Petra Podhorcová

  • #all
Petra Podhorcová PR specialist
Other team members of education
Tlačové oddelenie
Press and communications +421 2 33014280 The PR and Comms Department is responsible for the external communication of NUE with the media and ...
Peter Fečík
Education manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...