Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?

tlačové správy
životné prostredie
07.10.2021
Novinky k téme
#1

Aká budúcnosť čaká priemysel v klimaticky neutrálnej Európe?

07.10.2021
tlačové správy
životné prostredie
Zelená udržateľnosť verzus funkčnosť a konkurencieschopnosť európskeho a slovenského priemyslu. Ambície Európskej komisie (EK) v oblasti zelenej transformácie verzus ich skutočná realizovateľnosť v praxi. Ako zabezpečiť napĺňanie strategických cieľov Európskej únie (EÚ) bez negatívnych dopadov na členské štáty únie a priemyselné odvetvia hospodárstiev? Na tieto otázky dnes spoločne hľadali odpovede zástupcovia európskych a slovenských zamestnávateľov s politickými predstaviteľmi na Panelovej diskusii, ktorú organizovala Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ).
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...