Slovensko je o krok bližšie k plneniu klimatických cieľov – jadro a plyn, po novom, patria k čistým zdrojom energií

tlačové správy
životné prostredie
03.02.2022
Novinky k téme
#1

Slovensko je o krok bližšie k plneniu klimatických cieľov

03.02.2022
legislatíva
životné prostredie
Jadro a plyn, po novom, patria k čistým zdrojom energií - Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov, preto vítajú dočasné zaradenie jadra a plynu do taxonomického rámca Európskej únie, ktorým sa radia medzi čisté zdroje energie.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...