Prvý deň lockdownu: zamestnávatelia žiadajú jasné inštrukcie, dopracovanie vyhlášok a funkčné schémy pomoci

covid-19
tlačové správy
25.11.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.

Už od dnes na Slovensku platí lockdown. Ten by mal trvať najmenej dva týždne, avšak v prípade, že sa epidemická situácia nebude zlepšovať, jeho trvanie sa môže predlžovať. Zároveň platí, že zamestnanci, ktorí kvôli povahe svojej práce nemôžu pracovať z domu, môžu naďalej dochádzať za prácou priamo na pracoviská. Tie však budú už od pondelka (29.11.) fungovať výhradne v režime OTP. Zamestnávatelia sú pritom povinní zabezpečiť pravidelné kontroly dodržiavania tohto režimu a príslušných dokladov, ktoré pri vstupe zamestnanca na pracovisku potvrdia, že je očkovaný, testovaný alebo menej ako 180 dní po prekonaní ochorenia COVID-19. Pokiaľ sa zamestnanec odmietne takýmito dokladmi preukázať, zamestnávateľ mu nesmie povoliť vstup na pracovisko. Pre tých, ktorí nie sú očkovaní a ani toto ochorenie neprekonali, musia zamestnávatelia zabezpečiť bezplatné testovanie raz týždenne. Vo vlastnej réžii preto musia do pondelka obstarať dostatok AG testov, vyhradiť priestor na testovanie, osobu, ktorá bude za testovanie zodpovedať a zabezpečiť aj samotnú likvidáciu testov v podnikoch.

"Úlohou zamestnávateľov je dosahovať zisk a k tomu vytvárať pracovné miesta, preto očakávame že štát pomôže zamestnávateľom organizačne zabezpečiť testovanie tak, aby záťaž, ktorá z toho vyplýva, bola čo najmenšia,“  tvrdí tajomník RÚZ, Martin Hošták.

Štát by mal následne zamestnávateľom testy spätne preplácať, avšak bližšie detaily doposiaľ nie sú známe. Zamestnávatelia, združení v RÚZ zároveň upozorňujú, že napriek tomu, že niektoré podniky budú môcť aj od pondelka fungovať v relatívne bežnom režime, pre sektor gastra, hotelierstva, cestovného ruchu, obchodu a služieb to neplatí. Uzatvára Martin Hošták: „Činnosť mnohých mikro, malých a stredných podnikov v čiernych okresoch COVID automatu je už niekoľko týždňov veľmi obmedzená – gastro prevádzky v nich mohli jedine vydávať jedlo a nápoje so sebou, mnohé z nich však už týždne nemajú ani komu vydávať. Ďalšie sprísnenie opatrení a plošné uzatvorenie „neesenciálnych“ obchodov a služieb tak bude mať na tieto prevádzky veľmi negatívne dopady. Očakávame, že štát bezodkladne spustí funkčné schémy pomoci, ktoré týmto zamestnávateľom pomôžu prečkať ťažké časy, udržať zamestnanosť a vykompenzujú im straty a náklady, ktoré im vznikajú aj počas uzatvorenia prevádzok, ktoré môže, no nemusí trvať len dva týždne"

Aktualizácia 26.11.2021

V nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška), zverejnilo MH SR Manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 (ďalej len „Manuál“).
Znenie Manuálu nájdete na tomto odkaze.

