Katarína Marenčák

  • #všetky
  • #digitalizácia
  • #projekty
  • #celoživotné vzdelávanie
  • #WorkTransitionCEE
Katarína Marenčák projektová manažérka Absolvovala Fakultu manažmentu Univerzity Komenského. V RÚZ pôsobí od roku 2020 na pozícii Projektovej manažérky. Riadi a koordinuje európske projekty, je tajomníčkou podvýboru pre digitálnu ekonomiku, no zastrešuje aj komunikáciu so zahraničnými partnermi, autoritami a odbornými inštitúciami. Vďaka skúsenostiam z oblasti online marketingu je aj súčasťou komunikačného tímu RÚZ.
Ďaľší členovia tímu
Press & Comms
Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na ...

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus ac arcu nec nulla aliquet dignissim. Sed malesuada interdum varius. Sed pharetra lobortis ultricies. In sit amet lorem hendrerit, egestas metus non, mattis diam. Vivamus fringilla vulputate mauris, in placerat sem malesuada ut. Praesent at metus in lacus congue pulvinar. Quisque molestie et est sit amet ultrices. Sed congue, eros vitae iaculis tincidunt, sapien augue rutrum nisi, sed venenatis neque est quis nibh.

Výzva na predkladanie ponúk

RÚZ hľadá dodávateľa na vytvorenie vizuálnej identity, grafických materiálov, audiovizuálnych materiálov a mikrostránok na propagáciu projektu Výzvy z pandémie: vzdelávanie dospelých v Rumunsku a na Slovensku "–AdultLearningROSK, projektu spolufinancovaného Európskou úniou.

AdultLearningROSK

Cieľom projektu je posilniť kapacitu sociálnych partnerov z Rumunska a Slovenska na riešenie meniacich sa požiadaviek na zručnosti v kontexte transformácie práce, ktorá sa zrýchlila v dôsledku krízy spôsobenej ochorením COVID. S nízkou mierou účasti zamestnancov na celoživotnom vzdelávaní a pomerne slabou kapacitou sociálnych partnerov majú Rumunsko aj Slovensko v súčasnosti obmedzené nástroje na podporu spravodlivého prechodu vo svete práce. V dôsledku pandémie sa ich obmedzené zdroje presunuli zo strategických projektov na opatrenia priamej reakcie (napr. práca na skrátený úväzok, granty na oživenie hospodárstva atď.). S cieľom zabezpečiť udržateľnosť svojho úsilia sa Concordia a RÚZ usilujú využiť niektoré poznatky v projekte WorkTransitionCEE (v súčasnosti sa vykonáva) a vybudovať koherentnejšiu prax vo vzťahu k celoživotnému vzdelávaniu.

WorkTransitionCEE

Zapojením zástupcov zamestnávateľov a zamestnancov z Rumunska, Maďarka a Slovenska chce WorkTransitionCEE zdôrazniť, aké kritické budú nasledujúce roky z hľadiska zmien na pracovnom trhu v novom svete práce. Projekt konkrétne zdôrazňuje dôležitosť efektívneho sociálneho dialógu na európskej a národných úrovniach a zameriava sa na možnosti implementácie Autonómnej rámcovej dohody o digitalizácii s cieľom optimalizovať jej prínosy a lepšie čeliť výzvam digitalizácie.