Prvý deň lockdownu: zamestnávatelia žiadajú jasné inštrukcie, dopracovanie vyhlášok a funkčné schémy pomoci

covid-19
tlačové správy
25.11.2021
Novinky k téme
#1

RÚZ požiadala ÚVZ dňa 26.11.2021 o informáciu k interpretácii vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 263/2001

legislatíva
covid-19
Vyhláška č. 263/2021 v prijatom znení v §2 odsek 3 stanovuje možnosť zvolenia režimu OTP, alebo OP. Uvedené ustanovenie vyvolávalo nejasnosti ohľadom toho, či je na rozhodnutí prevádzky samotnej či vo vzťahu k zákazníkom zvolí režim OTP / OP. RÚZ preto žiadala ÚVZ o vydanie manuálu, alebo výkladového stanoviska, ktoré by podrobnejšie vysvetlilo či je možné pre otvorené prevádzky vlastným rozhodnutím zvoliť režim (OP, OTP) a čo je minimálny hygienický štandard z hľadiska zákazníkov. Výkladové stanovisko ÚVZ nájdete v článku.
#2

Manuál testovania pre zamestnávateľov

covid-19
v nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška), zverejnilo MH SR Manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 (ďalej len „Manuál“). Znenie Manuálu nájdete na: www.mhsr.sk/manual
#3

Začal sa lockdown: zamestnávatelia žiadajú jasné pravidlá a funkčné schémy pomoci

25.11.2021
tlačové správy
covid-19
Zamestnávatelia združení v (RÚZ, vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...