List predsedníčke Európskej komisie v súvislosti s pretrvávajúcou krízovou situáciou v energetike a jej vplyvom na slovenské podniky

energetická kríza
07.10.2022