WorkTransitionCEE

digitalizácia
WorkTransitionCEE
01.04.2021
Čítajte viac o téme

Inovatívne a konkurencieschopné Slovensko: dokáže naše potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

#tlačové správy
Rozvoj digitalizácie a automatizácie výrazne mení fungovanie väčšiny hospodárskych odvetví. Zároveň nastoľuje nové požiadavky aj na zručnosti zamestnancov. Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je pritom miera pripravenosti nás všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom dnešného interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Trendy, ktoré predurčia budúcnosť práce v strednej a východnej Európe

#tlačové správy
Pod záštitou projektu WorkTransitionCEE dnes uzrela svetlo sveta hodnotiaca správa s názvom „Trendy, ktoré formujú budúcnosť práce v strednej a východnej Európe“. Tá skúma dostupné cesty k pokroku a to, ako môžu krajiny strednej a východnej Európy využiť digitálny pokrok v prospech svojich zamestnávateľov a zamestnancov, a stať sa priekopníkmi digitálnej transformácie.

Od zmeny nás delí len jedno kliknutie

#WorkTransitionCEE
Projekt WorkTransitionCEE spúšťa špecializovanú webovú stránku
Čítajte viac o téme

Inovatívne a konkurencieschopné Slovensko: dokáže naše potravinárstvo a obchod využiť digitalizáciu vo svoj prospech?

#tlačové správy
Rozvoj digitalizácie a automatizácie výrazne mení fungovanie väčšiny hospodárskych odvetví. Zároveň nastoľuje nové požiadavky aj na zručnosti zamestnancov. Otázkou úspechu v procese digitálnej transformácie je pritom miera pripravenosti nás všetkých – podnikov, domácností i štátu. Práve aktuálne výzvy, ktorým v tejto oblasti Slovensko čelí a možnosti prehĺbenia užšej spolupráce vlády so sociálnymi partnermi boli predmetom dnešného interaktívneho workshopu Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ).

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.

Trendy, ktoré predurčia budúcnosť práce v strednej a východnej Európe

#tlačové správy
Pod záštitou projektu WorkTransitionCEE dnes uzrela svetlo sveta hodnotiaca správa s názvom „Trendy, ktoré formujú budúcnosť práce v strednej a východnej Európe“. Tá skúma dostupné cesty k pokroku a to, ako môžu krajiny strednej a východnej Európy využiť digitálny pokrok v prospech svojich zamestnávateľov a zamestnancov, a stať sa priekopníkmi digitálnej transformácie.

Od zmeny nás delí len jedno kliknutie

#WorkTransitionCEE
Projekt WorkTransitionCEE spúšťa špecializovanú webovú stránku
Novinky k téme
#1

TRENDY FORMUJÚCE BUDÚCNOSŤ PRÁCE V STREDNEJ A VÝCHODNEJ EURÓPE

digitalizácia
projekty
Analýza "Trendy formujúce budúcnosť práce v strednej a východnej Európe" pod záštitou projektu WorkTransitionCEE skúma dostupné cesty k pokroku a to, ako sa môžu krajiny strednej a východnej Európy stať priekopníkmi digitálnej transformácie v prospech zamestnávateľov aj zamestnancov.
#2

Zástupcovia RÚZ sa zúčastnili na projektovom podujatí NKOS - WorkTransitionSK

digitalizácia
projekty
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu.
#3

Od zmeny nás delí len jedno kliknutie

digitalizácia
projekty
Projekt WorkTransitionCEE spúšťa špecializovanú webovú stránku
O autorovi
Katarína Marenčák projektová manažérka Absolvovala Fakultu manažmentu Univerzity Komenského. V RÚZ pôsobí od roku 2020 na pozícii Projektovej manažérky. Riadi a koordinuje európske projekty, je tajomníčkou podvýboru pre digitálnu ekonomiku...