Drahomíra Štepanayová

  • #všetky
  • #ukončovanie štúdia
Drahomíra Štepanayová Expertka na vzdelávanie - ekonomika, financie a administratíva Absolvovala štúdium na Katedre ekonomickej štatistiky Fakulty riadenia a na Katedre pedagogiky Národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave. Profesijne sa celý život pohybuje v oblasti ekonomiky, manažmentu, financií a celoživotného odborného vzdelávania ako lektorka i pedagogická a odborná pracovníčka v oblasti stredného odborného školstva. Od začiatku bola pri zavádzaní duálneho vzdelávania do praxe. V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako expertka na vzdelávanie v oblasti ekonomiky, financií a administratívy, pričom sa prioritne venuje metodickej činnosti pre tvorbu vzdelávacích programov a ukončovaniu štúdia.
Ďaľší členovia tímu
Peter Fečík
Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...

Ukončovanie štúdia

#ukončovanie štúdia
Jedným z hlavných cieľov RÚZ v oblasti odborného vzdelávania a prípravy na stredných odborných školách je, aby ich absolventi prichádzali na trh práce dostatočne a najmä kvalitne pripravení, v súlade s potrebami a požiadavkami zamestnávateľov. Len absolventi, ktorí sú schopní reagovať na aktuálne i budúce trendy vývoja na trhu práce sa vedia bez problémov profesne uplatniť a následne sa sociálne a ekonomicky osamostatniť.