra a plynu medzi zelené investície. V kontexte energetickej krízy a prudkého zvyšovania cien energií, ktorým aktuálne čelí celá Európska únia (EÚ), považujú toto rozhodnutie za krok správnym smerom.

Súdržnosť a kohéznu politiku dnes potrebujeme viac než kedykoľvek predtým

V Bruseli sa v týchto dňoch koná ôsmy ročník kohézneho fóra. Najvyšší vládni predstavitelia jednotlivých členských štátov únie, zástupcovia európskych inštitúcií, akademická obec, ale aj ekonomickí a sociálni partneri z celej Európy – tisíce osobností sa spoločne zišli na tomto podujatí s jediným cieľom – otvorene diskutovať o výzvach, pred ktorými stojí Európska únia (EÚ) a možnostiach úzkej spolupráce jednotlivých štátov únie.

Príjmy verejného sektora na Slovensku prudko rastú už viac ako desať rokov – kde hľadať zdroje financovania vládnych sociálnych balíčkov?

#tlačové správy
Posledných trinásť rokov rástli príjmy verejnej správy na Slovensku ako šieste najrýchlejšie spomedzi krajín Európskej únie (EÚ). Značne sa zvyšovali aj jej výdavky – priemerná mzda zamestnancov vo verejnom sektore totiž vzrástla až o takmer 83%. Počet zamestnancov štátu neustále rastie, atakuje hranicu 430 tisíc a to i napriek miliardám investovaným do elektronizácie verejnej správy. Daňové zaťaženie firiem a mzdy v našej krajine je pritom i naďalej najvyššie spomedzi krajín strednej a východnej Európy. Na znepokojivé údaje poukazujú výsledky analýzy, ktorú pre Republikovú úniu zamestnávateľov (RÚZ) vypracoval Inštitút ekonomických a spoločenských analýz (INESS).

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

#tlačové správy
Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona. Od zmien si sľubuje predovšetkým výrazné zvýšenie kvality vzdelávania, ktoré sa má prejaviť na lepšom uplatnení sa absolventov na trhu práce a celkové zatraktívnenie štúdia na slovenských vysokých školách (VŠ).

Zamestnávatelia opätovne žiadajú lídrov parlamentných strán, aby zastavili legislatívnu anarchiu

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov vyzývajú koaličné i opozičné strany na zastavenie legislatívnej anarchie v podobe množstva poslaneckých návrhov významne poškodzujúcich podnikateľské prostredie. Firmy žiadajú lídrov parlamentných strán, aby všetky tieto návrhy boli aktuálnej schôdze Národnej rady SR stiahnuté.

Poznáme výsledky ankety Byrokratický nezmysel roka 2022

#legislatíva
Z 57 nominovaných absurdít v roku 2022 získala prvé miesto administratívna záťaž v dôsledku nového, značne komplikovanejšieho výpočtu daňového bonusu.

Stredoeurópski zamestnávatelia prijali spoločnú deklaráciu k energo kríze: vyzývajú na urýchlené prijatie systémových riešení

#tlačové správy
Vojnový konflikt na Ukrajine a s ňou súvisiaci masívny nárast cien energií negatívne ovplyvňuje celý európsky priemysel. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so zástupcami partnerských priemyselných a zamestnávateľských federácií z Rakúska, Česka, Maďarska, Chorvátska a Slovinska preto spoločne prijali spoločnú deklaráciu v ktorej vyzývajú EÚ a vlády jednotlivých členských krajín, aby čo najskôr prijali potrebné opatrenia, ktoré ochránia európsky priemysel a minimalizujú rozsiahle negatívne dopady energetickej krízy na jednotlivé podniky.

Zamestnávatelia sa ohradzujú voči blokáde autodopravcov – protesty podľa nich môžu napáchať rozsiahle škody

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), sú otvorene proti masívnej blokácii ciest a jednotlivých hraničných priechodov. Reagujú tak na sériu protestných akcií autodopravcov, ktoré pokračujú aj dnes. Upozorňujú, že rozsiahle obmedzenia, vyvolané protestmi spôsobujú rozsiahle škody na celom logistickom reťazci, dodávkach tovaru a slovenskom hospodárstve.

Tripartite Dialogue - The Age of Cooperation

#sociálny dialóg
Projekt prispieva nielen k zlepšovaniu sociálneho dialógu, ale aj k rozvoju a posilneniu efektívnosti štruktúr a procesov pracovnoprávnych vzťahov na Slovensku. Hodnotiaci index Programového vyhlásenia vlády SR zároveň komplexne poukazuje na význam sociálneho dialógu pre širokú verejnosť, ktorá bude pravidelne informovaná o prioritách, priesečníkoch verejných politík a aktuálnych požiadavkách podnikateľov.

