Mimoriadne zdanenie ruskej ropy prinesie ďalší rast nákladov a cien pre podniky

tlačové správy
sociálny dialóg
Ukrajina
07.09.2022
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...