Sekretariát RÚZ

  • #všetky
  • #energetická kríza
  • #EÚ
  • #legislatíva
  • #sociálny dialóg
  • #zamestnavatelia
Sekretariát RÚZ +421-2-33 01 42 80
Ďaľší členovia tímu
Jana Shepperd
expertka na zamestnávateľskú agendu

List predsedníčke Európskej komisie v súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou v energetike a jej vplyvom na slovenské podniky

#energetická kríza
Prezident Republikovej únie zamestnávateľov (RÚZ) sa v súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou v energetike a jej vplyvom na slovenské podniky, obrátil na predsedníčku Európskej komisie von der Leyenovú. List bol pred blížiacim sa rokovaním neformálneho zasadnutia hláv štátov, alebo predsedov vlád v Prahe taktiež zdieľaný s Predsedom vlády SR a so zástupcami Európskej komisie.

Splatnosť stravných lístkov a ich daňová uznateľnosť

Tento materiál sa zaoberá otázkou času splatnosti stravných lístkov a otázkou či má prax daňových orgánov v otázke daňovej uznateľnosti výdavkov vynaložených na stravovanie zamestnancov formou finančného príspevku, tak ako je popísaná v usmernení 28/DZPaÚ/2021/MU – Usmernenie k účtovaniu účtovných prípadov súvisiacich so zabezpečením stravovania zamestnancov v sústave podvojného účtovníctva, reálny právny základ.

lorem ipsum ockovanie

lorem-ipsum-ockovanie

Stojíme za vami už 20 rokov – podporte nás svojimi 2%

#zamestnavatelia
RÚZ združuje a chráni zamestnávateľský sektor na Slovensku už dvadsať rokov. Sociálny dialóg s vládou, tisíce pripomienok k legislatívnym návrhom, široké spektrum aktivít v oblasti vzdelávania a zvyšovania konkurencieschopnosti domácich podnikov, ktoré neraz presahujú národný rámec, a tiež obhajoba záujmov slovenských zamestnávateľov nielen v priaznivých, no najmä v krízových časoch. Práve o tom je RÚZ.

Konkurencieschopné Slovensko

#sociálny dialóg
Prinášame vám strategický materiál RÚZ s názvom Konkurencieschopné Slovensko, ktorý obsahuje kľúčové priority zamestnávateľského sektora pre zabezpečenie systémového rozvoja našej krajiny, zvyšovanie jej konkurencieschopnosti, kvality podnikateľského prostredia a životnej úrovne obyvateľstva.