Aktualizácia 29.11.2021

RÚZ požiadala ÚVZ dňa 26.11.2021 o informáciu k interpretácii vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 263/2001 v nasledovnej veci:

„Vyhláška č. 263/2021 v prijatom znení v §2 odsek 3 stanovuje možnosť zvolenia režimu OTP, alebo OP. Uvedené ustanovenie vyvoláva u našich členov nejasnosti ohľadom toho, či je na rozhodnutí prevádzky samotnej či vo vzťahu k zákazníkom zvolí režim OTP / OP. Uvítali by sme vydanie manuálu, alebo výkladového stanoviska, ktoré by podrobnejšie vysvetlilo či je možné pre otvorené prevádzky vlastným rozhodnutím zvoliť režim (OP, OTP) a čo je minimálny hygienický štandard z hľadiska zákazníkov?“

Výkladové stanovisko ÚVZ je nasledovné:

Podľa vyhlášky ÚVZ SR č. 263/2021 Vest. v. SR môžu byť v obchodných domoch otvorené výlučne esenciálne prevádzky, ktoré môžu fungovať v režime základ (teda pre všetkých bez ohľadu na ich imunitný status).
Ak si prevádzkovateľ ľubovoľnej esenciálnej maloobchodnej prevádzky alebo prevádzky poskytujúcej služby v rámci obchodného domu zvolí režim OTP alebo OP, je povinný viditeľne vyznačiť zvolený režim pri vstupe do prevádzky a vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch prevádzky umožniť len zákazníkom vo zvolenom režime.
Minimálny hygienický štandard pre prevádzky je uvedený v § 2 ods. 3 a v § 4 ods. 2 uvedenej vyhlášky.

Vyhláška Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok

Informácia k vyhláškam ÚVZ platným od štvrtka 25.11.2021 (prevádzky, hromadné podujatia, dýchacie cesty) a od pondelka 29.11.2021 (povinný režim OTP na pracovisku)

Dokumenty na stiahnutie
RUZ_prehlad pravidiel a vzor potvrdenia_web.pdf 671048 KB
Novinky k téme
#1

RÚZ požiadala ÚVZ dňa 26.11.2021 o informáciu k interpretácii vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR č. 263/2001

legislatíva
covid-19
Vyhláška č. 263/2021 v prijatom znení v §2 odsek 3 stanovuje možnosť zvolenia režimu OTP, alebo OP. Uvedené ustanovenie vyvolávalo nejasnosti ohľadom toho, či je na rozhodnutí prevádzky samotnej či vo vzťahu k zákazníkom zvolí režim OTP / OP. RÚZ preto žiadala ÚVZ o vydanie manuálu, alebo výkladového stanoviska, ktoré by podrobnejšie vysvetlilo či je možné pre otvorené prevádzky vlastným rozhodnutím zvoliť režim (OP, OTP) a čo je minimálny hygienický štandard z hľadiska zákazníkov. Výkladové stanovisko ÚVZ nájdete v článku.
#2

Manuál testovania pre zamestnávateľov

covid-19
v nadväznosti na vyhlášku ÚVZ SR č. 264/2021, ktorou sa z dôvodu ochrany verejného zdravia nariaďuje dočasné opatrenie pre vstup zamestnancov na pracovisko zamestnávateľa (ďalej len „vyhláška), zverejnilo MH SR Manuál pre zamestnávateľov na vykonanie testovania zamestnancov v prevádzkach podnikov na ochorenie COVID – 19 (ďalej len „Manuál“). Znenie Manuálu nájdete na: www.mhsr.sk/manual
#3

Začal sa lockdown: zamestnávatelia žiadajú jasné pravidlá a funkčné schémy pomoci

25.11.2021
tlačové správy
covid-19
Zamestnávatelia združení v (RÚZ, vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu, rešpektujú rozhodnutie vlády o vyhlásení núdzového stavu. V súvislosti s pravidelnými kontrolami a testovaním neočkovaných zamestnancov však štát žiadajú o jasné inštrukcie ako majú od pondelka postupovať, ako aj o definitívne vyriešenie otázky samotného financovania testov. Zároveň upozorňujú, že v súvislosti s výrazným obmedzením činnosti sektorov gastra, hotelierstva a cestovného ruchu musí štát bezodkladne predstaviť funkčné schémy pomoci, ktoré zamestnávateľom pomôžu udržať zamestnanosť a vykompenzujú ich straty.
O autorovi
Tlačové oddelenie Press and communications +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...