Organisation structure

 • #all
 • #presidium
 • #the assembly
 • #board of supervisors
 • #secretariat
 • #committee on economic and social policy
 • #committee on european affairs
 • #committee on energy and the environment
 • #committee on science, research and innovation
 • #committee on education
Presidium
The Presidium is the statutory and executive body of the Union - it manages its activities and decides on all matters. In its activities, it follows the decisions of the Assembly and ensures their implementation. The Presidium convenes the Assembly, prepares the draft budget and approves the Union's management rules. It also establishes permanent or temporary, expert or auxiliary committees and determines their competences, approves their statutes, appoints and dismisses committee chairs and other members. The Presidium is entitled to delegate part of its powers to the committees established by it.
Miroslav Kiraľvarga
president
Mário Lelovský
1st vicepresident
Vladimír Kestler
vicepresident
Pavol Konštiak
vicepresident
Martin Podhradský
vicepresident
Robert Spišák
vicepresident
Jozef Špirko
vicepresident
Pavol Piešťanský
vicepresident
Vladimír Bakeš
Member of the Presidium
Ján Bilinský
Member of the Presidium
Peter Blubla
Member of the Presidium
Iveta Chmelová
Member of the Presidium
Michal Čubrik
Member of the Presidium
Peter Dosedla
Member of the Presidium
Roman Filipoiu
Member of the Presidium
Peter Fodrek
Member of the Presidium
Marek Harbuľák
Member of the Presidium
Lucia Haászová
Member of the Presidium
Lucia Haaszová vyštudovala personálny manažment na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Má za sebou široký záber viac ako 15 ročných skúseností, ktoré nadobudla v globálnych korporáciách v komplexných a neustále sa meniacich prostrediach. V súčasnosti vedie pobočku globálnych IBM centier na Slovensku a zároveň pôsobí ako Personálna riaditeľka spoločnosti. Je súčasťou Senior Managment Boardu a vo svojej práci presadzuje agilný prístup a inovatívne riešenia, ktoré prinášajú pozitívnu skúsenosť pre zamestnancov a leadrov. Členkou Prezídia RÚZ je od roku 2022.
Oto Hornáček
Member of the Presidium
Stanislav Janiš
Member of the Presidium
Milena Koreňová
Member of the Presidium
Jaroslav Košťálik
Member of the Presidium
Martin Krajčovič
Member of the Presidium
Martin Lancz
Member of the Presidium
Róbert Lukáč
Member of the Presidium
Marián Marek
Member of the Presidium
Helena Patasiová
Member of the Presidium
Marian Paták
Member of the Presidium
Richard Prokypčák
Member of the Presidium
Ján Solík
Member of the Presidium
Miroslav Šarišský
Member of the Presidium
Ján Šimko
Member of the Predisium
Peter Vinarčík
člen Prezídia RÚZ
Miroslav Kulla
člen Prezídia RÚZ
Miroslav Kulla je predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. od roku 2022. V období od roku 2002 do roku 2005 pracoval na rôznych pozíciách v spoločnosti Slovak Telecom. Od roku 2005 pôsobil vo VSE Holding, najskôr ako zastupujúci finančný riaditeľ a manažér rozvoja, neskôr v rokoch 2006 až 2022 v rôznych pozíciách ako predseda predstavenstva, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ. V období od roku 2008 do roku 2022 bol konateľom spoločnosti RWE Gas Slovensko a jej nástupcu innogy Slovensko, s.r.o. V rokoch 2013 až 2016 pôsobil ako prevádzkový riaditeľ a člen predstavenstva RWE Hrvatska/RWE Energija. Je absolventom ESCP-EAP, Paris Business School a Fakulty manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave.
The Assembly
The Assembly is the supreme body of the Union, composed of all the delegates present. The exclusive competence of the Assembly includes approving amendments to the Articles of Association, approving the Assembly's Rules of Procedure, approving election rules, members of the Presidium and Supervisory Board, election and removal of Presidium members, election and removal of Supervisory Board members, approval of regular and extraordinary financial statements, decision-making voluntary dissolution of the Union or its merger with another association, approval of the draft budget of the Union and the Union's action plan submitted by the Presidium, approval of reports on the activities of the Union and the Union institutions and the state of its assets, deciding on other matters.
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0286.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0391.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0487.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_0591.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1717.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1387.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1640.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1805.jpg
 • PB_22-04-29_RUZ-Snem_1749.jpg
Board of supervisors
The Supervisory Board is the highest control body of the NUE. It shall verify the accounting procedure and examine the operation and condition of the Union. It submits a report on control activities to the Assembly, and adopts conclusions and recommendations against the Presidium.
Jozef Kožár
Chairman of the Supervisory board
Filip Kasana
Vice-chairman of the Supervisory board
Daniel Poturnay
Vice-chairman of the Supervisory board
Emil Fitoš
Member of the Supervisory board
František Halmeš
Member of the Supervisory board
Ľubomír Kardoš
Member of the Supervisory board
Pavol Kováčik
Member of the Supervisory board
Rudolf Mackovič
Member of the Supervisory board
Rastislav Ňukovič
Member of the Supervisory board
Matej Stuška
Member of the Supervisory board
Vladimír Kestler ml.
