Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku

vzdelávanie
celoživotné vzdelávanie

To, že svet sa nachádza v procese štvrtej priemyselnej revolúcie, je nespochybniteľný fakt. Zmeny, ktoré doposiaľ tieto priemyselné revolúcie priniesli, mali radikálny dopad na zamestnancov. Veľká časť pracovných miest zanikla, ešte väčšia časť však vznikla a ďalšie zase prešli výraznou zmenou požiadaviek na kvalifikácie. Skúsenosti ukazujú, že priemyselná revolúcia nie je „strašiak“, viac pracovných miest vzniklo, než zaniklo, avšak zároveň platí, že možnosti, ktoré priniesla dokázali naplno a vo svoj prospech využiť len tí, ktorí boli na jej príchod pripravení. Zamestnávatelia museli v záujme prežitia a udržania si konkurencieschopnosti držať krok s dobou, zamestnanci zase čelili nutnosti rozšíriť svoje schopnosti a osvojiť si nové pracovné postupy.

Chceme, aby si slovenský trh práce udržal svoju konkurencieschopnosť a aby aj Vaši zamestnanci boli dobre pripravení - identifikujme spolu zručnosti, potrebné pre budúcnosť!

Až 92% pracovných miest bude po roku 2025 vyžadovať určitú úroveň digitálnych zručností. Viac ako polovici pozícií pritom hrozí, že pokiaľ sa netransformujú, zaniknú. Je preto nevyhnutné tieto zmeny pochopiť a pripraviť sa na ne – a to platí rovnako pre zamestnávateľov i zamestnancov.

Úroveň digitalizácie na Slovensku zatiaľ rastie pomalšie ako vo zvyšku Európskej únie (EÚ). Naša krajina je digitálnym outsiderom únie, dlhodobo končí na chvoste všetkých reprezentatívnych svetových rebríčkov v oblasti digitálnej konkurencieschopnosti. Okrem neflexibilnej regulačnej a pracovno-právnej legislatívy a nízkej štátnej podpore je problémom aj samotný systém vzdelávania, ktorý nereflektuje meniace sa potreby na trhu práce – jednak produkuje absolventov, ktorí nie sú schopní sa na trhu práce uplatniť, a jednak zlyháva aj oblasť celoživotného vzdelávania, do ktorej sa pravidelne zapája len približne 3,5% dospelých – priemer európskych krajín je pritom až 12%.

V záujme udržania konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky, optimálneho nastavenia systému odborného a celoživotného vzdelávania a prípravy ďalších generácií kvalifikovaných zamestnancov, ktorí budú schopní udržať krok s modernou dobou, RÚZ pripravila dotazníkový prieskum s názvom Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku, ktorého cieľom je identifikovať akým spôsobom a do akej miery digitalizácia, automatizácia, umelá inteligencia i ďalšie globálne inovačné témy menia trh práce a zručnosti/kompetencie na pracovné pozície jednotlivých hospodárskych odvetví.

Výsledku prieskumu budú použité na overenie analytických zistení a zapracované do materiálu “Analytické a prognostické podklady k očakávanému vývoju zamestnanosti do roku 2030+”.

Čítajte viac o téme

Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku - Dotazník

Na to, aby sme my, ale aj celá naša krajina dokázali pripraviť ďalšie generácie skutočne kvalifikovaných zamestnancov, potrebujeme poznať Váš názor. V rámci dotazníka budete hodnotiť súčasný stav a predpokladaný vývoj (do roku 2030) v devätnástich kategóriách zručností/kompetencií pre dve skupiny zamestnancov – pre tých, u ktorých prevažuje duševná práca, a pre tých, ktorí pracujú prevažne fyzicky. Dotazník sme zostavovali tak, aby Vám jeho vyplnenie nezabralo viac ako 15 minút. Vyjadrenie Vášho názoru pritom významne napomôže profesijným a stavovským organizáciám realizovať potrebné kroky k tomu, aby bola pracovná sila na Slovensku kvalifikovaná a podniky konkurencieschopné aj v nasledujúcich rokoch.
Novinky k téme
#1

Dotazník - Zručnosti pre budúcnosť konkurencieschopného trhu práce na Slovensku

digitalizácia
celoživotné vzdelávanie
Na to, aby sme my, ale aj celá naša krajina dokázali pripraviť ďalšie generácie skutočne kvalifikovaných zamestnancov, potrebujeme poznať Váš názor. V rámci dotazníka budete hodnotiť súčasný stav a predpokladaný vývoj (do roku 2030) v devätnástich kategóriách zručností/kompetencií pre dve skupiny zamestnancov – pre tých, u ktorých prevažuje duševná práca, a pre tých, ktorí pracujú prevažne fyzicky. Dotazník sme zostavovali tak, aby Vám jeho vyplnenie nezabralo viac ako 15 minút. Vyjadrenie Vášho názoru pritom významne napomôže profesijným a stavovským organizáciám realizovať potrebné kroky k tomu, aby bola pracovná sila na Slovensku kvalifikovaná a konkurencieschopná aj v nasledujúcich rokoch.
O autorovi
Peter Fečík Manažér pre vzdelávanie V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v širšom i užšom slova zmysle. Vďaka rokom praktických skúseností sa v RÚZ vypracoval na pozíciu manažér...