Tripartite Dialogue - The Age of Cooperation

social dialogue
About author
Ivona Holzerová Financial manager Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov z...