Hlasujte za Byrokratický nezmysel roka 2022

#tlačové správy
Podnikatelia majú už jedenásty raz možnosť vybrať Byrokratický nezmysel roka a prostredníctvom tejto “anticeny” upriamiť pozornosť kompetentných na legislatívne opatrenia, ktoré im zbytočne komplikujú život a poukázať na dôsledky nekvality v prijímanej legislatíve.

Vzdelávanie budúcnosti – príprava študentov pre zelenší trh práce

#životné prostredie
Ochrana životného prostredia a zelená ekonomika sú na vzostupe – aktuálne trendy kladú čoraz väčší dôraz na ekologickosť a dlhodobú udržateľnosť vo všetkých oblastiach spoločenského života a ekonomiky, vrátane priemyslu. Pri výrobe jednotlivých produktov sa spotrebúva čoraz menej energií a využívajú sa trvalo udržateľné a recyklovateľné materiály. Požiadavky trhu práce sa menia – otázka ako získať budúcich odborníkov v oblasti zelenej ekonomiky je čoraz diskutovanejšia. RÚZ preto pripravila štúdiu, ktorá skúma možnosti vytvorenia novej skupiny učebných a študijných odborov vzdelávania, ktoré reflektujú na zelenú transformáciu spoločnosti.

Stretnutie zamestnávateľov s ministrom zahraničných vecí

#tlačové správy
Vývoj vojnového konfliktu na Ukrajine, šiesty sankčný balík Európskej únie (EÚ), odstrihnutie Slovenska a domácich podnikov od ruskej ropy, energetika, fungovanie právneho štátu či možné riziká, ktoré v súvislosti s eskaláciou rusko-ukrajinského konfliktu hrozia jednotlivým členským štátom – práve o tom bolo spoločné stretnutie zamestnávateľov, združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) s ministrom zahraničných vecí Ivanom Korčokom.

Spoločné vyhlásenie zamestnávateľov združených v RÚZ, AZZZ a APZD

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) odsudzujú vyvolávanie zbytočných vášní a nepokojov zo strany niektorých podnikateľských organizácií a odborov.

WorkTransitionCEE

Zapojením zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov z Rumunska, Maďarka a Slovenska chce WorkTransitionCEE zdôrazniť, aké kritické budú nasledujúce roky z hľadiska zmien na pracovnom trhu v novom svete práce. Projekt konkrétne zdôrazňuje dôležitosť efektívneho sociálneho dialógu na európskej a národných úrovniach a zameriava sa na možnosti implementácie Autonómnej rámcovej dohody o digitalizácii s cieľom optimalizovať jej prínosy a lepšie čeliť výzvam digitalizácie.

Zvyšovanie nákladov a nové obmedzenia – zamestnávatelia kritizujú ďalšie poslanecké návrhy, o ktorých s nimi nikto nediskutuje

#tlačové správy
Poslanci parlamentu už do druhého čítania posunuli viacero poslaneckých návrhov, ktoré zásadným spôsobom zvyšujú daňovo-odvodové zaťaženie zamestnávateľov a budú mať výrazné negatívne dopady na domáce podniky. Návrhy aj naďalej vznikajú za zatvorenými dverami a bez odbornej diskusie so zamestnávateľmi. Najväčšie zamestnávateľské zväzy a organizácie tento postup kritizujú a žiadajú o stiahnutie návrhov.

Spoločná deklarácia európskych zamestnávateľov k balíku opatrení „Fit for 55“

#tlačové správy
Slovenskí zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), prijali spoločne s rakúskymi, maďarskými, českými, slovinskými a chorvátskymi zamestnávateľskými organizáciami stredoeurópsku deklaráciu k zelenému balíku opatrení Európskej komisie (EK) s názvom „Fit for 55“. Zamestnávatelia regiónu akceptujú snahy Európskej únie (EÚ) o ambicióznejšie klimatické ciele a budú sa snažiť byť súčasťou ich dosahovania, avšak upozorňujú na nevyhnutnosť vytvorenia správneho regulačného rámca a vhodných systémov podpory.

Odvrátená tvár gastrolístkov

#tlačové správy
Výzva poslancom NR SR: Zastavte konečne miliónový biznis vydavateľov stravných lístkov na úkor zamestnancov, zamestnávateľov a ťažko skúšaného gastrosektora!

