Podpora kvality sociálneho dialógu

sociálny dialóg
PKSD
Čítajte viac o téme

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov: Covid-19: "Sektorová analýza regulačného zaťaženia v SR (Case study na vybranom podniku)" a "Analýza energetickej politiky EÚ a SR v nadväznosti na vysoké ceny energií a regulačného rámca v slovenskej energetike".

Analytické výstupy NP PKSD

K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete tu.
Čítajte viac o téme

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania

UKONČENÉ - Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

#sociálny dialóg
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov: Covid-19: "Sektorová analýza regulačného zaťaženia v SR (Case study na vybranom podniku)" a "Analýza energetickej politiky EÚ a SR v nadväznosti na vysoké ceny energií a regulačného rámca v slovenskej energetike".

Analytické výstupy NP PKSD

K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete tu.
Novinky k téme
#1

Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov

06.06.2022
sociálny dialóg
PKSD
projekty
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert/ expertka analytických výstupov: Covid-19: "Sektorová analýza regulačného zaťaženia v SR (Case study na vybranom podniku)" a "Analýza energetickej politiky EÚ a SR v nadväznosti na vysoké ceny energií a regulačného rámca v slovenskej energetike".
#2

Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov

06.06.2022
sociálny dialóg
PKSD
legislatíva
Republiková únia zamestnávateľov vyhlasuje Výberové konanie na pozíciu expert / expertka pravidelných výstupov: Legislatívny monitoring právnych predpisov, Príprava pravidelných analytických materiálov: Stanoviská na Hospodársku a sociálnu radu SR a Stanoviská na medzirezortné pripomienkové konania
#3

Analýzy RÚZ v rámci národného projektu Podpora kvality sociálneho dialógu

01.09.2021
sociálny dialóg
PKSD
projekty
K pod aktivitám národného projektu PKSD patria aj analytické činnosti a podporné expertné činnosti ktorých výstupy za Republikovú úniu zamestnávateľov nájdete v sekcii na Analytické výstupy NP PKSD.
O autorovi
Ivona Holzerová Finančná manažérka Je absolventkou Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, V RÚZ pôsobí od roku 2017 ako projektová a finančná manažérka. Zodpovedá za riadenie a koordináciu národných a medzinárodných projektov z...