Legal Service

  • #všetky
  • #GDPR
  • #informácie
  • #projekty
  • #Ukrajina
  • #legislatíva
Legal Service Právne oddelenie +421 2 33014280 Aktívne monitoruje legislatívne procesy na Slovensku a v zahraničí. Právne oddelenie RÚZ V záujme svojich členov aktívne vstupuje do slovenského legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach – pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov, a taktiež, v záujme skvalitňovania slovenského podnikateľského prostredia, prichádza aj s vlastnými návrhmi zákonov.
Ďaľší členovia tímu
Andrej Beňo
právnik Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnikom RÚZ je od rok...

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Informácie v súvislosti s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „nariadenie GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon o ochrane osobných údajov“)

Informácie

#informácie
Povinne zverejňované informácie

Legislatívny proces v 1. štvrťroku 2023

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na prvý štvrťrok roku 2023 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 3. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na tretí štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne dvadsať päť. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 1. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na prvý štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne troch. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 4. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na štvrtý štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne tridsať tri. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 2. štvrťroku 2022

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na druhý štvrťrok roku 2022 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne dvadsať jeden. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 4. štvrťroku 2021

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na štvrtý štvrťrok roku 2021 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne osemdesiatich piatich. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces 2022

Monitoring domáceho i zahraničného legislatívneho procesu je jednou zo základných úloh RÚZ. Právne oddelenie RÚZ aktívne pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov a to vo všetkých fázach prípravy. Najčastejšie pritom ide o legislatívu z hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a environmentálnej oblasti či pôdohospodárstva a vedy a výskumu. RÚZ návrhy zákonov pripomienkuje nielen v záujme svojich členov, no najmä v prospech kvalitnejšieho slovenského podnikateľského prostredia vybudovaného na princípoch rovnosti šancí pre všetkých - či už malých zamestnávateľov alebo veľkých priemyselných hráčov. Práve s týmto cieľom RÚZ zastupuje zamestnávateľov jednak v medzirezortných pripomienkových konaniach, a jednak na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR a sociálneho dialógu s vládou. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je tiež prispieť ku skvalitňovaniu sociálneho dialógu na Slovensku, ktorý zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.

Legislatívny proces 2021

Monitoring domáceho i zahraničného legislatívneho procesu je jednou zo základných úloh RÚZ. Právne oddelenie RÚZ aktívne pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov a to vo všetkých fázach prípravy. Najčastejšie pritom ide o legislatívu z hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a environmentálnej oblasti či pôdohospodárstva a vedy a výskumu. RÚZ návrhy zákonov pripomienkuje nielen v záujme svojich členov, no najmä v prospech kvalitnejšieho slovenského podnikateľského prostredia vybudovaného na princípoch rovnosti šancí pre všetkých - či už malých zamestnávateľov alebo veľkých priemyselných hráčov. Práve s týmto cieľom RÚZ zastupuje zamestnávateľov jednak v medzirezortných pripomienkových konaniach, a jednak na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR a sociálneho dialógu s vládou. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je tiež prispieť ku skvalitňovaniu sociálneho dialógu na Slovensku, ktorý zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.

Usmernenie k zamestnávaniu ukrajinských občanov na Slovensku

RÚZ vám, súvislosti s vyhláseným vojnovým stavom na Ukrajine, prináša prehľad kľúčových pravidiel a povinností a postup zamestnávania ukrajinských obyvateľov na Slovensku. Taktiež vám prinášame podrobnejšie informácie o zákone č. 480/2002 o azyle, podľa ktorého vláda rozhodla o poskytnutí takzvaného dočasného útočiska ukrajinským utečencom.

Legislatívny proces 2023

Monitoring domáceho i zahraničného legislatívneho procesu je jednou zo základných úloh RÚZ. Právne oddelenie RÚZ aktívne pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov a to vo všetkých fázach prípravy. Najčastejšie pritom ide o legislatívu z hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a environmentálnej oblasti či pôdohospodárstva a vedy a výskumu. RÚZ návrhy zákonov pripomienkuje nielen v záujme svojich členov, no najmä v prospech kvalitnejšieho slovenského podnikateľského prostredia vybudovaného na princípoch rovnosti šancí pre všetkých - či už malých zamestnávateľov alebo veľkých priemyselných hráčov. Práve s týmto cieľom RÚZ zastupuje zamestnávateľov jednak v medzirezortných pripomienkových konaniach, a jednak na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR a sociálneho dialógu s vládou. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je tiež prispieť ku skvalitňovaniu sociálneho dialógu na Slovensku, ktorý zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.

Legislatívny proces v 2. štvrťroku 2023

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na druhý štvrťrok roku 2023 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 3. štvrťroku 2023

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na tretí štvrťrok roku 2023 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 1. štvrťroku 2024

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na prvý štvrťrok roku 2024 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces v 4. štvrťroku 2023

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na tretí štvrťrok roku 2023 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.

Legislatívny proces 2024

Monitoring domáceho i zahraničného legislatívneho procesu je jednou zo základných úloh RÚZ. Právne oddelenie RÚZ aktívne pripomienkuje jednotlivé návrhy zákonov a to vo všetkých fázach prípravy. Najčastejšie pritom ide o legislatívu z hospodárskej, sociálnej, vzdelávacej a environmentálnej oblasti či pôdohospodárstva a vedy a výskumu. RÚZ návrhy zákonov pripomienkuje nielen v záujme svojich členov, no najmä v prospech kvalitnejšieho slovenského podnikateľského prostredia vybudovaného na princípoch rovnosti šancí pre všetkých - či už malých zamestnávateľov alebo veľkých priemyselných hráčov. Práve s týmto cieľom RÚZ zastupuje zamestnávateľov jednak v medzirezortných pripomienkových konaniach, a jednak na rokovaniach Hospodárskej a sociálnej rady SR a sociálneho dialógu s vládou. Dlhodobým cieľom iniciatívy RÚZ je tiež prispieť ku skvalitňovaniu sociálneho dialógu na Slovensku, ktorý zohráva dôležitú úlohu v súčasnom demokratickom procese.