Legislatívny proces 2021

Čítajte viac o téme

Legislatívny proces v 4. štvrťroku 2021

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na štvrtý štvrťrok roku 2021 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne osemdesiatich piatich. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.
Čítajte viac o téme

Legislatívny proces v 4. štvrťroku 2021

Plán legislatívnych úloh Vlády SR na štvrtý štvrťrok roku 2021 predpokladá návrh nových či novelizáciu súčasných legislatívnych predpisov, a to v počte minimálne osemdesiatich piatich. Kompletný zoznam stanovísk RÚZ nájdete tu.
O autorovi
Legal Service Právne oddelenie +421 2 33014280 Aktívne monitoruje legislatívne procesy na Slovensku a v zahraničí. Právne oddelenie RÚZ V záujme svojich členov aktívne vstupuje do slovenského legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach – pripo...