Experts of the Confederation of Norwegian Enterprise, visited Bratislava to participate in the brainstorming workshop

social dialogue
13.09.2022
About author
Ivona Holzerová Financial manager Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov z...