Najvýznamnejší zamestnávatelia, politické špičky a zástupcovia odborných organizácií na jednom mieste: aj o tom bol Snem RÚZ

tlačové správy
sociálny dialóg
29.04.2022
Novinky k téme
#1

Snem Republikovej únie zamestnávateľov 2022

29.04.2022
sociálny dialóg
tlačové správy
Na tohtoročnom Sneme RÚZ zamestnávatelia spoločne s vládnymi predstaviteľmi spoločne diskutovali o aktuálnych témach a vhodných krokoch, ktoré prispejú k ďalšiemu skvalitňovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku a zaistia, i v súčasnej situácii, stabilitu podmienok pre domáce podniky.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...