Zamestnávateľom dochádza trpezlivosť – vláda ani po mesiacoch nemá ucelený plán pomoci pre energeticky náročné podniky či veľkých priemyselných odberateľov

tlačové správy
energetická kríza
10.01.2023
Novinky k téme
#1

Vláda stále nemá ucelený plán pomoci pre energeticky náročné podniky

10.01.2023
energetická kríza
tlačové správy
Zamestnávatelia v súvislosti s energetickou krízou požadujú urýchlené spustenie efektívnej pomoci pre energeticky náročné podniky. Kľúčové tripartitné zamestnávateľské organizácie upozorňujú, že napriek urgentnosti situácie sú riešenia v potrebnom rozsahu stále v nedohľadne. Doposiaľ predstavené návrhy sú nedostatočné a cielené len na menších spotrebiteľov energií, neposkytujú však potrebné úľavy pre energeticky náročné podniky, ktoré sú pilierom slovenského hospodárstva.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...