Podpora kvality sociálneho dialógu

sociálny dialóg
PKSD
Čítajte viac o téme

UKONČENÉ Výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov - Analýzy aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v ôsmich sektoroch. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov: Covid-19: "Sektorová analýza regulačného zaťaženia v SR (Case study na vybranom podniku)" a "Analýza energetickej politiky EÚ a SR v nadväznosti na vysoké ceny energií a regulačného rámca v slovenskej energetike".

Analytické výstupy NP PKSD

K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete tu.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert/expertka na dennej báze RÚZ

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka na dennej báze RÚZ. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov, ktorý bude zamestnancom RÚZ na trvalý pracovný pomer. Vybraný(á) uchádzač(ka) sa bude podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu editor/ editorka analytických výstupov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu editor/editorka analytických výstupov. Vybraní uchádzači/uchádzačky sa budú podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu a spolupracovať na analýzach aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v 8 sektoroch.

Spolupráca sociálnych partnerov sa musí stať prioritou – kvalitný a funkčný sociálny dialóg (nielen) v časoch krízy je nevyhnutný

#tlačové správy
Už viac ako dva roky na Slovensku strieda jedna kríza druhú. Okrem nových výziev v podobe pandémie či energetickej a inflačnej krízy sa musí naša krajina navyše vysporiadať aj s nezadržateľným globálnym technologickým pokrokom a zásadnými zmenami na trhu práce. O tom, ako zabezpečiť, aby podniky a ich zamestnanci boli schopní udržať krok so zrýchlenou transformáciou pracovného trhu spoločne diskutovali zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), univerzít, a tiež so sociálnymi partnermi zo Slovenska a Rumunska.
Čítajte viac o téme

UKONČENÉ Výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov - Analýzy aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v ôsmich sektoroch. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov: Covid-19: "Sektorová analýza regulačného zaťaženia v SR (Case study na vybranom podniku)" a "Analýza energetickej politiky EÚ a SR v nadväznosti na vysoké ceny energií a regulačného rámca v slovenskej energetike".

Analytické výstupy NP PKSD

K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete tu.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert/expertka na dennej báze RÚZ

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka na dennej báze RÚZ. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov, ktorý bude zamestnancom RÚZ na trvalý pracovný pomer. Vybraný(á) uchádzač(ka) sa bude podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu.

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu editor/ editorka analytických výstupov

Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu editor/editorka analytických výstupov. Vybraní uchádzači/uchádzačky sa budú podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu a spolupracovať na analýzach aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v 8 sektoroch.

Spolupráca sociálnych partnerov sa musí stať prioritou – kvalitný a funkčný sociálny dialóg (nielen) v časoch krízy je nevyhnutný

#tlačové správy
Už viac ako dva roky na Slovensku strieda jedna kríza druhú. Okrem nových výziev v podobe pandémie či energetickej a inflačnej krízy sa musí naša krajina navyše vysporiadať aj s nezadržateľným globálnym technologickým pokrokom a zásadnými zmenami na trhu práce. O tom, ako zabezpečiť, aby podniky a ich zamestnanci boli schopní udržať krok so zrýchlenou transformáciou pracovného trhu spoločne diskutovali zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ) so zástupcami Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI), univerzít, a tiež so sociálnymi partnermi zo Slovenska a Rumunska.
Novinky k téme
#1

Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

06.03.2023
sociálny dialóg
PKSD
projekty
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov - Analýzy aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v 8 sektoroch. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.
#2

Výberové konanie na pozíciu editor/ editorka analytických výstupov

21.02.2023
sociálny dialóg
PKSD
projekty
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu editor/editorka analytických výstupov. Vybraní uchádzači/uchádzačky sa budú podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu a spolupracovať na analýzach aktuálnych zmien na trhu práce najmä v kontexte dôsledkov pandémie, ozbrojeného konfliktu na Ukrajine a energetickej krízy v 8 sektoroch.
#3

Výberové konanie na pozíciu expert/expertka na dennej báze RÚZ

12.07.2023
sociálny dialóg
PKSD
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka na dennej báze RÚZ. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.
#4

Výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov

11.01.2023
sociálny dialóg
PKSD
projekty
Republiková únia zamestnávateľov spúšťa výberové konanie na pozíciu expert/expertka analytických výstupov v oblasti auditu podnikateľského prostredia na Slovensku. Neváhajte a pozrite si bližší popis pracovnej pozície.
#5

Analýzy RÚZ v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

01.09.2021
sociálny dialóg
PKSD
projekty
K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete v sekcii na Analytické výstupy NP PKSD.
#6

Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

06.06.2022
sociálny dialóg
PKSD
legislatíva
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania
#7

Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov

20.02.2023
sociálny dialóg
PKSD
projekty
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu Koordinátor/ Koordinátorka odborných tímov, ktorý bude zamestnancom RÚZ na trvalý pracovný pomer. Vybraný(á) uchádzač(ka) sa bude podieľať na implementácii národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu, v rámci ktorého je RÚZ v pozícii partnera hlavného prijímateľa projektu.
O autorovi
Ivona Holzerová finančná manažérka Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov z...