Zachráňme slovenské školstvo: zamestnávatelia, študenti, ministerstvo školstva a akreditačná agentúra žiadajú o navýšenie finančných prostriedkov pre vysoké školy

tlačové správy
vzdelávanie
29.06.2023
Novinky k téme
#1

Zachráňme slovenské školstvo

29.06.2023
tlačové správy
vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR), Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo (SAAVŠ) a so študentami zastúpenými Študentskou radou vysokých škôl (ŠRVŠ) vyzývajú ministerstvo financií, aby navýšilo financie pre verejné vysoké školy (VŠ) alokované zo štátneho rozpočtu na najbližšie roky. Práve adekvátne ohodnotenie môže byť podľa nich pre školy kľúčovým motivujúcim faktorom na zvyšovanie ich kvality.
O autorovi
Petra Podhorcová hovorkyňa Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Ako hovorkyňa RÚZ zodp...