Liek na akútny nedostatok pracovníkov? Nedôvera zamestnávateľov v kvalitu absolventov odborných škôl? Pilotný projekt RÚZ prináša riešenie, ktoré pomôže školám a absolventom, ale aj podnikom

tlačové správy
vzdelávanie
30.06.2022
Novinky k téme
#1

Pilotný projekt RÚZ: liek na akútny nedostatok pracovníkov?

30.06.2022
tlačové správy
vzdelávanie
Projekt zamestnávateľov združených v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) prináša absolventom stredných odborných škôl (SOŠ) možnosť získať odborné certifikáty, ktoré potvrdzujú kvalitu získaných schopností a zručností potrebných pre prax. V tomto školskom roku si ich odniesli stovky čerstvých absolventov odborných škôl v rámci celého Slovenska.
O autorovi
Petra Podhorcová hovorkyňa Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Ako hovorkyňa RÚZ zodp...