Zamestnávatelia žiadajú účinnejšie nástroje kontroly zamestnancov

covid-19
tlačové správy
06.11.2021

Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požadujú účinnejšie nástroje na kontrolu zaočkovanosti svojich zamestnancov. Firmám tiež chýba vyhodnotenie efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení a na jeho základe tiež komplexná stratégia boja proti pandémii.

Konzílium odborníkov v súvislosti so zhoršovaním epidemickej situácie odporúča sprísnenie platných opatrení, vrátane práce z home-officu, zvýhodnenia očkovaných ľudí či povinnosti, aby sa zamestnanci pri vstupe do práce, preukazovali dokladom o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 či jeho prekonaní, prípadne negatívnym výsledkom testu. Túto myšlienku zamestnávatelia, združení v RÚZ nezamietajú, no upozorňujú, že je potrebné, aby išla ruka v ruke s nástrojmi, ktoré zabezpečia skutočnú efektivitu podobných opatrení. Na diery v legislatíve v tejto súvislosti RÚZ upozorňovala už v lete – na pracoviskách totiž denne dochádzalo, a stále dochádza, k stretu očkovaných a neočkovaných zamestnancov, čím sa zvyšuje možnosť rozšírenia nákazy. Napriek tomu zamestnávatelia nemajú žiadnu možnosť spoľahlivo zistiť a overiť informácie o očkovanosti a prekonaní ochorenia vo svojich pracovných kolektívoch – opýtať sa na to síce môžu, no to, či dostanú pravdivú odpoveď je len na dobrovoľnom rozhodnutí zamestnancov.

Možnosť získavania týchto údajov by pritom zamestnávateľom pomohla určiť, aký je pomer očkovaných a neočkovaných v kolektíve, prispôsobiť tomu chod svojich podnikov a tým zabezpečiť najvyššiu možnú mieru ochrany pre svojich zamestnancov bez ohľadu na to či sú alebo nie sú zaočkovaní. Už v lete sa pritom mohli začať pripravovať na krízové scenáre vývoja epidemickej situácie a vypuknutie tretej vlny. Namiesto toho však stále čakajú na „konečný verdikt“. Ministerstvo práce najskôr prisľúbilo, že situáciu vyrieši prostredníctvom vyhlášky ÚVZ. Neskôr minister práce prišiel s myšlienkou zmeny Zákonníka práce a najnovšie uvažuje o zmene v COVID semafore. „Uvítali by sme úpravu príslušnej legislatívy (najmä Zákonníka práce), ktorá by zamestnávateľom poskytla možnosť a oprávnenie efektívne kontrolovať či sú zamestnanci očkovaní a na základe toho prispôsobiť organizáciu práce v prevádzkach“, zdôrazňuje prezident RÚZ, Miroslav Kiraľvarga.

Zamestnávatelia, združení v RÚZ preto vyzývajú vládu, aby namiesto myšlienok a ideí ako pristúpiť k tretej vlne pandémie konečne predstavila konkrétny a efektívny plán zvládnutia pandemickej situácie a podpory pre zasiahnuté sektory, ktorý sa opiera o pozitívne skúsenosti z minulosti či dobré príklady zo zahraničia. „V predstihu sme kompetentných upozorňovali na to, že takáto situácia nastane. Upozorňovali na to aj vedci a odborníci. Neradi by sme totiž po tretí raz zažili to, že sa nám situácia opäť vymkne z rúk a doplatia na to domácnosti, nemocnice, zamestnávatelia i celá ekonomika. O to viac, keď sa tomu dalo predísť,“ uzatvára tajomník RÚZ, Martin Hošták.

Novinky k téme
#1

Zamestnávatelia žiadajú účinnejšie nástroje kontroly zamestnancov

tlačové správy
covid-19
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov požadujú účinnejšie nástroje na kontrolu zaočkovanosti svojich zamestnancov. Firmám tiež chýba vyhodnotenie efektivity doposiaľ prijatých protiepidemických opatrení a na jeho základe tiež komplexná stratégia boja proti pandémii.
O autorovi
Tlačové oddelenie Press and communications +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...