Trendy, ktoré predurčia budúcnosť práce v strednej a východnej Európe

tlačové správy
sociálny dialóg
04.05.2022
Novinky k téme
#1

Trendy formujúce budúcnosť práce v strednej a východnej Európe

04.05.2022
WorkTransitionCEE
digitalizácia
Analýza "Trendy formujúce budúcnosť práce v strednej a východnej Európe" pod záštitou projektu WorkTransitionCEE skúma dostupné cesty k pokroku a to, ako sa môžu krajiny strednej a východnej Európy stať priekopníkmi digitálnej transformácie v prospech zamestnávateľov aj zamestnancov.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...