Spoločná deklarácia európskych zamestnávateľov k balíku opatrení „Fit for 55“

tlačové správy
životné prostredie
20.12.2021
Novinky k téme
#1

Spoločná deklarácia európskych zamestnávateľov k balíku opatrení „Fit for 55“

20.12.2021
tlačové správy
životné prostredie
Slovenskí zamestnávatelia, združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), prijali spoločne s rakúskymi, maďarskými, českými, slovinskými a chorvátskymi zamestnávateľskými organizáciami stredoeurópsku deklaráciu k zelenému balíku opatrení Európskej komisie (EK) s názvom „Fit for 55“. Zamestnávatelia regiónu akceptujú snahy Európskej únie (EÚ) o ambicióznejšie klimatické ciele a budú sa snažiť byť súčasťou ich dosahovania, avšak upozorňujú na nevyhnutnosť vytvorenia správneho regulačného rámca a vhodných systémov podpory.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...