člen Dozornej rady RÚZ
Secretariat
It covers the organizational, communication, information, and administrative agenda of the NUE. The Secretariat is responsible for the operation of the institution, as well as for the planning and organization of NUE events. The staff of the secretariat ensures active internal and external communication. Externally, they provide information to the public and communicate with state bodies and professional public institutions. Internally, they regularly inform their members about legislative processes, draft laws, and current events in selected areas in Slovakia, but also abroad. The staff of the secretariat also coordinates the participation of NUE in domestic and foreign projects as well as the representation of top representatives of NUE in meetings of the European Parliament, Economic and Social Council, or meetings with government representatives, social partners, employers, and other professional organizations.
Martin Hošták
Executive Secretary
Martin Hošták je od roku 2006 tajomníkom RÚZ – v roku 2023 sa stal generálnym sekretárom RÚZ – slovenských zamestnávateľov reprezentuje v sociálnom dialógu s vládou a ďalšími domácimi i zahraničnými partnermi. Od roku 2020 zastupuje RÚZ v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EESC).
Michaela Lenická
assistent
Petra Podhorcová
spokeswoman
Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Na pozícii PR špecialistky je v RÚZ od roku 2021 – zodpovedá predovšetkým za komunikáciu s verejnosťou a novinármi. Aktuálnym obsahom denne napĺňa aj sociálne siete RÚZ.
Ivona Holzerová
Financial manager
Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov zameraných na sociálny dialóg a podporu jeho kvality, tripartitu, trh práce a zamestnávateľov.
Peter Fečík
Manager
V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažéra vzdelávania – okrem odborných znalostí školského systému a legislatívy je jeho doménou oblasť odborného, terciárneho a ďalšieho vzdelávania. Dlhodobo sa sústredí predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania a podporu užšej spolupráce medzi strednými školami a ich žiakmi so zamestnávateľmi a prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Peter Fečík zároveň v RÚZ už od roku 2015 koordinuje odborný tím expertov na odborné vzdelávanie a prípravu. Ten tvorí zhruba päťdesiat odborníkov, ktorí okrem iného, zastrešujú prípravu inštruktorov praktického vyučovania, pracujú na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce a aktívne pripomienkujú obsah maturitných, záverečných a absolventských skúšok.
Andrej Beňo
Lawyer
Absolvoval štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Právnikom RÚZ je od roku 2011 – pravidelne pripravuje monitoring legislatívneho procesu a stanoviská do medzirezortného pripomienkového konania k jednotlivým legislatívnym návrhom.
Natália Reingraberová
Vocational Education and Training Coordinator
V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. Pre viac informácií o systéme vzdelávania ju môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na vzdelavanie@ruzsr.sk. Natália Reingráberová taktiež koordinuje prípravu inštruktorov duálneho vzdelávania u jednotlivých zamestnávateľov v rámci celého Slovenska – pre viac informácií ju kontaktujte e-mailom na instruktor@ruzsr.sk
Jana Shepperd
expertka na zamestnávateľskú agendu
Committee on Economic and Social Policy
It deals with the most general issues of economic policy and legislation affecting the business environment, employment issues in the narrower sense, especially labor law, occupational safety and health, collective bargaining and tripartite, social security and health legislation, social policy.
Jozef Špirko
vicepresident
Mário Lelovský
1st vicepresident
Committee on european affairs
It deals with the cooperation of NUE with the bodies of the European Union and the membership of NUE in international employers' organizations. Coordinates the focus of the activities of other committees in matters of EU legislation and its implementation in the Slovak Republic.
Michal Pintér
Chairman of the Committee on European Affairs and External Relations
Martin Hošták
Executive Secretary
Martin Hošták je od roku 2006 tajomníkom RÚZ – v roku 2023 sa stal generálnym sekretárom RÚZ – slovenských zamestnávateľov reprezentuje v sociálnom dialógu s vládou a ďalšími domácimi i zahraničnými partnermi. Od roku 2020 zastupuje RÚZ v Európskom hospodárskom a sociálnom výbore (EESC).
Committee on Energy and the Environment
It deals mainly with EU and Slovak legislation in the field of environment and its impacts on the business environment in Slovakia.
Robert Spišák
vicepresident
Mário Lelovský
1st vicepresident
Miloš Fodor
Vice-Chairman of the Committee on Power Engineering and the Environment
Jana Bučanová-Ingeliová
Vice-Chairwoman of the Committee on Power Engineering and the Environment
Committee on Science, Research and Innovation
It deals mainly with the development of science, research, innovation, competitiveness, quality, standardization, metrology, testing.
Peter Fodrek
Member of the Presidium
Juraj Wagner
Secretary of the Committee on Science, Research and Innovation
Committee on education
It deals mainly with complex issues of education system, education and human resources development with emphasis on vocational education and training.
Mário Lelovský
1st vicepresident
Peter Fečík
Manager
V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažéra vzdelávania – okrem odborných znalostí školského systému a legislatívy je jeho doménou oblasť odborného, terciárneho a ďalšieho vzdelávania. Dlhodobo sa sústredí predovšetkým na rozvoj duálneho vzdelávania a podporu užšej spolupráce medzi strednými školami a ich žiakmi so zamestnávateľmi a prepájanie teoretických poznatkov s praxou. Peter Fečík zároveň v RÚZ už od roku 2015 koordinuje odborný tím expertov na odborné vzdelávanie a prípravu. Ten tvorí zhruba päťdesiat odborníkov, ktorí okrem iného, zastrešujú prípravu inštruktorov praktického vyučovania, pracujú na tvorbe analýz a prognóz vývoja na trhu práce a aktívne pripomienkujú obsah maturitných, záverečných a absolventských skúšok.
Peter Blubla
Member of the Presidium