Employers issued a report card to the government - the fulfillment of key promises is still missing

press news
social dialogue
30.06.2022
About author
Petra Podhorcová PR specialist Vyštudovala žurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Má dlhoročné skúsenosti s prácou v najväčších slovenských printových, televíznych a rozhlasových médiách. Na pozícii PR špeciali...