Zamestnávatelia vyzývajú poslancov na posunutie termínu povinného nahlásenia údajov spoločníkov do obchodného registra

tlačové správy
legislatíva
sociálny dialóg
12.09.2022
Novinky k téme
#1

Vyzývame poslancov na posun termínu povinného nahlásenia údajov spoločníkov do OR SR

12.09.2022
sociálny dialóg
tlačové správy
legislatíva
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) vyzývajú koaličných poslancov, aby posunuli povinnosť nahlásenia identifikačných údajov spoločníkov do obchodného registra na neskorší termín. Doplnenie údajov malo prebehnúť automaticky, avšak chybou štátu sú nútené realizovať podania na obchodný register tisícky štatutárov a spoločníkov, čo spôsobuje zbytočné finančné, administratívne a časové náklady podnikateľom i štátu samotnému.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...