Kľúčová je súdržnosť – európski zamestnávatelia plne podporujú kroky EÚ voči Rusku, zdôrazňujú potrebu energetickej nezávislosti únie

tlačové správy
10.03.2022
Novinky k téme
#1

Európski zamestnávatelia plne podporujú kroky EÚ voči Rusku

Ukrajina
EÚ podľa európskeho zamestnávateľského sektora v uplynulých dňoch potvrdila svoju globálnu silu a jasne ukázala, že stojí za európskymi hodnotami. Zamestnávatelia, združení v BusinessEurope zároveň upozorňujú, že je mimoriadne dôležité, aby EÚ a jednotlivé členské štáty spoločne pracovali na budovaní odolnejšieho európskeho hospodárstva
O autorovi
Press & Comms Tlačové a komunikačné oddelenie +421 2 33014280 Zodpovedá za externú komunikáciu RÚZ s médiami a jednotlivými novinármi prostredníctvom odpovedí na novinárske otázky, tlačových správ a oficiálnych stanovísk RÚZ, a tiež tlačových konferencií. Noviná...