Stredoeurópski zamestnávatelia prijali spoločnú deklaráciu k energo kríze: vyzývajú na urýchlené prijatie systémových riešení

tlačové správy
energetická kríza
21.11.2022
Novinky k téme
#1

Stredoeurópski zamestnávatelia prijali spoločnú deklaráciu k energo kríze

21.11.2022
energetická kríza
tlačové správy
Vojnový konflikt na Ukrajine a s ňou súvisiaci masívny nárast cien energií negatívne ovplyvňuje celý európsky priemysel. Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) spoločne so zástupcami partnerských priemyselných a zamestnávateľských federácií z Rakúska, Česka, Maďarska, Chorvátska a Slovinska preto spoločne prijali spoločnú deklaráciu v ktorej vyzývajú EÚ a vlády jednotlivých členských krajín, aby čo najskôr prijali potrebné opatrenia, ktoré ochránia európsky priemysel a minimalizujú rozsiahle negatívne dopady energetickej krízy na jednotlivé podniky.
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...