Celoživotné vzdelávanie

celoživotné vzdelávanie

Technological progress and the associated digitization and automation of industry are making lifelong learning an increasingly topical and debated topic.

The advent and massive spread of modern technology, along with the approaching fourth industrial revolution, means that it is simply no longer enough to rely on formal education today. In order for people to be able to better apply themselves to the labor market and subsequently advance their careers, it is essential that they follow the latest trends and acquire new knowledge through further continuing education.

NUE has long pointed to the need to develop lifelong learning, as it is a necessary condition for increasing the competitiveness of the Slovak economy. Compared to OECD countries, the number of adults in lifelong learning in Slovakia is alarmingly low.

NUE in the document "Proposals of NUE for changes in further education within the system of lifelong learning in Slovakia" (link; downloadable document: V6_reforma_CZV.pdf) recommends to increase the motivation and interest in lifelong learning through a properly set up system of multi-source funding, while the basic pillar is the so-called personal account, or citizen training fund.

NUE calls for a comprehensive setup of the system of verification of qualifications and results of non-formal education and informal learning within the implementation of the National Project System of Verification of Qualifications in the Slovak Republic.

Čítajte viac o téme

Zamestnávatelia hodnotia reformu vysokého školstva

#tlačové správy
Zamestnávatelia vítajú snahu o reformu vysokých škôl, avšak upozorňujú, že vzhľadom na dlhodobo sa zhoršujúci stav sú potrebné výraznejšie zmeny. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) predstavilo reformné iniciatívy pre vysoké školstvo vo forme novely vysokoškolského zákona. Od zmien si sľubuje predovšetkým výrazné zvýšenie kvality vzdelávania, ktoré sa má prejaviť na lepšom uplatnení sa absolventov na trhu práce a celkové zatraktívnenie štúdia na slovenských vysokých školách (VŠ).

Zamestnávatelia a zamestnanci sú na jednej lodi – pokiaľ neudržia krok s digitálnou dobou, čakajú ich ťažké časy

#vzdelávanie
Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov sa stretli so zástupcami odborov, predstaviteľov vlády a Európskeho parlamentu. Spoločne diskutovali nielen o aktuálnom stave digitálnej konkurencieschopnosti Slovenska, ale aj o skutočných možnostiach napĺňania rámcovej dohody Európskych sociálnych partnerov v oblasti digitalizácie. To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie.
O autorovi
Ján Balažia PhD. Ing. +421904507580 Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type a...