Legislatívny proces v 2. štvrťroku 2022

Dokumenty na stiahnutie
Stanovisko RUZ - kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov....pdf 112007 KB
Stanovisko RUZ - znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.pdf 133083 KB
Stanovisko RUZ - Investicna strategia pre MF.pdf 130139 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky MF SR č. 441_2020 Z. z..pdf 112355 KB
Stanovisko RUZ - Návrh Štatútu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.pdf 133169 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky URSO č. 24_2013.pdf 270987 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 222_2004.pdf 130127 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 233_1995 Z.z..pdf 138198 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 431_2002.pdf 120531 KB
Stanovisko RUZ - Novela zákona o krajinnom plánovaní.pdf 208441 KB
Stanovisko RUZ - vyhláška MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.pdf 130094 KB
Stanovisko RUZ - fin. pomoc na poskytovanie SS.pdf 115852 KB
Stanovisko RUZ - sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu...pdf 109797 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky UNMaS SR č. 61_2019 Z. z..pdf 120360 KB
Stanovisko RUZ - podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti.pdf 128225 KB
Stanovisko RUZ - poslanecká novela zákona č. 343_2015.pdf 131696 KB
Stanovisko RÚZ - RPS Návrh SMERNICA RADY, schránkové subjekty.pdf 123127 KB
Stanovisko RUZ - ustanovenia zákona č. ...2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku.pdf 110883 KB
Stanovisko RUZ - ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii.pdf 109959 KB
Stanovisko RÚZ - Zákon o ochrane ovzdušia.pdf 292994 KB
Stanovisko RUZ - Koncepcia boja proti EPČ.pdf 125963 KB
Stanovisko RUZ - Návrh Programu Slovensko na roky 2021 2027.pdf 277591 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky UJD SR č. 55_2006 Z. z..pdf 126340 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona 87_2018 Z. z..pdf 153846 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 69_2018 Z. z..pdf 116636 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č.355_2007.pdf 120137 KB
Stanovisko RÚZ - Zákon o poľovníctve.pdf 169913 KB
Dokumenty na stiahnutie
Stanovisko RUZ - kritériá na určovanie najvyššieho počtu žiakov....pdf 112007 KB
Stanovisko RUZ - znalostné štandardy v oblasti kybernetickej bezpečnosti.pdf 133083 KB
Stanovisko RUZ - Investicna strategia pre MF.pdf 130139 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky MF SR č. 441_2020 Z. z..pdf 112355 KB
Stanovisko RUZ - Návrh Štatútu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR.pdf 133169 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky URSO č. 24_2013.pdf 270987 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 222_2004.pdf 130127 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 233_1995 Z.z..pdf 138198 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 431_2002.pdf 120531 KB
Stanovisko RUZ - Novela zákona o krajinnom plánovaní.pdf 208441 KB
Stanovisko RUZ - vyhláška MŽP SR o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií.pdf 130094 KB
Stanovisko RUZ - fin. pomoc na poskytovanie SS.pdf 115852 KB
Stanovisko RUZ - sadzobník úhrad za právo používať frekvenciu...pdf 109797 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky UNMaS SR č. 61_2019 Z. z..pdf 120360 KB
Stanovisko RUZ - podrobnosti o spôsobe určenia platobnej neschopnosti.pdf 128225 KB
Stanovisko RUZ - poslanecká novela zákona č. 343_2015.pdf 131696 KB
Stanovisko RÚZ - RPS Návrh SMERNICA RADY, schránkové subjekty.pdf 123127 KB
Stanovisko RUZ - ustanovenia zákona č. ...2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku.pdf 110883 KB
Stanovisko RUZ - ustanovenia zákona o konkurze a reštrukturalizácii.pdf 109959 KB
Stanovisko RÚZ - Zákon o ochrane ovzdušia.pdf 292994 KB
Stanovisko RUZ - Koncepcia boja proti EPČ.pdf 125963 KB
Stanovisko RUZ - Návrh Programu Slovensko na roky 2021 2027.pdf 277591 KB
Stanovisko RUZ - novela vyhlášky UJD SR č. 55_2006 Z. z..pdf 126340 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona 87_2018 Z. z..pdf 153846 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č. 69_2018 Z. z..pdf 116636 KB
Stanovisko RUZ - novela zákona č.355_2007.pdf 120137 KB
Stanovisko RÚZ - Zákon o poľovníctve.pdf 169913 KB
O autorovi
Legal Service Právne oddelenie +421 2 33014280 Aktívne monitoruje legislatívne procesy na Slovensku a v zahraničí. Právne oddelenie RÚZ V záujme svojich členov aktívne vstupuje do slovenského legislatívneho procesu vo všetkých jeho fázach – pripo...