Rozhodnutie v prospech konkurencieschopnosti domáceho energeticky náročného priemyslu: zamestnávatelia vítajú navýšenie prostriedkov z Environmentálneho fondu

tlačové správy
životné prostredie
04.01.2022
Novinky k téme
#1

Rozhodnutie v prospech konkurencieschopnosti domáceho energeticky náročného priemyslu

04.01.2022
tlačové správy
životné prostredie
Minister životného prostredia Ján Budaj koncom minulého roka avizoval, že príspevky z Envirofondu pre slovenský priemysel sa zvýšia z pôvodných troch na jedenásť miliónov eur. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) toto rozhodnutie vítajú a považujú ho za správny krok, ktorý pomôže udržať konkurencieschopnosť slovenského priemyslu a energetiky.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...