Zamestnávatelia vítajú politickú dohodu na zrušení koncesionárskych poplatkov

tlačové správy
sociálny dialóg
21.12.2022
Novinky k téme
#1

Zamestnávatelia vítajú politickú dohodu na zrušení koncesionárskych poplatkov

21.12.2022
sociálny dialóg
tlačové správy
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vítajú politickú dohodu na zrušení koncesionárskych poplatkov. Práve RÚZ dlhodobo verejne upozorňovala, že výber koncesionárskych poplatkov je neefektívny, administratívne náročný a pre podnikateľský sektor i výrazne škodlivý – zamestnávatelia totiž museli poplatky roky povinne platiť i napriek tomu, že televíziu na pracovisku oni ani ich zamestnanci nepoužívali.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...