Aj keď v okresanej podobe, no predsa – zamestnávatelia vítajú prijatie novely vysokoškolského zákona

tlačové správy
vzdelávanie
24.03.2022
Novinky k téme
#1

Zamestnávatelia vítajú prijatie novely vysokoškolského zákona

24.03.2022
tlačové správy
vzdelávanie
Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona ešte koncom minulého roka. Napriek tomu, o takmer pol roka neskôr sa stala reforma VŠ realitou – o jej prijatí aktuálne rozhodol parlament.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...