Zamestnávatelia odsudzujú útok Ruska na Ukrajinu a sú pripravení pomôcť

tlačové správy
24.02.2022
Novinky k téme
#1

Zamestnávatelia odsudzujú útok Ruska na Ukrajinu a sú pripravení pomôcť

24.02.2022
tlačové správy
Ukrajina
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), verejne odsudzujú útok Ruskej federácie na Ukrajinu. Upozorňujú, že Rusko svojím násilným a barbarským konaním hrubo porušilo všetky princípy, na ktorom funguje vyspelé medzinárodné právo. Prekročenie hraníc suverénneho a zvrchovaného štátu, ktorým Ukrajina je, a následné rozpútanie vojenského konfliktu považujú za neprijateľné. Vyzývajú preto politikov, aby prestali politikárčiť, zaujali jednotný postoj a Ukrajine, ako aj jej obyvateľom, v týchto ťažkých časoch, poskytli okamžitú pomoc.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...