Splatnosť stravných lístkov a ich daňová uznateľnosť

O autorovi
Sekretariát RÚZ +421-2-33 01 42 80