Natália Reingraberová

  • #všetky
  • #príprava inštruktorov
  • #duálne vzdelávanie
  • #vzdelávanie
Natália Reingraberová Koordinátorka odborného vzdelávania a prípravy +421-2-33 01 42 83 V RÚZ administratívne zabezpečuje chod a jednotlivé aktivity expertného tímu odborného vzdelávania. Pre viac informácií o systéme vzdelávania ju môžete kontaktovať zaslaním e-mailu na vzdelavanie@ruzsr.sk. Natália Reingráberová taktiež koordinuje prípravu inštruktorov duálneho vzdelávania u jednotlivých zamestnávateľov v rámci celého Slovenska – pre viac informácií ju kontaktujte e-mailom na instruktor@ruzsr.sk
Ďaľší členovia tímu
Peter Fečík
Manažér V RÚZ pôsobí už viac ako desať rokov, pričom hlavnou oblasťou jeho záujmu je systém vzdelávania v ši...
Kamila Birnsteinová
Lektorka Kamila Birnsteinová sa práci s ľuďmi sa venuje už mnoho rokov. Počas svojej kariéry pôsobila vo význ...
Zlatica Valachová
Lektorka Zlatica Valachová svoj súkromný aj profesionálny život zasvätila práci s deťmi a mládežou, ktorých v...

Príprava inštruktorov

#príprava inštruktorov
Odborný výcvik alebo odbornú prax v rámci praktického vyučovania u zamestnávateľa vykonávajú žiaci najčastejšie pod vedením hlavného inštruktora alebo inštruktora, ktorých poslanie a úloha je z hľadiska dosahovania dobrých výsledkov žiakov kľúčová.

Opakované overenie spôsobilosti zamestnávateľa pre duálne vzdelávanie

#duálne vzdelávanie
Ak má zamestnávateľ, ktorému uplynie platnosť osvedčenia 31.8.2022 záujem aj naďalej pokračovať v poskytovaní praktického vyučovania, je potrebné absolvovať opakované overenie spôsobilosti. Uvedené platí aj v prípade, ak držiteľ osvedčenia doteraz ešte s praktickým vyučovaním nezačal, no má záujem ho spustiť.