Petra Podhorcová

  • #all
Petra Podhorcová PR specialist Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Na pozícii PR špecialistky je v RÚZ od roku 2021 – zodpovedá predovšetkým za komunikáciu s verejnosťou a novinármi. Aktuálnym obsahom denne napĺňa aj sociálne siete RÚZ.
Other team members
Peter Fečík
Education manager V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...
Press & Comms
Press and communications +421 2 33014280 The PR and Comms Department is responsible for the external communication of NUE with the media and ...