Martin Hošták

  • #všetky
Martin Hošták Tajomník Absolvoval Národnohospodársku fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave a Fakultu verejnej politiky a verejnej správy na Vysokej škole Danubius v Sládkovičove. Od roku 2006 je tajomníkom RÚZ – reprezentuje slovenských zamestnávateľov v sociálnom dialógu s vládou a ďalšími domácimi i zahraničnými partnermi. V rámci svojej pozície zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ a vzťahy so zahraničnými inštitúciami. Od roku 2020 zastupuje RÚZ v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (ECOSOC).
Ďaľší členovia tímu
Press & Comms
Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na ...