Zamestnávatelia upozorňujú na možnú destabilizáciu energetického sektora – k prijímaniu novej legislatívy majú viaceré výhrady

tlačové správy
legislatíva
14.02.2022
Novinky k téme
#1

Jadrová daň ani vyššie ceny elektriny pre domácnosti nebudú

17.02.2022
legislatíva
Slovenské elektrárne poskytnú časť svojej elektriny slovenským domácnostiam za nižšie ceny, než za aké by ju mohli v najbližších rokoch predať na burze. Výmenou za to im vláda zaručila, že im do roku 2025 nebude zvyšovať dane a poplatky a zruší návrh na novú 50-percentnú daň zo ziskov z jadrových elektrární. Stiahnutie návrhu na zavedenie dane zo ziskov z jadrových elektrární zároveň prichádza po masívnej verejnej kritike zo strany RÚZ a jednotlivých zamestnávateľských zväzov. Zamestnávatelia jednotne upozorňovali na to, že zavedenie tejto dane by bolo pre slovenský jadrový sektor likvidačné, výrazne negatívne by sa dotklo aj ďalších odvetví slovenského hospodárstva a spôsobilo by tiež odliv zahraničných investorov z našej krajiny.
#2

Zamestnávatelia upozorňujú na možnú destabilizáciu energetického sektora

14.02.2022
sociálny dialóg
legislatíva
Vláda opäť obchádza štandardný legislatívny proces a zákon prijíma bez riadneho pripomienkového procesu je výrazom nerešpektovania predvolebných sľubov a záväzkov členov vládnej koalície, ale aj základných princípov právneho štátu. RÚZ preto vyzýva kompetentných, aby návrh zákona stiahli z rokovania parlamentu a spoločne so všetkými dotknutými subjektmi začali čo najskôr rokovať o systémových riešeniach zvyšovania cien energií.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...