AdultLearningROSK

digitalizácia
celoživotné vzdelávanie
01.10.2022
Čítajte viac o téme

Konkurencieschopné podniky a kvalifikovaní zamestnanci – pripravme sa spoločne na výzvy budúcnosti

#tlačové správy
Svet práce čelí rozsiahlym zmenám spôsobeným digitálnou transformáciou spoločnosti. Automatizácia a Priemysel 4.0 postupne pretvára tradičné výrobné postupy na modernejšie a inteligentnejšie, čo prináša pre podniky a ich pracovníkov príležitosti, ale aj riziká. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) preto spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.

Výzva na predkladanie ponúk na výskum s cieľom identifikovať prekážky a faktory podporujúce celoživotné vzdelávanie

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na výskum s cieľom identifikovať prekážky a faktory podporujúce celoživotné vzdelávanie u dospelých pracovníkov v zraniteľných sektoroch a s osobitným dôrazom na ženy. Cieľom projektu AdultLearningROSK, je zistiť, prečo sa dospelí pracovníci ťažšie učia nové zručnosti a menia zamestnanie, napriek vysokému riziku zmien na pracovnom trhu pred odchodom do dôchodku. Výskum sa zameria na zraniteľné sektory, konkrétne: bankový sektor a HORECA. Výsledky ankety budú slúžiť ako podklad pre ďalšie projektové aktivity, podporu a rozvoj digitálnych zručností u dospelých. Okrem prieskumu sa bude realizovať aj desk research na mapovanie národných inštitucionálnych rámcov pre celoživotné vzdelávanie na Slovensku a súvisiacich politík/programov. Hľadáme kandidátov s relevantnou metodológiou, ktorí zabezpečia správu a zber dát pre projekt. Dodané výstupy zahŕňajú pracovný plán, zhromaždené dáta, prehľad o inštitucionálnych rámcoch a záverečnú správu s odporúčaniami v angličtine.
Čítajte viac o téme

Konkurencieschopné podniky a kvalifikovaní zamestnanci – pripravme sa spoločne na výzvy budúcnosti

#tlačové správy
Svet práce čelí rozsiahlym zmenám spôsobeným digitálnou transformáciou spoločnosti. Automatizácia a Priemysel 4.0 postupne pretvára tradičné výrobné postupy na modernejšie a inteligentnejšie, čo prináša pre podniky a ich pracovníkov príležitosti, ale aj riziká. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) preto spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.

Výzva na predkladanie ponúk na výskum s cieľom identifikovať prekážky a faktory podporujúce celoživotné vzdelávanie

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na výskum s cieľom identifikovať prekážky a faktory podporujúce celoživotné vzdelávanie u dospelých pracovníkov v zraniteľných sektoroch a s osobitným dôrazom na ženy. Cieľom projektu AdultLearningROSK, je zistiť, prečo sa dospelí pracovníci ťažšie učia nové zručnosti a menia zamestnanie, napriek vysokému riziku zmien na pracovnom trhu pred odchodom do dôchodku. Výskum sa zameria na zraniteľné sektory, konkrétne: bankový sektor a HORECA. Výsledky ankety budú slúžiť ako podklad pre ďalšie projektové aktivity, podporu a rozvoj digitálnych zručností u dospelých. Okrem prieskumu sa bude realizovať aj desk research na mapovanie národných inštitucionálnych rámcov pre celoživotné vzdelávanie na Slovensku a súvisiacich politík/programov. Hľadáme kandidátov s relevantnou metodológiou, ktorí zabezpečia správu a zber dát pre projekt. Dodané výstupy zahŕňajú pracovný plán, zhromaždené dáta, prehľad o inštitucionálnych rámcoch a záverečnú správu s odporúčaniami v angličtine.
Novinky k téme
#1

AdultLearningROSK projekt štartuje!

31.10.2022
projekty
celoživotné vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so sociálnymi partnermi z Rumunska a ďalšími medzinárodnými organizáciami spojili svoje sily. V rámci medzinárodného projektu „Výzvy z čias pandémie: celoživotné vzdelávanie na Slovensku a v Rumunsku“ – AdultLearningROSK, pomáhajú podnikom a ich zamestnancom poučiť sa z pandemických skúseností a lepšie sa tak pripraviť na budúcnosť.
#2

Kick-off projektu AdultLearningROSK odštartuje Európsky rok zručností pre zamestnávateľov na Slovensku a v Rumunsku

05.01.2023
digitalizácia
projekty
celoživotné vzdelávanie
Kick-off projektu AdultLearningROSK – medzinárodnej spolupráce zamestnávateľov a univerzít na Slovensku a v Rumunsku sa bude konať 19.1.2023. Úvodné stretnutie projektových partnerov, má za cieľ predstavenie projektu a diskusiu s najvýznamnejších stakeholderov v oblasti vzdelávania dospelých.
#3

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK NA VÝSKUM PRE PROJEKT ALROSK

23.02.2023
projekty
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje výzvu na predkladanie ponúk na výskum s cieľom identifikovať prekážky a faktory podporujúce celoživotné vzdelávanie u dospelých pracovníkov v zraniteľných sektoroch a s osobitným dôrazom na ženy. Cieľom projektu AdultLearningROSK, je zistiť, prečo sa dospelí pracovníci ťažšie učia nové zručnosti a menia zamestnanie, napriek vysokému riziku zmien na pracovnom trhu pred odchodom do dôchodku. Výskum sa zameria na zraniteľné sektory, konkrétne: bankový sektor a HORECA.
O autorovi
Katarína Marenčák projektová manažérka Absolvovala Fakultu manažmentu Univerzity Komenského. V RÚZ pôsobí od roku 2020 na pozícii Projektovej manažérky. Riadi a koordinuje európske projekty, je tajomníčkou podvýboru pre digitálnu ekonomiku...