AdultLearningROSK

digitalizácia
celoživotné vzdelávanie
01.10.2022
Čítajte viac o téme

Konkurencieschopné podniky a kvalifikovaní zamestnanci – pripravme sa spoločne na výzvy budúcnosti

#tlačové správy
Svet práce čelí rozsiahlym zmenám spôsobeným digitálnou transformáciou spoločnosti. Automatizácia a Priemysel 4.0 postupne pretvára tradičné výrobné postupy na modernejšie a inteligentnejšie, čo prináša pre podniky a ich pracovníkov príležitosti, ale aj riziká. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) preto spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.
Čítajte viac o téme

Konkurencieschopné podniky a kvalifikovaní zamestnanci – pripravme sa spoločne na výzvy budúcnosti

#tlačové správy
Svet práce čelí rozsiahlym zmenám spôsobeným digitálnou transformáciou spoločnosti. Automatizácia a Priemysel 4.0 postupne pretvára tradičné výrobné postupy na modernejšie a inteligentnejšie, čo prináša pre podniky a ich pracovníkov príležitosti, ale aj riziká. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) preto spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.
Novinky k téme
#1

AdultLearningROSK projekt štartuje!

31.10.2022
projekty
celoživotné vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.
#2

Kick-off projektu AdultLearningROSK odštartuje Európsky rok zručností pre zamestnávateľov na Slovensku a v Rumunsku

05.01.2023
digitalizácia
projekty
celoživotné vzdelávanie
Kick-off projektu AdultLearningROSK – medzinárodnej spolupráce zamestnávateľov a univerzít na Slovensku a v Rumunsku sa bude konať 19.1.2023. Úvodné stretnutie projektových partnerov, má za cieľ predstavenie projektu a diskusiu s najvýznamnejších stakeholderov v oblasti vzdelávania dospelých.
O autorovi
Katarína Marenčák Projektová manažérka Absolvovala Fakultu manažmentu Univerzity Komenského. V RÚZ pôsobí od roku 2020 na pozícii Projektovej manažérky. Riadi a koordinuje európske projekty, je tajomníčkou podvýboru pre digitálnu ekonomiku...