Zamestnávatelia žiadajú účinnejšie nástroje kontroly zamestnancov

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požadujú účinnejšie nástroje na kontrolu zaočkovanosti svojich zamestnancov. Firmám tiež chýba vyhodnotenie efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení a na jeho základe tiež komplexná stratégia boja proti pandémii.

Zamestnávatelia odsudzujú útok Ruska na Ukrajinu a sú pripravení pomôcť

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), verejne odsudzujú útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Upozorňujú, že Rusko svojím násilným a barbarským konaním hrubo porušilo všetky princípy, na ktorom funguje vyspelé medzinárodné právo. Prekročenie hraníc suverénneho a zvrchovaného štátu, ktorým Ukrajina je, a následné rozpútanie vojenského konfliktu považujú za neprijateľné. Vyzývajú preto politikov, aby prestali politikárčiť, zaujali jednotný postoj a Ukrajine, ako aj jej obyvateľom, v týchto ťažkých časoch, poskytli okamžitú pomoc.

Liek na akútny nedostatok pracovníkov? Nedôvera zamestnávateľov v kvalitu absolventov odborných škôl? Pilotný projekt RÚZ prináša riešenie, ktoré pomôže školám a absolventom, ale aj podnikom

#tlačové správy
Výrazné zvýšenie šancí absolventov stredných odborných škôl (SOŠ) na uplatnenie sa, záruka kvality, ktorá zamestnávateľom uľahčí hľadanie nových zamestnancov a potvrdí, že uchádzači o prácu sú odborne pripravení v súlade so skutočnými potrebami trhu práce, a tiež pridaná hodnota pre školy, ktoré svojich žiakov vedú k získavaniu pre prax potrebných zručností a vedomostí - práve o tom je projekt zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ). Osvedčenia, ktoré potvrdzujú kvalitu nadobudnutých vedomostí a zručností si vďaka nim v tomto školskom roku odniesli stovky čerstvých absolventov SOŠ v rámci celého Slovenska.

Inovatívne a konkurencieschopné Slovensko: dokáže naše potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

#tlačové správy
Rozvoj digitalizácie a automatizácie výrazne mení fungovanie väčšiny hospodárskych odvetví. Zároveň nastoľuje nové požiadavky aj na zručnosti zamestnancov. Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je pritom miera pripravenosti nás všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom dnešného interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Práca 4.0: 65% detí, ktoré dnes študujú na základných školách po získaní titulu nastúpi na pracovné miesta, ktoré ešte neexistujú

#digitalizácia
V súvislosti s prebiehajúcou štvrtou priemyselnou revolúciou čelí Slovensko otázke ako na ňu efektívne pripraviť svoje podniky i zamestnancov a udržať svoju konkurencieschopnosť voči zvyšku sveta. Slovensko ako priemyselná krajina pritom patrí k najohrozenejším krajinám OECD - už čoskoro tu budú v dôsledku priemyselnej revolúcie ohrozené až dve z troch pracovných miest. Akými smermi sa budú zmeny povolaní a práce uberať? Ktoré zručnosti si musia ľudia osvojiť, aby o svoju prácu neprišli? Odpovede na tieto otázky prináša strategický dokument Práca 4.0 z dielne Republikovej únie zamestnávateľov.

Zamestnávatelia naliehavo volajú po spoločnom riešení energo krízy na celoeurópskej úrovni

Dnes sa v Štokholme, na pozvanie švédskej konfederácie podnikov, zišli prezidenti štyridsiatich členských zamestnávateľských organizácií z celej Európy, združení v BusinessEurope (BE). Na podujatí vystúpili popredné osobnosti európskej politickej scény. Svoje zastúpenie tu malo aj Slovensko – domácich zamestnávateľov v Štokholme reprezentovali zástupcovia Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Poslanci Smeru-SD pri novele Zákonníka práce zneužívajú neexistujúcu dohodu

#tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) upozorňujú na ďalšie rozporuplné vyjadrenia opozičného Smeru-SD v súvislosti s novelou Zákonníka práce, ktorá počíta s opätovným naviazaním mzdových príplatkov za prácu počas víkendov a noci na minimálnu mzdu. Informácie o údajnej dohode na zavedení „kompenzácií pre zamestnávateľov“ považujú za zavádzajúce a i naďalej požadujú stiahnutie návrhu z rokovania Národnej rady SR (NR SR).