Sektorovo riadené inovácie

vzdelávanie
celoživotné vzdelávanie